ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣ, 29-11-2011

<<< Προηγούμενη σελίδα


Απαράδεκτη η εκχώρηση του δικαιώματος αντικατάστασης από μη ιατρούς συνταγογραγημένων φαρμάκων, Αθήνα 29.11.2011

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ως θεσμικός εκπρόσωπος όλων των Ιατρών της χώρας εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του απέναντι στη δημοσιευθείσα πρόθεση εκ μέρους του Υπουργού Υγείας, να εκχωρήσει το δικαίωμα αντικατάστασης φαρμάκων που συνταγογραφούνται από ιατρούς, σε πρόσωπα που δεν έχουν την ιατρική ιδιότητα. Ο Ιατρικός Κόσμος της Χώρας σέβεται και εκτιμά ως άμεσους συνεργάτες όλους τους υγειονομικούς επιστήμονες και όλους τους εργαζόμενους στο χώρο της Υγείας. Διακηρύσσει όμως ότι ο ορισμός και η συνταγογράφηση των φαρμάκων που πρέπει να λαμβάνει κάθε ασθενής, αποτελεί αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα, η οποία δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε κανέναν άλλο. Η ενδεχόμενη αντικατάσταση από μη ιατρούς, των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που συνταγογραφούνται από ιατρούς, ενέχει μείζονες κινδύνους για την ασφαλή και ιατρικώς υπεύθυνη θεραπεία των ασθενών, εμπίπτει στις διατάξεις περι αντιποίησης της ιατρικής ιδιότητας και επισύρει τις αυστηρότατες συνέπειες του νόμου σε περιπτώσεις ανεπιθύμητων συμβαμάτων ή ανεπαρκών θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί δημοσίως τον Υπουργό Υγείας να επανορθώσει, ανακαλώντας την ατυχή πρόθεσή του, η οποία προκάλεσε σοβαρή και αναίτια αναστάτωση στην κοινή γνώμη και το ιατρικό σώμα. Τα σοβαρά ζητήματα υγείας και περίθαλψης των πολιτών δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για πειραματισμούς επικοινωνιακού χαρακτήρα.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ του Π.Ι.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δρ. Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός
Δρ. Κώστας I. Αλεξανδρόπουλος