ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α. Αθήνα, 15.4.10 (4/05/10)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Είδαν το φως της δημοσιότητας δημοσιεύματα αναφερόμενα στις αντιδράσεις επιχειρηματικών συμφερόντων κατά της υπό ψήφιση τροπολογίας που κατέθεσε η πολιτική ηγεσία του Υ.Υ.Κ.Α., σχετικά με την πρωτοβάθμια περίθαλψη και που φαίνεται να κινείται προς σωστή κατεύθυνση.
Ο Ι.Σ.Α. δίδει στη δημοσιότητα τις θέσεις του, όπως αυτές διαβιβάστηκαν εγγράφως στο Υ.Υ.Κ.Α. στις οποίες και εμμένει.
Καλεί την πολιτική ηγεσία του τόπου να προστατέψει τη Δημόσια Υγεία, το Ε.Σ.Υ. και να μην επιτρέψει το αγαθό της υγείας να καταστεί εμπόρευμα.
Οφείλει η επίσημη πολιτεία να προστατέψει τον Ιδιωτικό τομέα της υγείας από την άλωσή του από τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τον΄Ελληνα γιατρό από τον επαγγελματικό του αφανισμό. Σύμφωνα με τις θέσεις του ιατρικού κόσμου, οι Ιατρικές Εταιρείες δεν μπορεί να είναι εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.
Οι ιατρικές εταιρείες θα πρέπει να είναι ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, στις οποίες θα συμμετέχουν αποκλειστικά γιατροί.
Επιβάλλεται να περιληφθεί στην τροπολογία υποχρέωση των ολιγοπωλιακών αλυσίδων Π.Φ.Υ. που λειτουργούν παραρτήματα, όπως εντός ενός έτους περιοριστούν σε μία μόνο μονάδα, όπως ισχύει και για τους ιδιώτες γιατρούς.
Περαιτέρω λεπτομέρειες περιέχονται στο σχετικό έγγραφο του Ι.Σ.Α. προς την Υπουργό Υγείας κ.Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, της 5/2/10.

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤ. ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Επιστολή Ι.Σ.Α. προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνική Αλληλεγγύης με θέμα: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΥ: ΄Αρθρο 13: Ιδιωτικοί φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Αξιότιμη Κα Υπουργέ,
Το Σχέδιο τροπολογίας νόμου του Υ.Υ.Κ.Α. που δόθηκε στους φορείς προς έκφραση γνώμης, αποσκοπεί στη διευθέτηση συγκεκριμένων εκκρεμοτήτων επείγοντος χαρακτήρα, που προέκυψαν μετά την κατάργηση του επαίσχυντου Π.Δ. 180/2009 και σαφώς κινείται προς σωστή κατεύθυνση.
Επιδιώκει να ανακόψει την έντονη τάση προς πλήρη εμπορευματοποίηση του αγαθού της υγείας και τη διαπιστωμένη ισχυρή ροπή προς εμπορία της ιατρικής.
Στοχεύει στο να θέσει τέρμα στα αδηφάγα συμφέροντα που λυμαίνονται το χώρο της Π.Φ.Υ. και όχι μόνο, αλλά και να προστατέψει τη Δημόσια Υγεία από το να ξεπουληθεί ολοκληρωτικά στο επί θύραις καρτέλ της υγείας, που δυστυχώς γιγαντώθηκε με τις κατά καιρούς ευλογίες της επίσημης πολιτείας.
Προσανατολίζεται στην προστασία του Ιδιωτικού τομέα της υγείας από την άλωσή του από τα επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά και του ΄Ελληνα γιατρού από τον επαγγελματικό αφανισμό του.
Επιχειρεί να θέσει ασφαλιστικές δικλείδες προς προστασία της Δημόσιας Υγείας, του Ε.Σ.Υ., των Ελλήνων πολιτών και των Ελλήνων γιατρών.
Η θέση του Ι.Σ.Α. και των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας είναι σαφής και ξεκάθαρη.
Οι Ιατρικές Εταιρείες δεν μπορεί να είναι εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.
Οι ιατρικές εταιρείες θα πρέπει να είναι ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, στις οποίες θα συμμετέχουν αποκλειστικά γιατροί.
Τούτο δύναται να συμβεί κατά συνταγματικά ανεκτό τρόπο και σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία άλλων επαγγελμάτων - λειτουργημάτων (κατά το πρότυπο των δικηγορικών εταιρειών), αλλά και αντίστοιχων μορφών οργάνωσης του τομέα της Π.Φ.Υ. σε άλλες χώρες της Ε.Ε.
Σύμφωνα με την πάγια θέση του ιατρικού σώματος, είναι η μόνη νομική μορφή που συνάδει προς τη φύση του ιατρικού λειτουργήματος.
Ο Ιατρικός κόσμος στη συντριπτική του πλειοψηφία είναι αντίθετος στην:
1. Κατάργηση του ιατρικού λειτουργήματος και στην αλλοίωση της φύσης του ως τέτοιου ή μετατροπής του σε αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας.
2. Μετατροπή της υγείας από οιωνοί κοινωνικό αγαθό, σε εμπόρευμα ή αντικείμενο εμπορίας.
Συμφωνούμε με τη θεσμοθετούμενη απαγόρευση κατοχής πέραν της μίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., καθώς και της σύστασης παραρτημάτων για την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. ή υπηρεσιών που σχετίζονται με την Π.Φ.Υ.
Επιβάλλεται να περιληφθεί στην τροπολογία υποχρέωση των ολιγοπωλιακών αλυσίδων Π.Φ.Υ. που λειτουργούν παραρτήματα, όπως εντός ενός έτους να περιοριστούν σε μία μόνο μονάδα.
Σημειώνουμε ότι το Π.Δ. 84/2001 προέβλεπε σχετική μεταβατική περίοδο 5 ετών που έληξε την 10.4.06, αλλά με συνεχείς παρατάσεις φθάσαμε αισίως στα 9 χρόνια και μαζί με αυτά πολλαπλασιάστηκαν τα παραρτήματα και τα ελλείμματα των Ασφαλιστικών Ταμείων.
Η πρόβλεψη στην τροπολογία για την έκδοση Π.Δ., το οποίο θα ρυθμίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις, τους όρους και τις προδιαγραφές λειτουργίας των φορέων Π.Φ.Υ., κρίνεται αναγκαία και απαιτείται να προηγηθεί λεπτομερής και σε βάθος διάλογος με τους ιατρικούς φορείς, ώστε να μην προκύψουν ανάλογες δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν με την εφαρμογή του Π.Δ. 84/2001.

