Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σχετικά με τον εμβολιασμό των ιδιωτών ιατρών για τη νέα γρίπη ( 3/12/09 )

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Σε εφαρμογή σχετικής εγκυκλίου με αριθ. πρωτ. 284/ΓΔΥ/3-11-2009 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και όσον αφορά τον εμβολιασμό, για τη Νέα Γρίπη, ιδιωτών ιατρών και ιατρών μελών μας που δεν εργάζονται προσωρινά, αποφασίστηκε ο εμβολιασμός να λάβει χώρα στα κάτωθι Νοσοκομεία ως ακολούθως :
Όσων τα επώνυμα αρχίζουν:

Από
Α έως Ι Νοσοκομείο Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Από
Κ έως Μ Νοσοκομείο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Από
Ν έως Ρ Νοσοκομείο ΛΑΪΚΟ
Από Σ έως Ω Νοσοκομείo ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Νοσοκομειακοί ιατροί, ιατροί ιδιωτικών κλινικών άνω των 150 κλινών, ιατροί του Ι.Κ.Α. και λοιπές κατηγορίες, θα εμβολιάζονται στους φορείς που ανήκουν, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι ιδιώτες ιατροί προσερχόμενοι προς εμβολιασμό οφείλουν να επιδεικνύουν την ταυτότητα μέλους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΡΗΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