Εκδήλωση Ελληνικής Εταιρίας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
<<< Προηγούμενη σελίδα


Η Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και προσέλκυσης ενδιαφέροντος του κοινού για τα προβλήματα και τις ανάγκες των ατόμων που πάσχουν από Σκλήρυνση κατά Πλάκας, οργάνωσε πρόσφατα εκδήλωση για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας "ΕΜΕΙΣ" στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Στην προσπάθεια για μια ουσιαστική αρωγή των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας, η Genesis Pharma πήρε την πρωτοβουλία να αξιοποιήσει τη δημιουργικότητά τους και να προχωρήσει στην έκδοση του λευκώματος "ΕΜΕΙΣ".
Η πρωτοβουλία "ΕΜΕΙΣ" ξεκίνησε το 1999 και περιλαμβάνει μία σειρά από λογοτεχνικά κείμενα, ποιήματα, αφηγήματα, φωτογραφίες και έργα ζωγραφικής των ιδίων των ασθενών αξιοποιώντας την δημιουργικότητά τους.
Το λεύκωμα "ΕΜΕΙΣ" προσφέρει στην Εταιρεία ΣΚΠ τις προϋποθέσεις για ένα μέσο συγκέντρωσης πόρων, σταθερό και ενιαίο για όλα τα γραφεία της Εταιρείας ανά την Ελλάδα, που θα επιτρέψει στο ευρύτερο κοινό να γνωρίσει το πρόβλημα και να συμβάλλει (τόσο με την κατανόηση όσο και με την οικονομική ενίσχυση) στη βελτίωση της καθημερινότητας όσων πάσχουν από ΣΚΠ.
Χορηγός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η GENESIS PHARMA S.A. Τα έσοδα της εκδήλωσης διατίθενται στην Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας.


ΗΟΜΕPAGE