Τα ειδικά σκευάσματα διατροφής εξαιρούνται από τις αποζημιώσεις του ΙΚΑ
για καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς, διαβητικούς
(4/05/10)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Στέρηση υποστήριξης από τους κρατικούς φορείς για τη θεραπεία ευπαθών ομάδων ασθενών. Στέρηση της δυνατότητας αναγκαίας θρεπτικής υποστήριξης των ασθενών για ολοκληρωμένη και σύγχρονη φαρμακευτική περίθαλψη.

Με πρόσφατη απόφαση του ΙΚΑ (έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Γ55/739/28-2-10 προς όλες τις μονάδες υγείας της χώρας), ευπαθείς ομάδες ασθενών, όπως καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς και διαβητικοί, εξαιρούνται από τη διαδικασία αποζημίωσης του ΙΚΑ για σημαντικά φάρμακα, ζωτικής θεραπευτικής σημασίας. Συγκεκριμένα, οι καρκινοπαθείς δε θα αποζημιώνονται για τα ειδικά σκευάσματα διατροφής που πρέπει να λαμβάνουν κατά την περίοδο χημειοθεραπείας ή ακτινοβολίας, παρόλο που η χορήγησή τους επιβάλλεται και συνταγογραφείται από τους θεράποντες ιατρούς, καθώς την περίοδο αυτή εμφανίζονται σημαντικές παρενέργειες στο πεπτικό/γαστρεντερικό σύστημά τους. Οι νεοπλασματικοί ασθενείς παρουσιάζουν υποθρεψία ως μέρος του συνδρόμου καρκινικής καχεξίας, που σχετίζεται με μειωμένη ανταπόκριση στη θεραπεία, μειωμένη ποιότητα ζωής και αυξημένη θνησιμότητα.
Στην απόφαση του ΙΚΑ (Γ55/739), αναφέρεται ότι αποζημίωση δικαιούνται μόνο οι ασθενείς που πάσχουν από μεταβολικά νοσήματα ή νόσους σχετικές με διαταραχή στην απορρόφηση τροφών, π.χ. νόσος Crohn, κυστική ίνωση, ελκώδης κολίτιδα κ.λπ. Την αποζημίωση αυτή οι προαναφερόμενες ομάδες ασθενών θα τη λαμβάνουν μέσω χρονοβόρας γραφειοκρατικής διαδικασίας που περιλαμβάνει: 1. τεκμηρίωση με βιοψίες του ανώτερου/κατώτερου πεπτικού ανάλογα με την κλινική εκδήλωση, 2. προσκόμιση γνωμάτευσης από Διευθυντή Πανεπιστημιακής κλινικής ή κλινικής του ΕΣΥ, 3. επιβεβαίωση στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου, από τον ελεγκτή ΙΚΑ του νοσοκομείου, ότι ο ασθενής επισκέπτεται τη συγκεκριμένη κλινική, 4. επιβεβαίωση από το Διευθυντή Μονάδας του Ιδρύματος ότι η διάγνωση της γνωμάτευσης εμπίπτει στα μεταβολικά νοσήματα, και 5. έλεγχος ποσοτήτων με βάση τις ανάγκες των ασθενών.
Έτσι, σύμφωνα με τις γενικές περικοπές στις δαπάνες υγείας και τον έλεγχο των συνταγογραφήσεων και τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν από τον Απρίλιο, οι ασφαλισμένοι καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς και άλλες ευπαθείς ομάδες ασθενών, με βάση την προαναφερόμενη απόφαση, στερούνται τη δυνατότητα αναγκαίας θρεπτικής υποστήριξης, καλύπτοντας μόνοι τους ένα μεγάλο κόστος της θεραπείας τους. Οι αρμόδιοι Ευρωπαϊκοί φορείς, σύμφωνα με πρόσφατες οδηγίες τους, επισημαίνουν ότι η θρεπτική υποστήριξη των ασθενών και η αντιμετώπιση της κακής θρέψης πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη-κράτη. Σε αντίθετη περίπτωση, η στέρηση της αναγκαίας θρεπτικής υποστήριξης ευπαθών ομάδων ασθενών, αναμένεται να αυξήσει το συνολικό κόστος υγειονομικής περίθαλψης των ασθενών λόγω μειωμένης ανταπόκρισης ή και παράτασης της θεραπείας τους.

Παροχή οδηγιών για την αποζημίωση σκευασμάτων ειδικής διατροφής