ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣ

<<< Προηγούμενη σελίδα


Eπανάληψη απεργιακών κινητοποιήσεων από 9 έως 13 Ιανουαρίου, Προσφυγή του ΠΙΣ κατά της εγκυρότητας της διαβόητης λίστας του ΕΟΠΥΥ

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αποτιμά ως ιδιαίτερα επιτυχή την πρόσφατη, τελευταία απεργιακή κινητοποίηση, με τη δυναμική ενεργοποίηση των Ιατρικών Συλλόγων των Κλαδικών Ιατρικών Οργανώσεων και κάθε ιατρού που συνειδητά συμμετείχε.
Η θεσμοθέτηση της Ελεύθερης Συνταγογράφησης για όλους τους ιατρούς, κάτω από τη συντονισμένη συνολική διεκδίκηση, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές παλινωδίες και υπαναχωρήσεις, αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη κατάκτηση της ιατρικής κοινότητας, για τη συνολική εφαρμογή της οποίας απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση και αγωνιστική ετοιμότητα.
Ο ΠΙΣ καλεί τους ιατρούς οι οποίοι συμπεριλήφθησαν στις λίστες του ΕΟΠΥΥ που υποβαθμίζουν και προσβάλλουν βάναυσα την επιστημονική και επαγγελματική υπόστασή τους, κάτω από την πίεση και την ανασφάλεια που σκοπίμως καλλιεργήθηκε από τους κυβερνητικούς παράγοντες, να αποσύρουν άμεσα τα ονόματά τους, προασπίζοντας τα πραγματικά τους συμφέροντα.
Επισημαίνεται ότι στις διαβόητες λίστες διαπιστώνεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμό των ονομάτων αφορούν ιατρούς οι οποίοι δεν πληρούν τους όρους που τίθενται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο 262 ΦΕΚ/2011 και τις αλληλοδιάδοχες ανακοινώσεις που εκδόθηκαν από την ίδια την Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται όσοι υπέβαλλαν τις δηλώσεις μετά τη νομοθετημένη διορία με αποτέλεσμα να είναι εκπρόθεσμοι, όσοι δεν είχαν προηγουμένως συμβάσεις με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ οπότε δεν είναι σύννομοι, όσοι υπηρετούν παράλληλα ως μόνιμοι ή με σύμβαση αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τους λοιπούς Οργανισμούς που ενσωματώθηκαν στον ΕΟΠΥΥ οπότε είναι αναντίστοιχοι με τις ως άνω ανακοινώσεις και όσοι έχουν αποπεμφθεί με διοικητικές αποφάσεις των ενσωματωθέντων στον ΕΟΠΥΥ Οργανισμών για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα. Εις αυτούς εάν προστεθούν οι ιατροί που μετέβαλλαν άποψη και ζητούν τη διαγραφή τους από την κατάσταση του ΕΟΠΥΥ χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αφαιρεθεί τα ονόματά τους, τότε συμπαιρένεται ευλόγως ότι η λίστα είναι πολλαπλώς ανακριβής και αναρτήθηκε ως έχει, προκειμένου να λειτουργήσει ως απεργοσπαστικός μηχανισμός εναντίον των ιατρικών κινητοποιήσεων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν πρόκειται να εγκρίνει την αποζημίωση αυτών των ιατρών. Ήδη ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έλαβε την απόφαση να ασκήσει κάθε νόμιμο μέσο της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ.
Η βεβιασμένη έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, χωρίς να έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίες οργανωτικές προϋποθέσεις, οι ενιαίες υγειονομικές υπηρεσιακές υποδομές και οι απαραίτητες λειτουργικές διαδικασίες υποδοχής και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, έχουν δημιουργήσει ένα γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας, που καθιστά επιτακτική την αναβολή εκκίνησής του για το αναγκαίο χρονικό διάστημα.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στηρίζει τις αγωνιστικές αποφάσεις των Κλαδικών Ιατρικών Οργανώσεων και ανακοινώνει την επανάληψη των πανελλαδικών απεργιακών κινητοποιήσεων από 9 έως 13 Ιανουαρίου 2012, διεκδικώντας ανυποχώρητα
1. Την ανάκληση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 262/2011 και των ανακοινώσεων του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ που οδηγούν νομοτελειακά τον κλάδο των αυτοαπασχολούμενων ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών σε πλήρη απαξίωση και κατάργηση.
2. Την καθιέρωση Γενικής Συλλογικής Σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τον Π.Ι.Σ. μετά από επίσημη διαπραγμάτευση, που θα καθορίζει όλα τα ζητήματα απασχόλησης, ασφάλισης, αμοιβής και ελέγχου, η οποία θα δίδει τη δυνατότητα σε όλους τους ιατρούς που επιθυμούν, να συμβάλλονται, αμειβόμενοι κατά πράξη και περίπτωση.
3. Την ανάκληση των 2456/3-11-2011 ΚΥΑ που αφορούν τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και τις αμοιβές των συμβεβλημένων ιατρών.
4. Την άμεση νομοθετική ρύθμιση και καταβολή των οφειλών του ΟΠΑΔ και των λοιπών Οργανισμών στους δικαιούχους ιατρούς.
5. Την ανάκληση της 141282/2011 εγκυκλίου του Υπουργού Υγείας που επισημοποιεί την ασύδοτη απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος, εκχωρεί την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα επιχειρηματικά συμφέροντα εις βάρος των πολιτών και ακυρώνει τη θεσμική υπόσταση των Ιατρικών Συλλόγων.
6. Τη διασφάλιση των εργασιακών, ασφαλιστικών, μισθολογικών και υπηρεσιακών δικαιωμάτων των Ιατρών που υπηρετούν μέχρι σήμερα στις μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
7. Τη διαφύλαξη του δημοσίου χαρακτήρα του ΕΣΥ, την εξασφάλιση ασφαλούς και επαρκούς λειτουργίας των νοσοκομείων της χώρας, τη διασφάλιση της επιστημονικής και επαγγελματικής υπόστασης των νοσοκομιακών ιατρών και την κατοχύρωση του ειδικού ιατρικού μισθολογίου.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση, θα παρακολουθεί κάθε νεώτερη εξέλιξη και θα καθορίζει την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων, ενημερώνοντας συνεχώς τους συναδέλφους.

Καλούνται οι Ιατρικοί Σύλλογοι και όλοι οι ιατροί σε διαρκή αγωνιστική ετοιμότητα και επικοινωνία για κάθε νεώτερη εξέλιξη.ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ του Π.Ι.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δρ. Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός
Δρ. Κώστας Ι. Αλεξανδρόπουλος