Κοινωνική ασφάλιση υγειονομικών ( 30/07/09 )

<<< Προηγούμενη σελίδα


Το ασφαλιστικό πρόβλημα αποτέλεσε ένα από τα κύρια σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ των Κυβερνήσεων και των ασφαλισμένων τα τελευταία χρόνια. Ποιες όμως είναι οι νέες προοπτικές μετά την ψήφιση του Ν. 3655/08;
Έννοιες, όπως ελλείμματα, αποθεματικά, κύριες και επικουρικές συντάξεις, τριμερής και διμερής συμμετοχή εργαζομένων και εργοδοτών βρίσκονταν τα τελευταία χρόνια στην καθημερινή συζήτηση του Έλληνα εργαζόμενου, επαγγελματία, επιστήμονα. Βασικό σημείο αναφοράς ήταν ερωτήσεις όπως: «ποιες και πόσες είναι οι ασφαλιστικές μου υποχρεώσεις;» ή «τι θα πάρω σαν  σύνταξη μετά τη συμπλήρωση 35 χρόνων υποχρεωτικής ασφάλισης και 39 χρόνων για πλήρη σύνταξη στο ΤΣΑΥ;».
Παράλληλα, ο βασικός μας προβληματισμός ήταν:
Υπάρχει οικονομική βιωσιμότητα και επάρκεια παροχών για να ανταποκριθεί ένα κοινωνικό σύστημα ασφάλισης στις σημερινές συνθήκες εργασίες;
Υπήρξε σωστή διαχείριση των εισπραττόμενων εισφορών και των αποθεματικών των ταμείων όλα αυτά τα χρόνια;
Γιατί δημιουργήθηκαν τα μεγάλα ελλείμματα και που πήγαν τα χρήματα που προορίζονταν για τον ιερό σκοπό της μελλοντικής συνταξιοδότησης των ανθρώπων του μόχθου και της εργασίας;
Τα ερωτήματα αυτά διατυπώνονταν επειδή οι προοπτικές του ασφαλιστικού συστήματος ήταν οδυνηρές και οι Κυβερνήσεις από το 1992, με το Ν.Σιούφα 2084/92 και τους Ν.Ρέππα 3029/03 και 3232/04, προσπάθησαν να εισάγουν ασφαλιστικές πρωτοβουλίες-μεταρρυθμίσεις για την επίλυση του προβλήματος.
Μέτρα όπως η καθιέρωση τριμερούς χρηματοδότησης, η ενίσχυση προβληματικών ταμείων (ΛΑΦΚΑ), οι ενοποιήσεις ταμείων, η κατηγοριοποίηση των εισφορών και των συντάξεων και η επιχορήγηση 1% του ΑΕΠ για την κάλυψη των ελλειμμάτων του ΙΚΑ, δυστυχώς δεν απέδωσαν. Τα προβλήματα των ταμείων διογκώνονται, τα ελλείμματα μεγαλώνουν, οι συντάξεις είναι καθηλωμένες- και μάλιστα οι χαμηλότερες της ευρωπαϊκής ζώνης-και οι συνταξιούχοι εύλογα δυσανασχετούν.
Ο Ν.3655/08, μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης για ασφαλιστική αναδιοργάνωση, χρειάζεται νέα μεταρρύθμιση. Με το νόμο αυτό, τα Ταμεία ενοποιούνται υποχρεωτικά, χωρίς αναλογιστικές μελέτες βιωσιμότητας και τεκμηριωμένες προβλέψεις απόδοσης των αποθεματικών για βελτίωση των παροχών σύνταξης και υγείας.
Η βελτίωση του λειτουργικού κόστους του ΤΣΑΥ που είναι 3,5% επί του συνόλου των δαπανών, δηλαδή 156€ ανά ασφαλισμένο έναντι 195€ στο ΙΚΑ και 311€ στον ΟΤΕ, δεν μας πείθει!
Η προοπτική μείωσης των επικουρικών στο 50% δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα συρρίκνωσης συνολικής σύνταξης, που θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα με άλλες παραμέτρους.
Η σύσταση ασφαλιστικού κεφαλαίου αλληλεγγύης γενεών (ΑΚΑΓΕ), που θα τροφοδοτείται από το 4% των εσόδων του ΦΠΑ ετησίως και των αποκρατικοποιήσεων, αποτελεί μια ελάχιστη οικονομική ενίσχυση, μπροστά στα 47,48 δισεκατομμύρια € που είναι οι ετήσιες ανάγκες του ασφαλιστικού μας συστήματος. Εκείνα που οφείλουμε όλοι οι υγειονομικοί να διασφαλίσουμε με την εφαρμογή του Ν.3655/08 είναι:
α) Η διόρθωση της ανισότητας νέων και παλιών υγειονομικών, με ενίσχυση των ασφαλισμένων μετά την 1/1/1993 μέσω ειδικών λογαριασμών, με ψήφιση σχετικής
Υπουργικής Απόφασης,
β) Η διασφάλιση της σύνταξης των μονοσυνταξιούχων.
γ) Η διασφάλιση της περιουσίας του ΤΣΑΥ στο ενοποιημένο Ταμείο,
δ) Η βελτίωση των συντάξεων και των κοινωνικών παροχών, ώστε να γίνουν εφάμιλλες ευρωπαϊκών χωρών.
Η δυναμική ανάπτυξης του ενοποιημένου ταμείου εξαρτάται από δύο σημαντικούς παράγοντες:
1 Το κράτος οφείλει, σε συνεργασία με την ενοποιημένη διοίκηση, να διασφαλίσει ως κόρη οφθαλμού τη σωστή οικονομική διαχείριση των αποθεματικών και των αποδόσεων τους.
2. Πρέπει επίσης, να λύσει το τεράστιο πρόβλημα της εισφοροδιαφυγής, συμβάλλοντας και το ίδιο στις οικονομικές του υποχρεώσεις και φυσικά να δημοσιοποιεί κάθε χρόνο τους ισολογισμούς των ταμείων, αποδεικνύοντας τη χρηστή διαχείριση τους.
Από την άλλη μεριά εμείς, σαν συνδικαλιστές και εκπρόσωποι των Υγειονομικών στο ενοποιημένο ταμείο, πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους και προτάσεις για την καλύτερη διοίκηση και διαχείριση του ταμείου, τη διασφάλιση των περιουσιακών μας στοιχείων και την περαιτέρω αξιοποίηση τους.

