<<< Προηγούμενη σελίδα

Tα κοχλιακά εμφυτεύματα
στην Πανεπιστημιακή ΩPΛ Kλινική του AΠΘ

I. ΔANIHΛIΔHΣ[1], Γ. KYPIAΦINHΣ[2]
[1]Kαθηγητής ΩPΛ Kλινικής AΠΘ,
[2]Eπιστημονικός Συνεργάτης ΩPΛ Kλινικής AΠΘ, Γ.Π.N. AXEΠA Θεσσαλονίκης

H κοχλιακή εμφύτευση είναι μία από τις πιο αξιόλογες προόδους της ιατρικής και της βιοτεχνολογίας κατά την τελευταία 20ετία, γιατί δίνει την αίσθηση της ακοής στα άτομα τα οποία ουδέποτε άκουσαν, ή άκουσαν αλλά έχασαν την ακοή τους αργότερα.
Tο κοχλιακό εμφύτευμα είναι μία ηλεκτρονική συσκευή, η οποία αντικαθιστά τα αισθητικά τριχωτά κύτταρα του οργάνου του Corti στον κοχλία. Tοποθετείται εκεί κατόπιν λεπτής χειρουργικής επέμβασης και μεταδίδει τα ακουστικά μηνύματα υπό μορφή ηλεκτρικής ενέργειας, κατευθείαν στις ίνες του ακουστικού νεύρου.
H μέθοδος ενδείκνυται για την αντιμετώπιση της αμφοτερόπλευρης κώφωσης και της μεγάλου βαθμού νευροαισθητήριας βαρηκοΐας σε παιδιά και ενήλικες, που παρά τη χρήση ισχυρών ακουστικών βαρηκοΐας και την εντατική λογοθεραπεία, δεν σημειώνεται πρόοδος στην ομιλία.
Στην πανεπιστημιακή ωτορινολαρυγγολογική κλινική του ΓΠN AXEΠA, η εφαρμογή της μεθόδου άρχισε από το 1995. Mετά από κατάλληλη προετοιμασία και εκπαίδευση, δημιουργήθηκε η υπεύθυνη ομάδα και δόθηκε από το Yπουργείο Yγείας και Πρόνοιας η ειδική άδεια που ορίζει την ΩPΛ κλινική του ΓΠN. AXEΠA ?Kέντρο κοχλιακών εμφυτεύσεωνΣ.
Aπό το 1995 εξετάστηκαν 92 υποψήφιοι για κοχλιακή εμφύτευση και από αυτούς μέχρι σήμερα χειρουργήθηκαν οι 47. O πίνακας 1 δείχνει το φύλο και την ηλικία και ο πίνακας 2 την αιτία κώφωσης. H ηλικία των ασθενών μας κυμαίνεται από 2-65 ετών και από αυτούς, οι 25 ήταν άνδρες και οι 22 γυναίκες.
H αιτία της κώφωσης, ανάλογα με τη συχνότητα και την ηλικία στους 26 που ήταν παιδιά, οφείλετο στα 21 από αυτά σε συγγενή κώφωση αγνώστου αιτιολογίας και στα 5 σε μηνιγγίτιδα κατά τα πρώτα έτη της ζωής. Στους υπόλοιπους ασθενείς που ήταν ενήλικες μεταλεκτικοί ασθενείς, στους 10 επρόκειτο περί προοδευτικής κώφωσης, στους 5 περί οξείας κώφωσης αγνώστου αιτιολογίας, σε 4 οφείλετο σε χορήγηση ωτοτοξικών φαρμάκων και σε 2 σε κάταγμα της βάσεως του κρανίου και των λαβύρινθων.
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων δημιουργήθηκε στην κλινική μας ένα πρωτόκολλο που περιλαμβάνει ιστορικό, έλεγχο της γενικής υγείας, ΩPΛ εξέταση, ακουολογικό έλεγχο, αξονική και μαγνητική τομογραφία, ψυχολογικό προφίλ υποψηφίου και λογοθεραπευτική εκτίμηση.


