ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΠ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ
«Οι Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα Υγείας σήμερα»
(14/06/10)

<<< Προηγούμενη σελίδα

Ημερίδα με στόχο τον ουσιαστικό διάλογο και την ανάλυση επίκαιρων θεμάτων για το χώρο της Υγείας διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας.
Με στόχο τον ουσιαστικό διάλογο και την παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης στο χώρο της Υγείας, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας (ΣΕΠΕΥ), ανέλαβε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης Ημερίδας με θέμα «Οι Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα Υγείας σήμερα».
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν, από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ήταν ιδιαιτέρως επίκαιρα και ενδιαφέροντα, καθώς αφορούσαν στην ανάλυση των διαπιστωμένων αδυναμιών και προβλημάτων του υπάρχοντος συστήματος προμηθειών.
Την Ημερίδα άνοιξε ο Πρόεδρος του ΣΕΠΕΥ, κ. Παναγιώτης Στραβόλαιμος, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους παρόντες, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους το Σύστημα Προμηθειών του Δημόσιου Τομέα Υγείας έχει φτάσει σε αδιέξοδο και πρέπει να γίνει μια ανοικτή συζήτηση για την αναθεώρησή του. Συγκεκριμένα, ο κ. Στραβόλαιμος αναφέρθηκε στα συσσωρευμένα χρέη των Νοσοκομείων, τα οποία ανέρχονται σήμερα, προς τα 185 μέλη του Συνδέσμου σε 3 δις ευρώ, πλέον τόκων και τις συνέπειές τους. Στη συνέχεια, ο κ. Στραβόλαιμος επισήμανε ότι «είναι λανθασμένη η τακτική της Κυβέρνησης να προσπαθεί να καλύπτει το πρόβλημα μέσω μιας επικοινωνιακής στρατηγικής κατηγοριών εναντίον του συνόλου του κλάδου των προμηθευτών, τα περίφημα «πιράνχας», σε μια μάταιη προσπάθεια να κρύψει τη σοβαρότητα των ευθυνών που φέρει διαχρονικά το Κράτος για την απαράδεκτη κατάσταση στη οποία οδηγηθήκαμε».
Το κύριο μέρος της εκδήλωσης συνεχίστηκε με την ομιλία του κ. Χρύσανθου Μητρόπουλου, Μέλος του ΔΣ του ΣΕΠ, ο οποίος μίλησε αναλυτικότερα για τις «Αδυναμίες και προβλήματα του υπάρχοντος συστήματος προμηθειών υγείας. Μη παραγωγικές δαπάνες που εισάγουν υψηλό κόστος στο σύστημα προμηθειών υγείας». Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητρόπουλος τόνισε, «οι παράγοντες που εισάγουν αδικαιολόγητο κόστος στο σύστημα προμηθειών υγείας είναι πολλοί και αναφέρω χαρακτηριστικά, την έλλειψη υποδομών στα Νοσοκομεία, μηχανογραφικού συστήματος και οργάνωσης Logistics, οι υπερβολικές και αλόγιστες απαιτήσεις των φορέων υγείας, η έλλειψη γνώσεων της αγοράς από τους υπεύθυνους του συστήματος». Συνεχίζοντας, ο κ. Μητρόπουλος πρόσθεσε «άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι η έλλειψη συντονισμού και λογοδοσίας των φορέων, η έλλειψη εκπαίδευσης των εμπλεκομένων στις διαγνωστικές διαδικασίες, καθώς και η έλλειψη ελέγχου της εξέλιξης των Συμβάσεων». Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μητρόπουλος επεσήμανε ότι « ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας έχει κάνει σειρά εποικοδομητικών προτάσεων προς την κατεύθυνση της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, αλλά και των καλώς εννοουμένων συμφερόντων των προμηθευτών, της ορθολογικοποίησης των προμηθευτών, αλλά και της απόλυτης διαφάνειας απ' όλους τους εμπλεκομένους φορείς στις προμήθειες».
Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε η εκπρόσωπος της European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA), Mrs Miriam Gargesi, με αντικείμενο «Η εικόνα της καθυστέρησης πληρωμών από τα Δημόσια Νοσοκομεία στις χώρες της ΕΕ και την επικείμενη αναθεώρηση της Οδηγίας Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές από την ΕΕ». Η κα Gargesi ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, «Η Ελλάδα κατέχει το αρνητικό ρεκόρ στην καθυστέρηση πληρωμών από τα Δημόσια Νοσοκομεία, που ανέρχεται σήμερα σε 800 ημέρες και είναι πενταπλάσια από το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ», ενώ συμπλήρωσε, «Στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητείται τώρα η αναθεώρηση της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ, για να ελεγχθεί η καθυστέρηση πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, που στοιχίζει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στις χώρες της ΕΕ. Η νέα Οδηγία γίνεται πιο αυστηρή, τόσο σε ότι αφορά στους τόκους υπερημερίας που θα καλούνται να πληρώσουν οι χρεώστες, που θα είναι uribore πλέον 9% έναντι του 7% που ίσχυε μέχρι σήμερα. Τέλος, θα καθιερωθεί ένα ποσό πάγιας αποζημίωσης πέρα των δικαστικών εξόδων που θα καταλογίζεται υπέρ του πισσωτού». Ο κ. Κωνσταντίνος Βαρλάς, Διευθύνων Σύμβουλος Abbott Diagnostics Hellas, στην ομιλία του με θέμα «Επιχειρείν στο χώρο προμηθειών υγείας υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες» σημείωσε ότι, «Το υπάρχον σύστημα προμηθειών των in-vitro ιατροτεχνολογικών προϊόντων χαρακτηρίζεται από έναν πλήρη ανορθολογισμό σε όλα του τα στάδια, που δυσχεραίνει το ιατρικό έργο και επιβαρύνει τα νοσοκομεία και τις εταιρείες με τεράστια αντιπαραγωγικά κόστη. Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, καθίσταται ακόμα πιο φλέγουσα η ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος, ώστε να αναπτυχθούν οι κρίσιμοι τομείς της διάγνωσης και της πρόληψης με τρόπο αποτελεσματικό και οικονομικό». Τέλος, ο κ. Βαρλάς συμπλήρωσε ότι, «Για το σκοπό αυτό, είναι επιτακτική η αρμονική συνεργασία και συνεισφορά τεχνογνωσίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, χωρίς αγκυλώσεις και ιδεοληψίες, προκειμένου να μπουν οι βάσεις για ένα νέο σύστημα στην υπηρεσία του ανθρώπου, που θα διευκολύνει την παροχή σύγχρονης ιατρικής φροντίδας».
Τέλος, η εκπρόσωπος της European Association of Medical Device Manufacturers (Eucomed), Mrs Aline Lautenberg, μίλησε με θέμα «Τη σημασία του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας των εταιρειών παραγωγής και διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων για την καθιέρωση ενός υγιούς περιβάλλοντος στον τομέα Δημόσιας Υγείας». Συγκεκριμένα ανέφερε, «Η πιθανότητα ανάπτυξης πρακτικών διαφθοράς με τη συμμετοχή των διαφόρων εμπλεκομένων παραγόντων στο σύστημα Υγείας όλων των χωρών, είναι ένα δεδομένο που πρέπει να βάζει σε σκέψεις όλους μας. Η Eucomed εκπροσωπώντας την παραγωγική τάξη ιατρικών μηχανημάτων και αναλώσιμων στην Ευρώπη, έχει ως αποστολή της να εξασφαλίζει λύσεις αποτελεσματικές, καινοτόμες και οικονομικά ισορροπημένες για την καλύτερη υποστήριξη των ασθενών». Κλείνοντας την ομιλία της η κα Lautenberg αναφέρει, «Έναντι του παραπάνω προβλήματος, η Eucomed έχει θέσει σαν στόχο της να προωθεί την εφαρμογή ενός Κώδικα Δεοντολογίας από όλα τα μέλη της, με το να επικοινωνεί τις σχετικές εμπειρίες μεταξύ των κρατών-μελών της για την ταχύτερη προώθηση του Κώδικα Δεοντολογίας και να ελέγχει την πρόοδο αυτή μέσω ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού οργάνου "Eucomed Compliance Panel"».
Στην Ημερίδα, προσκεκλημένοι ήταν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, όπως το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι Περιφέρειες Υγείας Αττικής, οι Διοικητές Νοσοκομείων Αττικής, ο ΕΟΦ, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κά.

ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας
Ο ΣΕΠ είναι ο μεγαλύτερος και παλαιότερος πανελλαδικός Σύνδεσμος των εταιριών, που διακινούν Επιστημονικά και Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (δηλαδή κάθε είδους υγειονομικό υλικό πλην φαρμάκων) στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ιδρύθηκε το 1986 και περιλαμβάνει σήμερα 185 μέλη, τα οποία απασχολούν περισσότερους από 5.000 εργαζομένους.
Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο του Συνδέσμου: www.hellasmes.gr

Λίγα λόγια για την EDMA (European Diagnostics Manufacturers Association)
Η EDMA εκπροσωπεί τους εθνικούς συνδέσμους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και μεγάλες εταιρείες παραγωγής, έρευνας και ανάπτυξης διαγνωστικών προϊόντων (In Vitro Diagnostics).
Μέσω των Εθνικών Συνδέσμων και εταιρειών μελών της, η EDMA αντιπροσωπεύει περισσότερες από 500 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του κλάδου. Η αποστολή της EDMA είναι να προωθήσει την ενημέρωση και να επισημάνει τη σημασία, τη χρησιμότητα και την προστιθέμενη αξία που η εργαστηριακή διάγνωση μπορεί να προσφέρει στην υγεία των πολιτών. Για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, συνεργάζεται με τους σπουδαιότερους φορείς ασθενών, τις οργανώσεις εμπορίου, τους επαγγελματίες της υγείας, τον ακαδημαϊκό χώρο και τους ευρωπαϊκούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καθορίζουν τις ρυθμιστικές διατάξεις παραγωγής και διακίνησης των διαγνωστικών προϊόντων.

Λίγα λόγια για την EUCOMED
Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κατασκευαστών και Διανομέων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Eucomed) αντιπροσωπεύει 4.500 σχεδιαστές, κατασκευαστές και προμηθευτές της ιατρικής τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στη διάγνωση, την πρόληψη, τη θεραπεία και τη βελτίωση της ασθένειας και της αναπηρίας. Τα μέλη του Eucomed περιλαμβάνουν εθνικούς εμπορικούς φορείς και τις πανευρωπαϊκές ενώσεις προϊόντων και τους διεθνώς ενεργούς κατασκευαστές όλων των τύπων ιατρικών τεχνολογιών. Η αποστολή Eucomed είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση ασθενών και νοσοκομειακών ιατρών στη σύγχρονη, καινοτόμο και αξιόπιστη ιατρική τεχνολογία. Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο: www.eucomed.orgO Ομιλητής κ. Χρύσανθος Μητρόπουλος, Μέλος του Δ.Σ του Συνδέσμου Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών & Υγείας.