Αναγνώριση νοσοκομειακών μονάδων ως κατάλληλων για άσκηση των ιατρών ( 30/07/09 )

<<< Προηγούμενη σελίδα


H Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας (Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας) του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ανακοίνωσε ότι με την αρ. Υ7α/Γ.Π./οικ. 86566/24-6-09 απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο αρ.1341/6-7-09 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Β') αναγνωρίζονται οι παρακάτω νοσοκομειακές μονάδες ως κατάλληλες για την άσκηση των ιατρών στις παρακάτω ειδικότητες:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού: Άσκηση των ιατρών για τρία (3) χρόνια στην ειδικότητα της Νεφρολογίας.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Ακτινολογικό Τμήμα: Άσκηση των ιατρών για τέσσερα (4) χρόνια στην ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής ως εξής: δυόμισι (2½) χρόνια κλασσική ακτινολογία, ενάμισι (1½) χρόνο νεότερες απεικονιστικές μέθοδοι.

Πηγή: Δελτίο τύπου, 07/07/2009, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος