Διάγνωση και θεραπεία του
συγγενούς εξαρθρήματος
του ισχίου των νεογέννητων

Α. Αρζιμάνογλου
Δελτ Παιδιατρ Κλιν Παν Αθηνών 1957;Δ: 329-333

Δ. Αναγνωστάκης


Μετά την ανάπτυξη του θέματος ο Αρζιμάνογλου καταλήγει:

Σχόλιο:
Τι έχει αλλάξει σήμερα, ύστερα από 45 χρόνια στην αντιμετώπιση της πάθησης αυτής; Η απάντηση είναι τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Πράγματι, εκτός από την ονομασία της πάθησης (σήμερα το συγγενές εξάρθρημα του ισχίου αποκαλείται αναπτυξιακή δυσπλασία της κοτύλης) ισχύουν και τα 5 σημεία, τα οποία σε ανακεφαλαίωση αναφέρει ο παλιός ορθοπαιδικός.
Φυσικά ο σημερινός παιδίατρος γνωρίζει ότι, εκτός από το σημείο Ortolani, σημαντική βοήθεια στη διάγνωση προσφέρει και το σημείο Barlow. Ως γνωστό το σημείο Ortolani «παράγεται» κατά την ανάταξη της εξαρθρωμένης κεφαλής του μηριαίου εντός της κοτύλης, ενώ αντίθετα το σημείο Barlow «παράγεται» κατά την εξάρθρωση της κεφαλής του μηριαίου εκτός της αβαθούς (δυσπλαστικής) κοτύλης[1,2].
Και ένα δεύτερο σχόλιο: Σήμερα γνωρίζουμε ότι η ακτινογραφία των ισχίων δεν πρέπει να γίνεται κατά τη νεογνική ηλικία για δύο λόγους: α) διότι το νεογνό δέχεται ικανή ποσότητα ακτινοβολίας, και β) διότι κατά την ηλικία αυτή (και μέχρι την ηλικία των 4-5 μηνών, οπότε συνήθως γίνεται ακτινολογικά ορατός ο πυρήνας οστέωσης της κεφαλής του μηριαίου) η ακτινογραφία των ισχίων είναι δύσκολο να αξιολογηθεί σωστά. Η σημερινή θέση είναι ότι η προσεκτική κλινική εξέταση, που πρέπει να γίνεται σε όλα τα νεογνά 24-48 ώρες μετά τη γέννησή τους και το επί ορισμένων ενδείξεων υπερηχογράφημα των ισχίων από έμπειρο υπερηχογραφιστή, θέτουν μετά βεβαιότητας τη διάγνωση της αναπτυξιακής δυσπλασίας της κοτύλης[1]. Αλλά βλέπετε, τότε, πριν 45 χρόνια δεν υπήρχε το υπερηχογράφημα.
Τέλος, ο προσεκτικός αναγνώστης θα διαπιστώσει ότι ο αριθμός του τόμου (Δ) ήταν γραμμένος με την ελληνική αρίθμηση. Για την ιστορία αναφέρω ότι η αρίθμηση των τόμων του περιοδικού με αραβικούς αριθμούς άρχισε από το 1965.

Βιβλιογραφία
1. Anonymous. Screening for congenital hip dysplasia. Lancet 1991; 337:947-948.
2. Αναγνωστάκης Δ. Συγγενές εξάρθρημα του ισχίου. Δελτ Α' Παιδ Κλιν Πανεπ Αθηνών 1997; 44:212-214.

 

 

 

ΗΟΜΕPAGE


<<< Προηγούμενη σελίδα