Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Lavipharm AE

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Στις προοπτικές για περαιτέρω αύξηση των ιδίων πωλήσεων και βελτίωση της συνολικής και λειτουργικής κερδοφορίας για το 2004 αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Lavipharm AE, κ. Θανάσης Λαβίδας, στη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Ιουνίου, στην έδρα της εταιρείας στην Παιανία.
Με αναφορά στα σημαντικότερα γεγονότα του 2003, ο κ. Λαβίδας τόνισε τη διεύρυνση του φάσματος προϊόντων που παράγει και διαθέτει η Lavipharm, αλλά και την ενίσχυση της θέσης της εταιρείας τόσο στο χώρο της εμπορίας και διανομής φαρμάκων, καλλυντικών και προϊόντων υγείας, όσο και στον τομέα της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στα φαρμακεία μέσω της Pharma Plus.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ενέργειες που έγιναν μέσα στο 2003 στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης στο χώρο της φαρμακευτικής τεχνολογίας. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών της Lavipharm για την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:
- Η ολοκλήρωση φακέλου ΑΝDA για κατάθεση στο FDA (Food & Drug Administration) των ΗΠΑ για την έγκριση της κυκλοφορίας σημαντικού και πρωτοποριακού φαρμακευτικού προϊόντος.
- Η ολοκλήρωση των βασικών σταδίων ανάπτυξης του διαδερμικού συστήματος νικοτίνης.
- Ανάπτυξη διαδερμικού συστήματος για χορήγηση μια φορά την εβδομάδα, στον τομέα της υπέρτασης.
- Τα πρώτα επιτυχή αποτελέσματα δύο δραστικών συστατικών της GlaxoSmithKline (GSK) σε συστήματα εισπνοής (inhalers) και απορρόφησης μέσω των πνευμόνων στο πλαίσιο της συνεργασίας στον τομέα της τεχνολογίας των υπερκρίσιμων υγρών (SCF).
- Η ανάπτυξη προϊόντος βασισμένου στην τεχνολογία Solid Gel για την εταιρεία Yves Saint Laurent και ενός δεύτερου βασισμένου στην ίδια τεχνολογία για την εταιρεία Lierac.
- Η κυκλοφορία του Aminoacids Liquid Patch στην Ιταλία από την εταιρεία Professional Dietetics.
- H ολοκλήρωση των απαιτούμενων κλινικών μελετών του νέου προϊόντος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της νεανικής επιδερμίδας με τάση ακμής.
Ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα του 2003, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,3% φθάνοντας στα 324 εκατ. €, ενώ ο κύκλος εργασιών της Lavipharm A.E. έφθασε τα 165,6 εκατ. €. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 12,8 εκατ. € και της Lavipharm AE ανήλθαν σε 9,6 εκατ. €. Αναμορφώνοντας τα αποτελέσματα αυτά λόγω της μη ενοποίησης των αποτελεσμάτων της κοινοπρακτικής Lavicosmetica, παρουσιάζεται αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου το 2003 έναντι του 2002 κατά 5,8%.
Τα οικονομικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση των αποσβέσεων στα 3,7 εκατ. €. και από τις συναλλαγματικές διαφορές ύψους 2,9 εκατ. €, λόγω της ανατίμησης του ευρώ έναντι του δολαρίου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών αποφασίστηκε να μη διανεμηθεί μέρισμα.
Ο κ. Λαβίδας αναφέρθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα και του πρώτου τρίμηνου του 2004. Πιο συγκεκριμένα, ο όμιλος Lavipharm σημείωσε αύξηση (των προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας) κερδών της τάξης του 277%, τα οποία ανήλθαν σε 4,6 εκατ. € από 1,2 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2003. Σε επίπεδο οργανικής λειτουργικής κερδοφορίας, χαρακτηριστική υπήρξε η αύξηση του EBITDA του ομίλου Lavipharm κατά 25,7%.
Η σημαντικότατη αυτή αύξηση των λειτουργικών κερδών (προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) οφείλεται στην αύξηση των εσόδων, στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και στην ουσιαστική μείωση των δαπανών λειτουργίας και πιο συγκεκριμένα:
- Αύξηση κατά 1,94 εκατ. € ή 3,9% σημείωσαν οι ίδιες πωλήσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 52,1 εκατ. € έναντι 50,16 εκατ. €.
- Αύξηση κατά 1,5% σημείωσαν τα μικτά κέρδη, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 10,15 εκατ. € από 10 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2003.
- Σημαντική μείωση κατά 707 χιλ. € ή -8,5% σημείωσε το σύνολο των λειτουργικών δαπανών σε σχέση με το σύνολο των λειτουργικών δαπανών κατά το Α' τρίμηνο του 2003.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των υποχρεώσεων μειώθηκε κατά 24 εκατ. € (12,2%).
Με σημαντική αύξηση στα αποτελέσματα προ φόρων ολοκληρώθηκε το Α΄ τρίμηνο του 2004 και για την εισηγμένη Lavipharm AE. Τα κέρδη ανήλθαν σε 3,9 εκατ. € έναντι 1,4 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2003. Οι συνολικές πωλήσεις ξεπέρασαν τα 16 εκατ. €, ενώ σημειώθηκε μείωση των συνολικών λειτουργικών δαπανών της τάξεως του 4% σε σχέση με το σύνολο των αντίστοιχων δαπανών του Α' τριμήνου του 2003. Παράλληλα, μείωση κατά 19 εκατ. € ή 16% παρουσίασε και το σύνολο των υποχρεώσεων.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Λαβίδας τόνισε ότι το 2003 ήταν μία χρονιά μεταβολών και εξελίξεων, όπου η πειθαρχία, η αποφασιστικότητα και οι άμεσες ριζικές λύσεις κυριάρχησαν στις ενέργειες εφαρμογής της στρατηγικής της Lavipharm.
Απαντώντας σε ερώτηση των μετόχων, ο οικονομικός διευθυντής της Lavipharm, κ. Γεράσιμος Δρακάτος, διευκρίνισε ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αντικατάσταση του υπάρχοντος κοινοπρακτικού δανείου με ομολογιακό.
Ο κ. Λαβίδας ευχαρίστησε τους μετόχους και τόνισε ότι η Lavipharm σκοπεύει να είναι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές των εξελίξεων στην παγκόσμια επιχειρηματική σκηνή: "Βρισκόμαστε ήδη σε μια νέα φάση εξέλιξης της εταιρείας μας και έχουμε μπει σε μια καινούργια τροχιά ανάπτυξης, που θα μας καθιερώσει ως μια καινοτόμο επιχείρηση στο χώρο της φαρμακευτικής τεχνολογίας".


 

ΗΟΜΕPAGE