Εορτασμός 30 χρόνων λειτουργίας της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας (25/01/10)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Η Siemens Ελλάδας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ακτινολογίας (European Congress of Radiology - ECR) που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη το Μάρτιο του 2010, υποστηρίζει τη συμμετοχή όλων των Ελλήνων επιστημόνων, που παρουσιάζουν προφορικές ερευνητικές εργασίες, ως μέρος της δέσμευσης της για την υποστήριξη της ιατρικής έρευνας στη χώρα μας. Η ουσιαστική αυτή προσπάθεια για τον κλάδο της Υγείας στην Ελλάδα γίνεται σε συνεργασία με το European School of Radiology, την εκπαιδευτική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ακτινολογίας (European Society of Radiology). Η πρωτοβουλία αυτή της Siemens Α.Ε. στηρίζει την επιστημονική προσπάθεια των Ελλήνων ακτινολόγων και των ακτινολογικών εργαστηρίων της χώρας. Το ετήσιο συνέδριο ECR είναι από τα πλέον αναγνωρισμένα συνέδρια του κλάδου της ακτινολογίας διεθνώς, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση των επιστημονικών τάσεων και στην προώθηση της καινοτομίας στην επιστημονική κοινότητα. Το συνέδριο προωθεί την ανταλλαγή ιδεών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών προς όφελος της κοινωνίας, καθώς το ενδιαφέρον και οι ομιλίες των συνέδρων επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στις παρεχόμενες προς τους ασθενείς υπηρεσίες και τις μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας. «Πρώτη μας προτεραιότητα είναι ο ασθενής. Η Siemens, η μεγαλύτερη εταιρία ιατρικής τεχνολογίας στον κόσμο, θέλει να θέσει την πιο πρωτοπόρο τεχνολογία στην υπηρεσία του τομέα της Υγείας στην Ελλάδα και να συμβάλλει στην ενίσχυση της επιστημονικής κατάρτισης. Αυτό είναι και το κίνητρο για τη συμμετοχή μας σε αυτή την προσπάθεια», δήλωσε ο Δρ. Ιωάννης Παναγιωτέλης, Γενικός Διευθυντής του Τομέα Υγείας της Siemens A.E. Αξίζει να σημειωθεί ότι 16 Έλληνες επιστήμονες-ομιλητές θα συμμετάσχουν στο φετινό ECR, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η διαδικασία έγκρισης των επιστημονικών εργασιών για την εξασφάλιση μιας προφορικής παρουσίασης είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Τα τελευταία τρία χρόνια ποσοστό άνω του 60% των εργασιών που έχει κατατεθεί απορρίπτεται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι μόνο οι καλύτερες και πιο πρωτοποριακές ιδέες θα παρουσιαστούν στο συνέδριο. Αυτό αναδεικνύει τη δυναμική των Ελλήνων επιστημόνων. Επιπλέον, όμως, υπογραμμίζει και την αναγκαιότητα επέκτασης της ερευνητικής δραστηριότητας στη χώρα μας, ώστε αυτή να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και εφαλτήριο για τη δημιουργία καινοτομιών που έχουν άμεσο, θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή, η Siemens A.E. υποστηρίζει και ενθαρρύνει την επιστημονική κοινότητα να συνεχίσει να παράγει έρευνα και να προχωρά σε δημοσιεύσεις των ευρημάτων της, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Η ενεργή υποστήριξη των Ελλήνων επιστημόνων που παρουσιάζουν προφορικές ερευνητικές εργασίες στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ακτινολογίας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της συνεπούς δέσμευσης της εταιρείας στην επιστημονική και κοινωνική πρόοδο. Ακόμη, τονίζει την αξία της ανάπτυξης μιας υγιούς συνεργασίας μεταξύ της επιχειρηματικής και της επιστημονικής κοινότητας για την ανταπόκριση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις για τον Κλάδο της Υγείας, μεταξύ άλλων. «Η Siemens επιθυμεί να συνεχίσει να υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια και στο μέλλον, ώστε να ενισχύσει όχι απλώς τη συμμετοχή, αλλά και την προβολή, καταξίωση και αναγνώριση περισσοτέρων Ελλήνων επιστημόνων στο διεθνή ερευνητικό στίβο», τόνισε ο κύριος Παναγιωτέλης και συμπλήρωσε λέγοντας: «Πιστεύουμε στις ικανότητες των Ελλήνων επιστημόνων στον τομέα της υγείας και όχι μόνο. Θα πρέπει, όμως, να τους παρέχονται και τα κατάλληλα μέσα, ώστε να μπορούν οι δυνατότητες τους να αξιοποιούνται στο μέγιστο για το κοινό καλό».

- Σχετικά με τη Siemens A.E.
H Siemens έχει ενεργό παρουσία 110 ετών στην Ελλάδα, όπου κατέχει ηγετική θέση στους κλάδους της Βιομηχανίας, της Ενέργειας και της Υγείας, ενώ ο τομέας Siemens IT Solutions and Services, ο οποίος εξειδικεύεται στον τομέα του λογισμικού, δραστηριοποιείται διατμηματικά προσφέροντας λύσεις και για τους τρεις παραπάνω τομείς. Η Siemens Α.Ε. είναι υπεύθυνη και για τις περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες της μητρικής εταιρίας στις γειτονικές χώρες της Αλβανίας, της Κύπρου και των Σκοπίων (ΠΓΔΜ). Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2009 (1 Οκτωβρίου 2008 - 30 Σεπτεμβρίου 2009), οι πωλήσεις της Siemens στην Ελλάδα ανήλθαν σε σχεδόν €253 εκατομμύρια, ενώ η συνολική αξία των νέων παραγγελιών έφτασε περίπου στα €235 εκατομμύρια.