ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣ

<<< Προηγούμενη σελίδα


Πανιατρική Πανελλαδική Απεργία 2 έως και 5 Ιανουαρίου 2012

Τετραήμερη Πανιατρική Πανελλαδική Απεργία από 2 έως και 5 Ιανουαρίου 2012, κηρύσσει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ζητώντας της άμεση ανάκληση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 262/2011 και των ανακοινώσεων του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ που οδηγούν νομοτελειακά τον Κλάδο των Αυτοαπασχολούμενων Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών σε πλήρη απαξίωση και τελικά σε κατάργησή τους.
Η Απεργία προκηρύχθηκε εις εφαρμογή των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων και των Εκπροσώπων όλων των Ιατρικών Συλλόγων της ΄χωρας, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2011 και αφού ελήφθησαν υπόψη:
α. Η γενικότερη κοινωνική αναστάτωση, τα δραματικά αδιέξοδα στα οποία εξωθείται η περίθαλψη των πολιτών και η επιστημονική/επαγγελματική υπόσταση των ιατρών, οι ανερμάτιστες κυβερνητικές πολιτικές στο χώρο της Υγείας με το θνησιγενές μόρφωμα του ΕΟΠΥΥ, οι αδιέξοδες παραπλανητικές μεθοδεύσεις της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ καθώς και η συνεχόμενη υποβάθμιση του ΕΣΥ και των υπηρετούντων στα Νοσοκομεία της χώρας Ιατρών.
β. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ΟΛΩΝ των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, καθώς και των Συνδικαλιστικών Ιατρικών Οργανώσεων, που συνήλθαν το τελευταίο διάστημα, με τις οποίες απορρίπτονται σύσσωμα οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις και αναγγέλλεται η έναρξη κινητοποιήσεων.
γ. Η άμεση και καταλυτική ανταπόκριση των Ιατρών όλης της χώρας στην πρόσκληση του Π.Ι.Σ. να μη συνάψουν κανενός είδους ατομική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, με τους επαίσχυντους όρους να που προβλέπουν η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο 262 ΦΕΚ/2011 και οι σχετικές ανακοινώσεις της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θέτει επιτακτικά ενώπιον της Πολιτείας και όλων των πολιτών, τις ακόλουθες διεκδικήσεις:
Επείγουσα νομοθετική θέσπιση της ελεύθερης συνταγογράφησης και αναγραφής ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων, μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών, για όλους ανεξαιρέτως τους ιατρούς.
Καθιέρωση Γενικής Συλλογικής Σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τον Π.Ι.Σ., μετά από επίσημη διαπραγμάτευση, που θα καθορίζει όλα τα ζητήματα απασχόλησης, ασφάλισης, αμοιβής και ελέγχου, η οποία θα δίδει τη δυνατότητα σε όλου τους ιατρούς που επιθυμούν, να συμβάλλονται, αμειβόμενοι κατά πράξη και περίπτωση.
Ανάκληση των 2456/3-11-2011 ΚΥΑ που αφορούν τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και τις αμοιβές των συμβεβλημένων ιατρών, μαζί με τις προτεινόμενες από τον ΕΟΠΥΥ τροποποιήσεις που συντάχθηκαν χωρίς να ληφθεί υπόψη καμία από τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις της ιατρικής κοινότητας.
Άμεση νομοθετική ρύθμιση και καταβολή των οφειλών του ΟΠΑΔ και των λοιπών Οργανισμών στους δικαιούχους ιατρούς.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
Άμεση διακοπή των μεθοδευμένων εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας καταργήσεων και συγχωνεύσεων κλινών, τμημάτων και νοσοκομείων, οι οποίες επιχειρούνται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες Υγείας του πληθυσμού και οι τεκμηριωμένες θέσεις της Ιατρικής Κοινότητας.
Κατάρτιση ασφαλών προγραμμάτων εφημέρευσης. Τα εγγεγραμμένα 370 εκατ. Ευρώ για τις εφημερίες του 2012 κρίνονται ανεπαρκή.
Άρση του κανόνα 1/10 στις προσλήψεις που αφορούν στην υγεία, ολοκλήρωση των 2000 προσλήψεων που είχε επεξεργαστεί η κοινή επιτροπή ΥΥΚΑ-ΟΕΝΓΕ και κάλυψη όλων των κενών που προκύπτουν από τις συνταξιοδοτήσεις.
Διατήρηση του Ειδικού Ιατρικού Μισθολογίου. Οι Ιατροί ΕΣΥ έχουν υποστεί 35% περικοπή στις αποδοχές από μισθούς και εφημερίες και είναι ανεπίτρεπτο να διαρρέουν πληροφορίες για περαιτέρω περικοπές.
Επανασχεδιασμός της νοσοκομειακής περίθαλψης στις νησιωτικές και ακριτικές περιοχές της χώρας, με την εξασφάλιση του αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και της απαραίτητης ιατροτεχνολογικής υποδομής, για τη θωράκιση της Υγείας των κατοίκων.
Διασφάλιση της έγκαιρης προμήθειας των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας με υλικό πιστοποιημένης ποιότητας.
Οριστική απόσυρση του διαβόητου σχεδίου Νόμου για τις ιατρικές ειδικότητες, θέσπιση του αριθμού των θέσεων των ειδικευόμενων ιατρών στα Νοσοκομεία και υπεύθυνος προγραμματισμός για την προώθηση των θεμάτων που αφορούν την εκπαίδευση και την επαγγελματική προοπτική των νέων ιατρών.

ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ
Άρση κάθε σχεδιασμού εφεδρείας ιατρικού προσωπικού και κατάργησης οργανικών ιατρικών θέσεων στα Δημόσια Νοσοκομεία, στο ΕΚΑΒ, στους ασφαλιστικούς Οργανισμούς και στους Φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας.

ΑΣΥΔΟΤΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Άμεση ανάκληση της επαίσχυντης 141282/2011 εγκυκλίου του Υπουργού Υγείας που ενεργοποιεί τις διατάξεις του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α'32), επισημοποιεί την ασύδοτη απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος, εκχωρεί την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στα επιχειρηματικά συμφέροντα εις βάρος των πολιτών, καταργεί τις προβλέψεις του Κανονισμού Ιατρικής Δεοντολογίας περί πλανοδιακής ιατρικής και ακυρώνει την αποστολή των Ιατρικών Συλλόγων.

ΙΑΤΡΟΙ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Κατοχύρωση των οργανικών ιατρικών θέσεων με άμεση έκδοση της απαιτούμενης ΚΥΑ>
Διασφάλιση των εργασιακών, ασφαλιστικών και μισθολογικών διακαιωμάτων των Ιατρών που υπηρετούν μέχρι σήμερα στις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Υλοποίηση του Επιστημονικού Βαθμολογίου.
Αναθεώρηση, του ιατρικως ανεπίτρεπτου, προβλεπόμενου 10λέπτου χρόνου εξέτασης, που υποβαθμίζει την ποιότητα περίθαλψης των ασφαλισμένων και προσβάλλει βάναυσα την αξιοπρέπειά τους.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ανακοινώνει ότι, κατά τις ημέρες της απεργίας, τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται από τον κατά Νόμο προβλεπόμενο ιατρικό προσωπικό ασφαλείας που θα οριστεί από τα συνδικαλιστικά όργανα κάθε εργασιακού ιατρικού χώρου.
Κατά τη διάρκεια της απεργίας τα ιατρεία όλων των αυτοαπασχολούμενων ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών θα παραμείνουν κλειστά.
Οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι με αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας και ευθύνης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, θα καθορίσουν τον αριθμό και τις ειδικότητες των ιατρείων που θα εξυπηρετούν αποκλειστικά τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά.
Οι ιατροί που θα αποτελούν το προσωπικό ασφαλείας σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα παρέχουν τις ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και αναγραφής ιατρικών εξετάσεων.
Οι Ιατρικοί Σύλλογοι, οι Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και όλοι οι ιατροί της χώρας, καλούνται να επιφέρουν με την Πανιατρική συμμετοχή στην απεργία και την ενεργοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας, ένα ηχηρό ράπισμα σε όσους επιβουλεύονται την ποιότητα περίθαλψης των πολιτών και την αξιοπρεπή άσκηση της Ιατρικής.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος απευθύνεται ΔΗΜΟΣΙΑ στον Πρωθυπουργό της χώρας και τους Προέδρους των Πολιτικών Κομμάτων που στηρίζουν τη σημερινή κυβέρνση και ζητά να παρέμβουν άμεσα και καταλυτικά αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους, ώστε να ανακοπεί ο επικίνδυνος κατήφορος στον οποίο έχουν οδηγήσει την υγεία και την περίθαλψη των πολιτών οι αμετροεπείς και εξαιρετικά επικίνδυνες για το κοινωνικό σύνολο, επιλογές και μεθοδεύσεις των συναρμόδιων Υπουργών και της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ.ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ του Π.Ι.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δρ. Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός
Δρ. Κώστας Ι. Αλεξανδρόπουλος