<<< Προηγούμενη σελίδα


Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο

Κοιν. : 1) Δ. Σ.  Ι. Σ . Έβρου
2) Δ. Σ.  Π. Ι. Σ.
3) Δ. Σ.  Ε. Ε. Λ. Ι. Α.
4) Πρωθυπουργό κ. Κων/νο Καραμανλή

Διδυμότειχο 27-7-2008
Αρ. Πρωτ. 102

Κύριε Υπουργέ,

εδώ και πάρα πολύ καιρό οι Ελευθεροεπαγγελματίες Ιατροί όλης της χώρας αναμένουν την ανακοστολόγηση των Ιατρικών πράξεων.
Η ανακοστολόγηση των Ιατρικών Πράξεων, η οποία ήταν σαφής προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 2004, και περιλαμβανόταν ρητά και ξεκάθαρα στο προεκλογικό κυβερνητικό πρόγραμμα για την υγεία, δεν πραγματοποιήθηκε κατά την πρώτη κυβερνητική θητεία (2004 - 2007) παρά τις σχετικές δεσμεύσεις των αρμοδίων Υπουργών Υγείας.
Κύριε Υπουργέ,
επειδή θέλουμε πάντα ξεκάθαρες θέσεις και απαντήσεις, ώστε να ενημερώνουμε υπεύθυνα τους συναδέλφους μας, περιμένουμε άμεσα μία σαφή απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα:

Πότε θα αρχίσει η εφαρμογή της ανακοστολόγησης των ιατρικών πράξεων (συγκεκριμένη ημερομηνία), σε εφαρμογή της σαφούς προεκλογικής δέσμευσης της Νέας Δημοκρατίας;
Ποιες ειδικότητες θα αφορά η ανακοστολόγηση των Ιατρικών Πράξεων;
Σε ποιες συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις θα γίνει ανακοστολόγηση και ποιες οι νέες προτεινόμενες τιμές; Υπενθυμίζεται ότι μετά την αύξηση της τιμής της ιατρικής επίσκεψης, αρκετές ιατρικές πράξεις καταργήθηκαν, καθώς ενσωματώθηκαν στην αναπροσαρμοσθείσα επίσκεψη.
Θα δοθεί το προσχέδιο (νόμου, Π. Δ.) των ανακοστολογούμενων πράξεων - αμοιβών, στον Π. Ι. Σ. και τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, για πιθανές σχετικές παρατηρήσεις, πριν προωθηθεί στη Βουλή προς ψήφιση;
Κύριε Υπουργέ,
περιμένουμε άμεσα συγκεκριμένες απαντήσεις στα σαφή ερωτήματα που θέσαμε.

Με τιμή
Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γραμματέας

Ανδρέας Παπανδρούδης                                             Στέφανος Σιναπίδης

 


ΗΟΜΕPAGE