Κυρία Υπουργέ,
Στη συνάντηση εκπροσώπων των ιατρικών φορέων της 1.2.2010 σας επιδόσαμε Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Φορέων Π.Φ.Υ. που προσυπρογράφουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς.
Το σχέδιο αυτό ανταποκρίνεται στις πάγιες θέσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας του ιατρικού κόσμου, στη Συνταγματική επιταγή περί μέριμνας του κράτους για την προστασία της υγείας των πολιτών, αλλά και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 152 της συνθήκης ίδρυσης της Ε.Ε. και της οδηγίας BOLKENSTEIN. Θεωρούμε χρέος μας να σας επισημάνουμε ότι ενώ, ως διαφαίνεται, κοινός μας στόχος είναι η ανακοπή της ροπής προς εμπορία του αγαθού της υγείας, ελλοχεύει ο κίνδυνος αν δεν κλείσουμε ερμητικά την πόρτα στα ποικίλα συμφέροντα που αντιστρατεύονται κάθε προσπάθεια να μπει τάξη στην Π.Φ.Υ., να συνεχίσουν να αλωνίζουν στον ευαίσθητο αυτό χώρο της Δημόσιας Υγείας, εισχωρώντας ανενόχλητα από το παράθυρο και με τη βούλα του νόμου.
Και γινόμαστε σαφείς, τυχόν συνέχιση προηγούμενων πολιτικών επιλογών για τη λειτουργία των ιατρικών εταιρειών υπό τη νομική μορφή κεφαλαιουχικών και μη κεφαλαιουχικών εταιρειών παρέχει, όπως έχει δείξει ο χρόνος, πλείστες όσες δυνατότητες υπέρβασης των ασφαλιστικών δικλείδων που τίθενται για την προστασία της Π.Φ.Υ.
Το έργο το έχουμε ζήσει σε συνέχειες και αναφερόμαστε παραδειγματικά στο ότι οι κοινές μετοχές που ανήκουν στο ποσοστό του 49% του μετοχικού κεφαλαίου και είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες καθημερινά αλλάζουν χέρια και παίζονται στο χρηματιστήριο και έχουμε φθάσει στο σημείο και η Π.Φ.Υ. να έχει καταντήσει Χρηματιστηριακό και Ταμιευτικό Τραπεζικό προϊόν.
Η εμμονή στο 51%, στην πράξη οδήγησε σε δημιουργία αχυρανθρώπων.
΄Εχουν δημιουργηθεί ακραίες συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των super-markets της υγείας και των απλών διαγνωστικών εργαστηρίων των γιατρών και μάλιστα σε μία περίοδο που η ιατρική ανεργία και υποαπασχόληση καλπάζουν. Μόνο στην περιοχή ευθύνης του Ι.Σ.Α. αθροιστικά το ποσοστό υπερβαίνει το 26%. Το βασίλειο των πιράνχας στο χώρο της υγείας, όπως ο τ.Υπουργός Υγείας κ. Α. Παπαδόπουλος το απεκάλεσε, καλά κρατεί.
Είναι πέρα από βέβαιο ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του Υ.Υ.Κ.Α. και όσες ακολουθήσουν θα συναντήσουν τη λυσσαλέα αντίδραση των συμφερόντων που θίγονται, όπως συνέβη και με το Π.Δ.84/2001.
Η συνέχιση όμως αυτής της απαράδεκτης κατάστασης, δεν είναι πλέον ανεκτή.
Η εξαγγελία του κ. Πρωθυπουργού για ανατροπές, μεγάλες αλλαγές και τομές, πρέπει να γίνει πράξη.
Οφείλουμε να προχωρήσουμε με σταθερά βήματα στην εξυγίανση του χώρου της Π.Φ.Υ. Το οφείλουμε πάνω από όλα στους ΄Ελληνες πολίτες και την Εθνική Οικονομία.
Το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. πιστεύει ακράδαντα πως στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανείς και προσβλέπει στη συνέχιση ενός παραγωγικού δημοκρατικού διαλόγου με την πολιτική ηγεσία του Υ.Υ.Κ.Α. με ορατά αποτελέσματα, καθώς και στην εδραίωση ενός κλίματος συναίνεσης και συνεργασίας που απαιτεί ο ευαίσθητος χώρος της υγείας.

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤ. ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