Το χαρτοφυλάκιο του ΤΣΑΥ είναι σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια € (είναι;):
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 450 εκατ. €
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ: 825 εκατ. €
(τα 365 εκατ. € είναι σε μετοχές: ΤΡΑΠΕΖΑΣ 87%, ΟΤΕ 5%, ΟΠΑΔ2,5%, ΕΛΠΕ 1,5%, ΔΕΗ 1%, ΛΟΙΠΑ 3%).
ΑΚΙΝΗΤΑ: 25 εκατ. € αντικειμενικής αξίας
ΟΜΟΛΟΓΑ: 365 εκατ. € σταθερού επιτοκίου 6%, 20 εκατ. € κυμαινόμενου επιτοκίου, 35 εκατ. € δομημένα.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 60εκατ. €
Θεωρούμε πως, μετά το ξέσπασμα της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης που σαφώς επηρεάζει αρνητικά και την οικονομία της χώρας μας, είναι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση, ώστε να σώσουμε την περιουσία μας.
Τέλος, στους επόμενους στόχους μας βρίσκονται σε εξέλιξη νέες ιδέες για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού ταμείου ή ταμείου αλληλεγγύης και ενίσχυσης των συντάξεων.
Κ. ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας

 

Πηγή: Δελτίο τύπου, 06/07/2009, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος