Παρουσίαση της VIDAVO στην Υπουργική Διάσκεψη Ηλεκτρονικής Υγείας στη Βαρκελώνη (22/03/10)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Ομιλία με τίτλο "Identity management - developments within the eEuropean Health Insurance Card" έδωσε την Τετάρτη 17 Μαρτίου ως προσκεκλημένος ομιλητής ο Πρόεδρος της εισηγμένης στην Εναλλακτική Αγορά εταιρίας VIDAVO A.E., Δρ. Παντελής Αγγελίδης, στα πλαίσια του "High Level eHealth Conference 2010" στη Βαρκελώνη.
Η φετινή διοργάνωση της Υπουργικής Συνδιάσκεψης στην Ισπανία, τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ισπανικής προεδρίας και διεξάγεται παράλληλα με την Εβδομάδα Ηλεκτρονικής Υγείας 2010: Ηλεκτρονική Υγεία για την Υγεία (eHealth Week 2010: eHealth for Health). Η ομιλία του Δρ. Αγγελίδη επικεντρώθηκε σε θέματα ταυτοποίησης χρηστών μεταξύ διαφορετικών, μη διαλειτουργικών συστημάτων υγείας και πρόνοιας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανόμοιες ανάγκες των πολιτών και των οργανισμών υγείας, αλλά και τις διαφορετικές θεσμικές και νομικές απαιτήσεις.
Με βάση την εμπειρία του, ως επικεφαλής της ομάδας εργασίας για τη θέσπιση των τεχνικών προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης, παρουσίασε στην ομιλία του το βάθος των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών ηλεκτρονικοποίησης των στοιχείων των πολιτών/ασθενών και επισήμανε το εύρος των εφαρμογών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σε ποικίλους άξονες δράσης, με κύρια έμφαση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Η VIDAVO A.E. με έδρα στη Θεσσαλονίκη, έχει εξειδίκευση στο χώρο της τηλεματικής στην υγεία. H εταιρεία απευθύνεται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, παρέχοντας πρωτοποριακές λύσεις για την από απόσταση διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας και την εξατομικευμένη παρακολούθηση χρόνιων ασθενειών.