Με πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί
θωρακίζουν την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας στην ιατρική ενημέρωση
( 16/10/09 )

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Ο ΣΦΕΕ προωθεί με αποφασιστικότητα τα τελευταία χρόνια την τήρηση ενός ολοκληρωμένου Κώδικα Δεοντολογίας στην ιατρική ενημέρωση. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία αυτορύθμισης, η οποία προχωρεί με συνέπεια και σοβαρότητα. Είμαστε υπερήφανοι γι' αυτήν. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν δεσμευτεί και εφαρμόζουν τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, ο οποίος συμπληρώνεται και ανανεώνεται διαρκώς και αποτελεί έναν από τους πιο λεπτομερείς και σύγχρονους Κώδικες Δεοντολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας διασφαλίζεται από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ. Ο ΣΦΕΕ θέλοντας να δώσει νέα έμφαση και νέα διάσταση στην πιστή εφαρμογή του Κώδικα απεφάσισε εκτός του Προέδρου της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής και ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας να είναι Αντιπρόεδρος ε.τ. του Αρείου Πάγου ενισχύοντας την τήρηση του Κώδικα με το κύρος των Ανωτάτων Δικαστικών Λειτουργών του Αρείου Πάγου.
Ήδη με απόφαση του Δ.Σ. έχει αναβαθμιστεί  η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας εκλέγοντας ως Πρόεδρό της τον κ. Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου ε.τ, Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τον αναπληρωτή του αντιστοίχου βαθμού ιεραρχίας, ενώ στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Τήρησης του Κώδικα είναι από της ισχύος του Κώδικα Πρόεδρος ο κ. Νικόλαος Θεοδωρόπουλος Αρεοπαγίτης ε.τ με αναπληρωτή του τον κ. Ανδρέα Κατράκη επίσης Αναπληρωτή Αρεοπαγίτη ε.τ.
Η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας εδράζεται στην πεποίθηση ότι το φάρμακο είναι το πλέον ευαίσθητο κοινωνικό αγαθό. Στον πυρήνα του βρίσκεται η αξία της εμπιστοσύνης. Με τις πράξεις και τις συμπεριφορές στηρίζουμε και επιβεβαιώνουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ποιότητα και στη θεραπευτική αποτελεσματικότητα των φαρμάκων. Η αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακευτικών επιχειρήσεων στηρίζεται στο σεβασμό απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, στο υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στον πολίτη, στην προσοχή για την κατοχύρωση του κύρους του κλάδου. Στόχος μας είναι ο φαρμακευτικός κλάδος να είναι πάντοτε πρωτοπόρος σε ό,τι αφορά την ευαισθησία και την ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και εργαζόμαστε συστηματικά έτσι ώστε να βρισκόμαστε διαρκώς στο ύψος που επιβάλλουν οι αρχές μας.

Πηγή: Δελτίο Τύπου, 1 Οκτωβρίου 2009, ΣΦΕΕ