Διατήρηση της δυναμικής ανάπτυξης των πωλήσεων και ταχεία πρόοδος της ενοποίησης (Sanofi-Aventis)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Σταθερή ανάπτυξη των καθαρών πωλήσεων proforma: +10,5% τους πρώτους εννέα μήνες του 2004
Η πρώτη ενοποίηση της Aventis στον όμιλο sanofi-aventis ξεκινά από τις 30 Σεπτεμβρίου 2004. Συνεπώς, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του τρίτου τριμήνου και των πρώτων εννέα μηνών του 2004 της sanofi-aventis αντιπροσωπεύουν μόνο τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της ενοποίησης της πρώην Sanofi-Synthelabo.
Το τρίτο τρίμηνο του 2004, οι ενοποιημένες πωλήσεις της sanofi-aventis (πρώην Sanofi-Synthelabo) ανήλθαν σε 2.306 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 17,0% (+13,2% σε δημοσιευμένα στοιχεία). Οι νομισματικές διακυμάνσεις είχαν αρνητική επίδραση 2,2 ποσοστιαίων μονάδων. Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2004 (9μηνo), οι ενοποιημένες πωλήσεις της sanofi-aventis (πρώην Sanofi-Synthelabo) ανήλθαν σε 6.766 εκατομμύρια ευρώ σημειώνοντας αύξηση 18,2% (+13,9% σε δημοσιευμένα στοιχεία). Οι νομισματικές διακυμάνσεις είχαν αρνητική επίδραση 3.7 ποσοστιαίων μονάδων.
Προκειμένου να γίνει πιο κατανοητή η οικονομική απόδοση του νέου Ομίλου, αποφασίστηκε να δημοσιευθούν και να επεξηγηθούν οι καθαρές πωλήσεις proforma του νέου Ομίλου, τόσο για το πρώτο τρίμηνο όσο και για το 9μηνο του 2004, καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία του 2003.

Τρίτο τρίμηνο 2004
- Καθαρές πωλήσεις proforma: +10,7% ανήλθαν σε 6.492 εκατομμύρια ευρώ.
- Ανάπτυξη πωλήσεων των 15 κορυφαίων προϊόντων κατά 18,5% (που αντιπροσωπεύει 62,2% των καθαρών πωλήσεων proforma από φαρμακευτικές δραστηριότητες).
- Αναπτυσσόμενες πωλήσεις proforma: +13,0% ανήλθαν σε 7.343 εκατομμύρια ευρώ.

Εννέα πρώτοι μήνες 2004
- Καθαρές πωλήσεις proforma: +10,5% και ανήλθαν σε 18.776 εκατομμύρια ευρώ.
- Ανάπτυξη πωλήσεων των 15 κορυφαίων προϊόντων κατά 18,5% (που αντιπροσωπεύει 60,2% των καθαρών πωλήσεων proforma από φαρμακευτικές δραστηριότητες).
- αναπτυσσόμενες πωλήσεις proforma: +13,4% και ανήλθαν σε 20.998 εκατομμύρια ευρώ.

Διαδικασία ενοποίησης
- Διορισμός των διευθυντών τμημάτων και διευθύνσεων καθώς και των στελεχών τους.
- Επιλογή της τοποθεσίας όπου θα εδρεύει ο Όμιλος σε πολλές μεγάλες χώρες.
- Σχέδιο συγχώνευσης της sanofi-aventis και της Aventis που θα παρουσιαστεί στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων κάθε εταιρίας τον Δεκέμβριο του 2004.
- Ενδυνάμωση της συμφωνίας για το Actonel® με την Procter & Gamble.

Καθαρές πωλήσεις proforma
Το τρίτο τρίμηνο του 2004, οι καθαρές πωλήσεις proforma ανήλθαν σε 6.492 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,7%. Οι νομισματικές διακυμάνσεις είχαν αρνητική επίδραση 4,0 ποσοστιαίων μονάδων.
Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2004, η sanofi-aventis πραγματοποίησε καθαρές πωλήσεις 18.776 εκατομμυρίων ευρώ σημειώνοντας αύξηση 10,5%. Οι νομισματικές διακυμάνσεις είχαν αρνητική επίδραση 4,6 ποσοστιαίων μονάδων εκ των οποίων πλέον των δύο τρίτων προέκυψαν από την πτώση του αμερικανικού δολαρίου συγκριτικά προς το πρώτο 9μηνο του 2003.

Καθαρές πωλήσεις proforma ανά δραστηριότητα
Οι καθαρές πωλήσεις της sanofi-aventis περιλαμβάνουν τις πωλήσεις φαρμάκων και εμβολίων για ανθρώπινη χρήση.

Φάρμακα
Το τρίτο τρίμηνο, οι καθαρές πωλήσεις proforma από φαρμακευτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 5.936 εκατομμύρια ευρώ σημειώνοντας αύξηση 10,9%. Το 9μηνο, στα τέλη Σεπτεμβρίου, οι καθαρές πωλήσεις proforma από φαρμακευτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 17.560 εκατομμύρια ευρώ σημειώνοντας αύξηση 10,8%.
Το τρίτο τρίμηνο, οι καθαρές πωλήσεις proforma των 15 κορυφαίων φαρμάκων ανήλθαν σε 3.690 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,5%, που αντιπροσωπεύει 62,2% των καθαρών πωλήσεων proforma από φαρμακευτικές δραστηριότητες έναντι 58,2% το τρίτο τρίμηνο του 2003. Στα τέλη Σεπτεμβρίου (9μηνο), οι καθαρές πωλήσεις proforma των 15 κορυφαίων φαρμάκων ανήλθαν σε 10.578 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,5%, που αντιπροσωπεύει το 60,2% των καθαρών πωλήσεων proforma από φαρμακευτικές δραστηριότητες έναντι 56,3% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2003.
ΗΟΜΕPAGE