Η Lavisoft προχώρησε σε νέες συμβάσεις έργων

<<< Προηγούμενη σελίδα

 


Δύο νέες συμβάσεις έργων υπέγραψε πρόσφατα η εταιρεία Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής ΑΕ, για την εγκατάσταση συστημάτων στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Συγκεκριμένα η Lavisoft, η οποία διαθέτει δική της παραγωγή λογισμικού με δυνατότητες εφαρμογής σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, συμφώνησε να εγκαταστήσει το σύστημα Time Master (παρακολούθησης παρουσιών) στην εταιρεία "Υφαντής"), που δραστηριοποιείται στην παραγωγή έτοιμων προϊόντων διατροφής, Ταυτόχρονα, για την ολοκληρωμένη ασφάλεια του ερευνητικού κέντρου ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, η Lavisoft θα εγκαταστήσει το σύστημα Access Master (ελέγχου πρόσβασης).
Οι ανωτέρω εφαρμογές αποτελούν μέρος του ΗR συστήματος της Lavisoft, που έχει στόχο την παρακολούθηση του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. Μπορούν να προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες κάθε επιχείρησης, ενώ ενσωματώνουν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες του χώρου της πληροφορικής.
Η Lavisoft, κατέχοντας σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα της πληροφορικής, προσφέρει πάντα στους πελάτες της άμεσες λύσεις υψηλής τεχνολογίας, στους σωστούς χρόνους, με άριστη υποστήριξη.


 

ΗΟΜΕPAGE