ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ( 20/06/11 )

<<< Προηγούμενη σελίδα


Σήμερα, 21/05/2011 στη Θεσσαλονίκη, εκπρόσωποι από τα ήδη υπάρχοντα σωματεία ελευθεροεπαγγελματιών παιδιάτρων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Κρήτης, Αχαΐας, Ηπείρου και εκπρόσωποι παιδίατροι των νομών Χαλκιδικής, Πέλλας, Ημαθίας, Δράμας, Σερρών, Καβάλας και Πιερίας, συναντηθήκαν με σκοπό την ίδρυση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων στα άμεσα και γενικότερα προβλήματα και αποφασίστηκαν :
1. Κοινή στάση έναντι του επερχόμενου ΕΟΠΥΥ και μελλοντικών συγχωνευόμενων ταμείων.
2. Προάσπιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων και της επιστημονικής και επαγγελματικής μας αξιοπρέπειας:
-Ελεύθερη συνταγογράφηση
-Κατάργηση της παραχώρησης της πρωτοβάθμιας υγείας στους μεγάλους προμηθευτές (Ν. 3918/2011 άρθρο 41)
-Άμεση διεκδίκηση των δεδουλευμένων μας από τα ασφαλιστικά ταμεία (ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΤΣΑΥ)
-Διεύρυνση της αναστολής σύμβασης με τον ΟΠΑΔ και στα υπόλοιπα αναξιόπιστα ταμεία από όλους τους συμμετέχοντες νομούς
-Καταγγελία παροχής υπηρεσιών υγείας από εμπορικές εταιρίες στα πλαίσια προσφορών (πιστωτικές κάρτες, τράπεζες)
-Νομική διερεύνηση του καθεστώτος λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων εταιριών παροχής υγείας
-Κατοχύρωση συλλογικών συμβάσεων των ιατρών με όλους τους φορείς παροχών υγείας
-Άμεση κατάθεση καταστατικού της Ομοσπονδίας

Εκλέχθηκε προσωρινή διοικούσα επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τους :
1. Ιασωνίδου Ελένη (Ν. Θεσσαλονίκης)
Αναπληρώτρια: Φαρίνη Ευαγγελία (Ν. Θεσσαλονίκης)
2. Καρανταγλής Νίκος (Ν. Θεσσαλονίκης)
Αναπληρώτρια: Βασιλάκη Ειρήνη (Κρήτη)
3. Γούσιου Αναστασία( Ν. Λάρισας)
Αναπληρώτρια: Γκάγκα Φαίδρα (Ν. Λάρισας)
4. Κακογιάννη Ανθή (Ν. Αχαΐας)
Αναπληρωτής: Σακαρετσάνος Ευθύμιος (Ν. Αχαΐας)
5. Σέρμπης Αναστάσιος (Ήπειρος)
Αναπληρώτρια: Παπαευσταθίου Ιωάννα (Ήπειρος)

Κοινοποίηση προς
Ιατρικούς Συλλόγους Ελλάδας

Υπουργείο Υγείας
Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία
Παιδιατρική Εταιρεία Βορίου Ελλάδος
ΜΜΕ

Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή Θεσ/νίκη 21/05/2011