ΣΦΕΕ σχετικά με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το φάρμακο ( 3/12/09 )

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 


Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) καλωσορίζει τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για την καθιέρωση ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος και την εφαρμογή ηλεκτρονικού ελέγχου της συνταγογράφησης.
Καλωσορίζουμε επίσης την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για αξιοποίηση του ΕΣΠΑ στη στήριξη της διεύρυνσης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα ασφαλιστικά ταμεία, τα φαρμακεία και τα ιδιωτικά ιατρεία, καθώς και για τη χρηματοδότηση και προώθηση προγραμμάτων και κινήτρων για την έρευνα, τον έλεγχο και την ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
Ο ΣΦΕΕ επαναλαμβάνει με συνέπεια και σταθερότητα εδώ και αρκετά χρόνια ότι η μηχανοργάνωση του συστήματος υγείας αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα για τον έλεγχο, την πάταξη της σπατάλης και την εξοικονόμηση πόρων.
Ο ΣΦΕΕ χαιρετίζει την απόφαση της Κυβέρνησης να συγκροτήσει ομάδα εργασίας για την εξόφληση των χρεών των νοσοκομείων. Το θέμα των χρεών των νοσοκομείων είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τη σταθερότητα της φαρμακευτικής αγοράς, τη διασφάλιση της άμεσης πρόσβασης των πολιτών σε εγγυημένης ποιότητας φάρμακα και τη βιωσιμότητα πολλών φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Η Κυβέρνηση πρέπει όμως να λάβει σοβαρά υπ' όψιν της ότι ορισμένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε πλήττουν σοβαρά τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν στο δυναμικό τους τουλάχιστον 15.000 εργαζομένους και στις οποίες το Κράτος σήμερα οφείλει πάνω από 3 δις για προμήθειες φαρμάκων προς τα νοσοκομεία, ενώ παράλληλα θα τους επιβάλλει έκτακτη εισφορά σε κέρδη επί πωλήσεων που δεν έχουν εισπραχθεί. Σε ό,τι αφορά στη λίστα συνταγογραφουμένων φαρμάκων, έχουμε υπογραμμίσει από την αρχή ότι θέλουμε να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση για τη διαμόρφωσή της.
Είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να συμβάλλουμε με ολοκληρωμένες και εποικοδομητικές προτάσεις, έτσι ώστε η δημιουργία μιας λίστας να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες και το σύστημα υγείας χωρίς τις παγίδες της προηγούμενης λίστας που οδήγησαν σε εκτόξευση της δαπάνης και άδικους περιορισμούς στην άμεση πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα.
Τονίζουμε ότι οποιοδήποτε νέο μέτρο θεσμοθετήσει η Κυβέρνηση δεν θα πρέπει να διαταράξει την άμεση και ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών σε όλα τα φάρμακα.
Ο ΣΦΕΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για το σχεδιασμό και τη λήψη μέτρων που θα εξασφαλίζουν το νοικοκύρεμα της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης με σκοπό τα μέτρα που θα ληφθούν, να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και να μην επιφέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα.
Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Α. Λοβέρδο ότι για το 2009 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 4,3 δις. Αυτή είναι η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη. Επισημαίνεται ότι πολύ συχνά η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη συγχέεται με τις πωλήσεις φαρμάκων οι οποίες περιλαμβάνουν τις παράλληλες εξαγωγές και τα φάρμακα που αγοράζουν με δικά τους έξοδα οι πολίτες και οι τουρίστες.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση ο ΣΦΕΕ πιστεύει ότι οι αποφάσεις δεν πρέπει να ληφθούν εν θερμώ αλλά κατόπιν διαβούλευσης με το ΣΦΕΕ και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου τα μέτρα που θα ληφθούν να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και να μην επιφέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα.
Πιστεύουμε ότι όλα αυτά μπορούν να λυθούν στο πλαίσιο ενός νέου πνεύματος διαβούλευσης και συμμετοχής στην εκπόνηση και προώθηση λύσεων, το οποίο εκφράζει η κυβέρνηση.
Πιστεύουμε ότι μέσα στο πλαίσιο της εποικοδομητικής διαβούλευσης, ο ΣΦΕΕ μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση σύγχρονων και βιώσιμων λύσεων, λύσεων που ενδυναμώνουν το σύστημα υγείας και προάγουν το κοινό συμφέρον των πολιτών, της Πολιτείας και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.
Καλωσορίζουμε τη διαβεβαίωση της Κυβέρνησης ότι θα γίνει διαβούλευση με το ΣΦΕΕ και τους υπόλοιπους φορείς.