Δελτίο Τύπου ΣΦΕΕ σχετικά με τα στοιχεία για τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη ( 16/10/09 )

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου εμφανίστηκαν στα ΜΜΕ αναφορές σε στοιχεία που παραποιούν την εικόνα της πραγματικότητας σχετικά με τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη. Οι αναφορές αυτές αφορούν την ύπαρξη στην Ελλάδα «100 εκατομμυρίων συνταγών ετησίως» με κόστος 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνδέεται μάλιστα το ποσό αυτό με το φαινόμενο της «κατευθυνόμενης συνταγογράφησης». Επισημαίνουμε κατηγορηματικά ότι ο αριθμός των συνταγών και το σχετικό ποσό ουδόλως αφορά τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη. Προφανώς αφορά το σύνολο των εντολών και των πράξεων για κάθε είδους προμήθεια στο σύνολο του πεδίου της υγείας και το αναφερόμενο ποσό αφορά το σύνολο των δαπανών υγείας, το οποίο, όπως έχουμε υπογραμμίσει πολλές φορές είναι πενταπλάσιο της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης.

Σε ό,τι αφορά τη Δημόσια φαρμακευτική δαπάνη:
Υπενθυμίζουμε ότι όπως δημοσιεύθηκε στη σχετική Υπουργική απόφαση (Αριθμ. Φ.42000/14734/532-ΦΕΚ 1460/Β/24-7-08), η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη όπως προκύπτει από τους ισολογισμούς των αντιστοίχων χρήσεων των δικαιούχων του συνόλου των ασφαλιστικών οργανισμών και του ΟΠΑΔ, (δηλ. η συνολική φαρμακευτική δαπάνη των φορέων αυτών) ανήλθε για το 2006 στο ποσό των 3.218.312.756,71 Ευρώ και για το 2007 στο ποσό των 3.831.824.232,45 Ευρώ. Η δαπάνη αυτή όπως είναι γνωστό αντιπροσωπεύει τα συνολικά ποσά που πλήρωσαν τα ταμεία, σε λιανικές τιμές συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ μείον τη συμμετοχή των πολιτών.
Είναι λοιπόν προφανές ότι οι αναφορές που εμφανίστηκαν στα ΜΜΕ στις 14 Οκτωβρίου διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα για τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη ταυτίζοντάς την με το σύνολο των δαπανών υγείας που είναι μέγεθος 5 φορές μεγαλύτερο. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο και κρίσιμο λάθος που υπονομεύει κάθε προσπάθεια για έναν συγκροτημένο διάλογο για το μέλλον της υγείας.
Τονίζουμε για μία ακόμη φορά ότι ο ΣΦΕΕ είναι πρωτοπόρος στο αίτημα του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και της μηχανοργανώσεως του συστήματος υγείας. Επισημαίνουμε ότι τα φαινόμενα σπατάλης και κακοδιαχείρισης οφείλονται σε αυτήν ακριβώς την έλλειψη τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, η οποία, όταν υλοποιηθεί, όπως διδάσκει η διεθνής εμπειρία, θα επιφέρει εξοικονόμηση δαπανών της τάξεως του 30% επί του συνόλου των δαπανών υγείας.
Ο Σύνδεσμός Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος τονίζει με έμφαση ότι η πληροφόρηση σχετικά με τα δεδομένα της φαρμακευτικής αγοράς, είτε αυτή προέρχεται από την Πολιτεία, είτε από τις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις, ή από τα ΜΜΕ, θα πρέπει να είναι αντικειμενική, ακριβής και τεκμηριωμένη, ώστε να συνεισφέρει ουσιαστικά στην προσπάθεια για την εξεύρεση και υλοποίηση λύσεων με στόχο την αποδοτική λειτουργία του συστήματος υγείας προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.

 

Πηγή: Δελτί Τύπου, 15 Οκτωβρίου 2009, ΣΦΕΕ