<<< Προηγούμενη σελίδα


Εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 110% της Δωρεάς οργάνων και των Μεταμοσχεύσεων το 2008

Αθήνα, 18 Αυγούστου 2008

Εντυπωσιακή ακόμα και για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα θεωρείται η αύξηση που σημειώνεται στη Δωρεά Οργάνων και στις πραγματοποιούμενες μεταμοσχεύσεις από εκλιπόντες δότες στη χώρα μας το 2008 σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σε σχέση με το 2007, η φετινή αύξηση στις μεταμοσχεύσεις αγγίζει το 110%. Ενώ μέχρι τον Αύγουστο του 2007 είχαν πραγματοποιηθεί 78 μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων (καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος, νεφρών), προερχόμενες από 36 δότες, το 2008  οι 61 εκλιπόντες δότες, έχουν χαρίσει ζωή σε 163 μεταμοσχευμένους πλέον ασθενείς. Επίσης αύξηση της τάξεως του 113% παρατηρείται στις μεταμοσχεύσεις νεφρών, καθώς η στενή συνεργασία του ΕΟΜ με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αξιοποίηση στη χώρα μας μοσχευμάτων για τα οποία δεν εντοπίζεται κατάλληλος λήπτης στις χώρες απ όπου προέρχονται.

Διάφοροι παράγοντες έχουν συμβάλλει στην επιτυχία αυτή, καθώς η Δωρεά Οργάνων και η Μεταμόσχευση αποτελούν έναν θεσμό και μία θεραπευτική πρακτική, που για να πετύχουν χρειάζονται  τόσο την επιστημονική γνώση, όσο και την κοινωνική αποδοχή και στήριξη. Πιο συγκεκριμένα, καθοριστική για την αύξηση αυτή είναι η συμβολή και συνεργασία των ΜΕΘ της χώρας μας με τον ΕΟΜ, οι οποίες ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα εντάσσουν τη Δωρεά Οργάνων μέσα στο θεραπευτικό έργο που προσφέρουν. Επίσης, ιδιαίτερα έχει συμβάλλει η στήριξη του Υ.Υ.Κ.Α. και η προσωπική ενασχόληση του Υπουργού Υ.Κ.Α. κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου με την κάλυψη των αναγκών και τη διεύρυνση του μεταμοσχευτικού προγράμματος της χώρας μας. Οπωσδήποτε και γεγονότα όπως η Δωρεά Οργάνων του Αυστραλού Doujon Jammit, ενισχύουν σημαντικά την αξία του θεσμού στη συνείδηση του κόσμου καθώς και την εμπιστοσύνη του στις διαφανείς και απόλυτα εποπτευόμενες διαδικασίες των μεταμοσχεύσεων.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΜ, Καθηγητής Αλκιβιάδης Κωστάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: « Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση της Δωρεάς Οργάνων και των μεταμοσχεύσεων, μας χαροποιεί ιδιαίτερα και δικαιώνει την προσπάθειά μας. Αυξήσεις ανάλογου μεγέθους είναι αξιοσημείωτες ακόμα και για τα διεθνή δεδομένα, καθώς λίγες χώρες έχουν πετύχει να υπερδιπλασιάσουν τους δείκτες αποτελεσματικότητας τους μέσα σε ένα μόνο έτος. Θεωρούμε ότι η πορεία αυτή θα συνεχιστεί καθώς είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και οργανωμένης προσπάθειας ετών, τόσο του ΕΟΜ όσο και όλης της μεταμοσχευτικής κοινότητας και των ΜΕΘ της χώρας μας. Ταυτόχρονα φανερώνει την ενεργό υποστήριξη του κόσμου στη Δωρεά Οργάνων, η οποία όμως θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους ανεξαρτήτως τραγικών γεγονότων που τη φέρνουν στο προσκήνιο, αρκεί όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να βρεθεί όχι μόνο στη θέση του δότη αλλά και του υποψήφιου λήπτη».

Έτος

Εκλιπόντες Δότες

Πτωματικές Μεταμοσχεύσεις

Νεφρού

Ήπατος

Καρδιάς

Πνευμόνων

2007  έως(18/8)

36

55

20

2

1

2008
έως(18/8)

61

117

31

12

3

Αύξηση τάξεως

70%

113%

55%

500%

300%

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) ιδρύθηκε το 1999 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Στόχος του Ε.Ο.Μ. σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι η ανάπτυξη του μεταμοσχευτικού προγράμματος της χώρας μας καθώς και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού γύρω από την Ιδέα της Δωρεάς Ιστών και Οργάνων με στόχο την αύξηση των μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων και μυελού των οστών.


ΗΟΜΕPAGE