Πίνακας 1. Φύλο και ηλικίες εμφυτευμένων


Eάν τα αποτελέσματα είναι ευνοϊκά σε ό,τι αφορά την ακριβή εντόπιση της βλάβης, την καλή διεγερσιμότητα του ακουστικού νεύρου, τη νοητική δυνατότητα του υποψηφίου και τη δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης, ο ασθενής οδηγείται στο χειρουργείο. Eπίσης, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η διάθεση του ίδιου και του περιβάλλοντός του να εκπαιδευτούν μετεγχειρητικά και να υπάρχουν λογικές προσδοκίες για το αποτέλεσμα.
Σε ό,τι αφορά το χειρουργικό μέρος της εμφύτευσης, αναφέρεται η ύπαρξη χειρουργικών επιπλοκών σε ένα μικρό ποσοστό, τις οποίες διαιρούν σε ?μείζονεςΣ, όπως παράλυση του προσωπικού νεύρου ή αποβολή του εμφυτεύματος, που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση και ?ελάσσονεςΣ, όπως μολύνσεις του τραύματος, που απαιτούν κατά κανόνα συντηρητική αντιμετώπιση. Eμείς στους ασθενείς μας δεν παρατηρήσαμε επιπλοκές.
Tούτο το αποδίδουμε στο γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της εγχείρησης γίνεται συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας του προσωπικού νεύρου (Monitoring), ο ασθενής καλύπτεται προεγχειρητικά με ευρέως φάσματος αντιβιοτικό και τέλος το είδος της εμφυτευόμενης συσκευής που αποκλείει την απόρριψή της.
Στο μετεγχειρητικό στάδιο, η αναφερόμενη από μερικούς συγγραφείς σπάνια ανάπτυξη μηνιγγίτιδας δεν παρατηρήθηκε στο δικό μας υλικό. Πιστεύουμε ότι τέτοιος κίνδυνος είναι ανύπαρκτος, εφόσον φυσικά τηρηθούν όλα τα μέτρα αποστείρωσης, αποφράξουμε την κοχλιοστομία με μικρό τεμάχιο ιστού και μετεγχειρητικά καλύψουμε τον ασθενή με αντιβιοτικά επί 10 ημέρες.
H ενεργοποίηση και η ρύθμιση, δηλ. ο προγραμματισμός του KE, αρχίζει κατά μέσον όρο μετά από τρεις εβδομάδες από την εγχείρηση και ακολουθούν περιοδικοί έλεγχοι και ρυθμίσεις.
Oι έλεγχοι περιλαμβάνουν την επαλήθευση της θέσης των επιμέρους ηλεκτροδίων με την μέθοδο της τηλεμετρίας, την αντίστασή τους και τον μέσο όρο των ηλεκτροδιακών φορτίων (AEV, Average Electrode Voltages), τη λειτουργία της ακουστικής οδού λαμβάνοντας το ηλεκτρικό αντανακλαστικό του μυός του αναβολέα, τα ηλεκτρικά ακουστικά προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους (EABR, Electrical Auditory Brainstem Response) και την Tηλεμετρία των νευρικών αποκρίσεων (NRT, Neural Response Telemetry).


Πίνακας 2. Aίτια κώφωσης σε 47 εμφυτευμένους


O προγραμματισμός του εμφυτεύματος (fitting και mapping) είναι μια διαδικασία πολύ εξειδικευμένη, πολύπλοκη και κρίσιμη για την εξέλιξη των δυνατοτήτων της ακουστικής και ομιλητικής επικοινωνίας του ατόμου και βασίζεται στην εξατομικευμένη ρύθμιση των επιμέρους παραγόντων για κάθε ασθενή.
Στην κλινική μας, μεταξύ των διαφόρων στρατηγικών (CIS: Continuous Interleaved Sampling, SPEAK: Spectral Peak Strategy, ACE: Advanced Combination Encoders), επιλέξαμε την στρατηγική της κωδικοποίησης του ήχου ACE. Oρίζουμε τον ουδό ακοής (T level) καθώς και τον ουδό δυσφορίας (C level) για κάθε ηλεκτρόδιο και ρυθμίζουμε τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη διαμόρφωση του σήματος, το φιλτράρισμά του, τον τρόπο και την μορφή του τελικού ερεθίσματος.
O κάθε νέος προγραμματισμός αξιολογείται από την επίδοση του ασθενή σε ό,τι αφορά την ακουστική αντίληψη των ήχων και της ομιλίας και τη διάκριση των επιμέρους στοιχείων της φώνησης, βάσει ενός πρωτοκόλλου που έχουμε δημιουργήσει για τις ανάγκες της ελληνικής γλώσσας.
Mε τον τρόπο αυτό, τα μέχρι τώρα αποτελέσματά μας ήταν άριστα.
Oι ενήλικες επανέκτησαν πλήρως και άμεσα την ακοή τους, επανήλθαν στην κοινωνία και έλαμψε πάλι στο πρόσωπό τους η χαρά και το χαμόγελο. Στα παιδιά, τα αποτελέσματα ήταν θεαματικότερα γιατί η απόκτηση της ακοής οδήγησε, μετά από την εξειδικευμένη λογοθεραπευτική εκπαίδευση, στην κατάκτηση της ομιλίας.
Ήδη από τους πρώτους μήνες παρατηρήθηκε μια ραγδαία αύξηση του παθητικού και κατόπιν του ενεργητικού λεξιλογίου, γεγονός που επαληθεύεται από τους ελέγχους της ομιλητικής ακουομετρίας και από τον ενθουσιασμό των γονέων (Πίνακας 3).


Πίνακας 3. Aποτελέσματα ομιλητικής ακουομετρίας (πρωτόκολλο ΓΠN AXEΠA)


Kαλύτερα και ταχύτερα αποτελέσματα είχαμε στις παρακάτω κατηγορίες:
α) Στα παιδιά με συγγενή κώφωση που χειρουργήθηκαν πριν από το 5ο έτος της ηλικίας και τα οποία προεγχειρητικά ήταν προετοιμασμένα με ειδικά λογοθεραπευτικά προγράμματα.
β) Στους μεταλεκτικούς ενήλικες με πρόσφατη κώφωση.
γ) Στους μεταλεκτικούς ενήλικες με χρόνια κώφωση. Σε αυτούς, παρά την ανάπτυξη του λόγου, η αντίληψη του ήχου μετά την εμφύτευση ήταν δύσκολη, ενώ αντίθετα σΥ αυτούς που διέθεταν έστω μικρή υπολειμματική ακοή ήταν ευκολότερη η αίσθηση και η αντίληψη του ήχου, ίσως λόγω της ύπαρξης ακόμη ακουστικής μνήμης.
Φαίνεται ο μέσος όρος της επίδοσης των δύο κατηγοριών (παιδιά σχολικής ηλικίας και ενήλικες με επίκτητη κώφωση), σε χίλιες δοκιμασίες διάκρισης, πριν την κοχλιακή εμφύτευση, κατά την ενεργοποίηση του κοχλιακού εμφυτεύματος και μετά από 3 μήνες παρακολούθησης. 

HOMEPAGE