Η Aegate εισάγει την υπηρεσία ανιχνευσιμότητας, διευρύνοντας την πιστοποίηση φαρμάκων
στην αλυσίδα διανομής
Η υπηρεσία ανιχνευσιμότητας δυσχεραίνει περαιτέρω τη διανομή πλαστών φαρμάκων ( 14/09/09 )

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Aegate, Λονδίνο, 2 Σεπτεμβρίου 2009: Η Aegate, εταιρεία συστημάτων επικοινωνίας για την ασφάλεια των ασθενών, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση επιπρόσθετων τεχνικών μέσων, με τα οποία διευρύνεται η υπηρεσία πιστοποίησης ώστε να παρέχεται ανιχνευσιμότητα στην φαρμακευτική αλυσίδα διανομής. Καθώς οι μέτοχοι του φαρμακευτικού τομέα και οι επιχειρήσεις αναζητούν αποτελεσματικούς τρόπους ώστε να εμποδίζεται η χορήγηση πλαστών φαρμάκων σε ασθενείς, η υπηρεσία ανιχνευσιμότητας της Aegate βασίζεται στην υπάρχουσα λειτουργική πλατφόρμα πιστοποίησης φαρμάκων κατά την εκτέλεση της συνταγής, επιτρέποντας σε άλλους πιστοποιημένους  παράγοντες στη αλυσίδα διανομής να εντοπίζουν τη χρονική στιγμή και τον τόπο εισαγωγής ενός πλαστού φαρμάκου. Αυτή η λύση όχι μόνο υποστηρίζει τις Πρακτικές Καλής Διανομής αλλά δημιουργεί και ένα ευρύτερο δίκτυο σημείων ελέγχου φαρμάκων με σκοπό την καταπολέμηση του αυξανόμενου προβλήματος πλαστών φαρμάκων.
Η Aegate είναι η μοναδική εταιρεία στην Ευρώπη που έχει εφαρμόσει επιτυχώς ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα πιστοποίησης σε φαρμακεία, προστατεύοντας τους ασθενείς που λαμβάνουν τα φάρμακά τους μέσω της νόμιμης εφοδιαστικής αλυσίδας. «Η δέσμευσή μας για εξασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών και η παροχή μίας λειτουργικής λύσης πιστοποίησης φαρμακείου αποτελεί άμεση προτεραιότητά μας. »τόνισε ο Gary Noon, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Aegate. «Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες πολλών ευρωπαϊκών χωρών και μετόχων, και σύμφωνα με το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Φαρμακευτικό Πακέτο για τα πλαστά φάρμακα, είμαστε πλέον σε θέση να υποστηρίξουμε αυτήν την αρχή παρέχοντας την υπηρεσία ανιχνευσιμότητας».
Η πιστοποίηση κατά την εκτέλεση της συνταγής όπως επίσης και η υπηρεσία ανιχνευσιμότητας προϋποθέτουν ότι τα φάρμακα φέρουν ένα μοναδικό και, σε ιδανική περίπτωση, τυχαίο ηλεκτρονικά αναγνώσιμο κωδικό. Έτσι δημιουργείται ένα διαβατήριο για κάθε φαρμακευτικό τεμάχιο που μπορεί να αναγνωστεί στα απαραίτητα σημεία στην αλυσίδα διανομής, τα οποία είναι ουσιαστικά σημεία ελέγχου διαβατηρίου.
Ο Noon σχολιάζει: «Η υπηρεσία ανιχνευσιμότητας διαφέρει από την πιστοποίηση διότι σε αυτήν πρέπει να συμμετέχουν πολλοί  παράγοντες στο εσωτερικό της αλυσίδας διανομής. Η τοποθέτηση επιπρόσθετων σημείων ελέγχου στο εσωτερικό της αλυσίδας διανομής θα δυσχεραίνει τη χορήγηση πλαστών φαρμάκων σε ασθενείς, λειτουργώντας ως ένα επιπρόσθετο στοιχείο άμυνας σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, ενδεχομένως να μην υπάρχουν αρκετά σημεία ελέγχου, να βρίσκονται σε ακατάλληλες θέσεις ή να μην συμμορφώνονται όλοι οι παράγοντες. Ως εκ τούτου, η πιστοποίηση στο φαρμακείο εξακολουθεί να αποτελεί το τελευταίο σημαντικό εμπόδιο». Η επαλήθευση του μοναδικού ηλεκτρονικά αναγνώσιμου κωδικού καταγράφει τη θέση, την ημερομηνία και το χρόνο του φαρμάκου καθώς αυτό διέρχεται από την αλυσίδα διανομής, δημιουργώντας ένα μονοπάτι ελέγχου εν κινήσει. Επιπλέον, θα εντοπιστεί και θα εμποδιστεί η εισαγωγή ύποπτων τεμαχίων στην αλυσίδα ή η προώθησή τους προς το φαρμακείο.
Ένας αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Ιταλία, η Τουρκία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ελλάδα αρχίζουν να θεσπίζουν νόμους αναφορικά με την ανιχνευσιμότητα ώστε να προστατεύσουν τους καταναλωτές τους από πλαστά φάρμακα. «Η εφαρμογή της υπηρεσίας ανιχνευσιμότητας σε συνδυασμό με την πιστοποίηση αποτελεί μία ρεαλιστική, αποτελεσματική και κυρίως ισχυρή μέθοδο αντιμετώπισης της επικίνδυνης αύξησης πλαστών φαρμάκων που εισάγονται στη νόμιμη εφοδιαστική αλυσίδα», καταλήγει ο Gary Noon.

 

Πηγή: Δελτίο Τύπου, 2 Σεπτεμβρίου 2009,APR