Παράταση του χρόνου προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ.84/01
των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
( 30/07/09 )

<<< Προηγούμενη σελίδα


Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. Παπαγεωργίου παρατάθηκε εκ νέου ο χρόνος προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ.84/01 των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αναλυτικά, η ανακοίνωση του κ. Παπαγεωργίου έχει ως εξής:
«Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου Υ3β/Γ.Π,οικ, 173299/23-12-08 και επειδή η τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ. 84/01 (ΦΕΚ 70/Α/01) δεν ολοκληρώθηκε σας γνωρίζουμε ότι η προωθούμενη διάταξη θα παρατείνει το χρόνο προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς τις διατάξεις του Π.Δ. 84/01 μέχρι 31-12-2009.
Με την ψήφιση και δημοσίευση της σχετικής τροπολογίας θα σας αποσταλεί το σχετικό τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως».

 

Πηγή: Δελτίο τύπου, 06/07/2009, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος