Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία ( 20/10/09 )

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Η Αναισθησιολογία είναι η ιατρική ειδικότητα η οποία ως κύριο στόχο έχει την ανακούφιση του ασθενούς από τον πόνο που προκαλείται στη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης. Κύριο καθήκον του αναισθησιολόγου είναι η προσφορά αναλγησίας στον άρρωστο σε όλες τις φάσεις της περιεγχειρητικής περιόδου. Τα τελευταία χρόνια, οι δραστηριότητες των αναισθησιολόγων έχουν επεκταθεί στην ανακούφιση όλων των μορφών του χρόνιου πόνου, κατέχοντας ιδρυτικές και διοικητικές θέσεις στα Κέντρα, τις Μονάδες και τα Ιατρεία Πόνου που έχουν δημιουργηθεί.

Η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2005. Σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή της ειδικότητας της Αναισθησιολογίας, η συμβολή στην προαγωγή της Επείγουσας Ιατρικής και Αναζωογόνησης, της Θεραπείας του Πόνου και της Περιεγχειρητικής Ιατρικής καθώς και η προώθηση της έρευνας μέσα από τη συμμετοχή σε μελέτες. Χαρακτηρίζεται από πλούσια δραστηριότητα στον τομέα της διοργάνωσης συνεδρίων, σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων και συζητήσεων σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους και τις ιατρικές σχολές των ελληνικών Πανεπιστημίων. Από το 2005, εκδίδεται από την εταιρεία επιστημονικό περιοδικό με τίτλο «Ελληνική Αναισθησιολογία» στο οποίο δημοσιεύονται αξιόλογες μελέτες και ανακοινώσεις των μελών της με σκοπό τη διάδοση της γνώσης και την συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση των αναισθησιολόγων γύρω από τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της Αναισθησιολογίας. Τέλος, διοργανώνει ετήσια μετεκπαιδευτικά μαθήματα και προκηρύσσονται επιστημονικοί διαγωνισμοί με ηθικά ή χρηματικά βραβεία, στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών της.

Η προσφορά της ειδικότητας της Αναισθησιολογίας στην περιεγχειρητική φροντίδα και στην ανακούφιση του οξέος και χρόνιου πόνου είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ο Αναισθησιολόγος είναι ο γιατρός που συνεχώς επαγρυπνά για την ασφάλεια του ασθενούς στο χειρουργείο.