Μια νέα μελέτη για τις γυναίκες που πάσχουν από τη νόσο Fabry, επιδεικνύει τα σημαντικά πλεονεκτήματα της θεραπείας με REPLAGALR (αγαλσιδάση άλφα) 0,2mg/kg για τη νεφρική λειτουργία, την καρδιακή λειτουργία και τη γενική νοσοεπιβάρυνση ( 6/07/09 )

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Αποτελέσματα από τη μεγαλύτερη σε εύρος και χρονική διάρκεια εξέταση της θεραπείας αντικατάστασης ενζύμου (ΘΑΕ) σε γυναίκες που πάσχουν από τη νόσο Fabry. Δημοσιεύτηκε στο Genetics in Medicine

ΔΟΥΒΛΙΝΟ, Ιρλανδία - Ιούνιος 2009 - Η Shire Human Genetic Therapies (HGT), μια επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας Shire plc, της διεθνούς εταιρείας εξειδικευμένων φαρμακευτικών προϊόντων, ανακοίνωσε σήμερα ότι τα αποτελέσματα από μια μελέτη παρατήρησης που δημοσιεύτηκαν στο June 2009 print της έκδοσης Genetics in Medicine επιδεικνύουν ότι η θεραπεία αντικατάστασης ενζύμου (ΘΑΕ) με REPLAGAL 0,2mg/kg είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία ορισμένων από τα σημεία και συμπτώματα της νόσου Fabry σε γυναίκες. Μετρήθηκαν τα κλινικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της σταθεροποίησης της νεφρικής λειτουργίας και της βελτίωσης της κατάστασης των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) σταδίου 2, της βελτίωσης της καρδιακής δομής σε ορισμένες ομάδες ασθενών και της μείωσης του πόνου και της γενικής νοσοεπιβάρυνσης. Οι αρμόδιοι συμπέραναν ότι αυτή η μελέτη παρατήρησης, η οποία περιλάμβανε 36 γυναίκες και είχε διάρκεια 4 χρόνια, υποδεικνύει ότι οι γυναίκες με σημεία και συμπτώματα της νόσου Fabry θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για θεραπεία αντικατάστασης ενζύμου (ΘΑΕ) με αγαλσιδάση άλφα. Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ο πληθυσμός ασθενών της μελέτης μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικός του γενικού πληθυσμού γυναικών που πάσχουν από τη νόσο Fabry.
"Η έρευνά μας έχει παράγει εποικοδομητικά, μετρήσιμα δεδομένα που δείχνουν ότι η μακροχρόνια θεραπεία με αγαλσιδάση άλφα σταθεροποιεί τη νεφρική λειτουργία και βελτιώνει την καρδιακή λειτουργία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη για τις γυναίκες που πάσχουν από τη νόσο Fabry, όπως μειωμένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας", δήλωσε ο καθηγητής Christoph Kampmann, συναρμόδιος της μελέτης από το Centre for Lysosomal Storage Diseases, Children's Hospital (Νοσοκομείο Παίδων) του Πανεπιστημίου Universitatsmedizin Johannes Gutenberg University, στο Mainz της Γερμανίας.
Επειδή οι γυναίκες περιγράφονται συνήθως ως "φορείς" της νόσου Fabry, υποτιμάται συνήθως η πραγματική επιβάρυνση της ασθένειάς τους, κάτι που οδηγεί σε καθυστερημένη διάγνωση και έναρξη θεραπείας, έστω κι αν έχει τεκμηριωθεί ότι χωρίς θεραπεία, η επιβίωσή τους μειώνεται τυπικά κατά 15 χρόνια σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.1
"Η μελέτη μας εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι αν και η εμφάνιση και ο βαθμός της έκφρασης της νόσου σε γυναίκες μπορεί να ποικίλλει περισσότερο από ότι παρατηρείται στους άνδρες, οι γυναίκες μπορεί να παρουσιάσουν παρόμοιες επιδράσεις από τη νόσο Fabry και μπορεί να ωφεληθούν από τη μακροχρόνια θεραπεία με αγαλσιδάση άλφα", δήλωσε ο Καθηγητής Christoph Kampmann.

Τα βασικά ευρήματα από τη μελέτη ήταν τα εξής:
Η αγαλσιδάση άλφα (Replagal) σταθεροποιεί τη νεφρική λειτουργία, βελτιώνει την καρδιακή λειτουργία και μειώνει τον πόνο και τη σοβαρότητα της νόσου Fabry στις γυναίκες.

- Νεφρική λειτουργία
Παρουσιάστηκε σταθεροποίηση ή βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 90 τοις εκατό των γυναικών στη μελέτη. Ο μέσος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR - (estimated glomerular filtration rate) ήταν 91,0 ± 31,2 mL/min/1,73 m2/έτος κατά την αρχική εξέταση (βάση αναφοράς) και παρέμεινε σταθερός καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης. Μια υποομάδα ασθενών με μέτρια υποχώρηση νεφρικής λειτουργίας στην αρχική εξέταση (βάση αναφοράς, ΧΝΑ σταδίου 2, eGFR > 60 και < 90ml/min/1,73m2) επέδειξε σημαντική αύξηση του eGFR μετά από 1 έτος θεραπείας, που διατηρήθηκε για 4 χρόνια.
Παρατηρήθηκε επίσης μείωση της πρωτεϊνουρίας σε ασθενείς με έκκριση > 300mg/ημέρα κατά την αρχική εξέταση.

- Καρδιακή δομή και λειτουργία
Η μάζα της αριστερής κοιλίας (ΜΑΚ) μειώθηκε σημαντικά σε ασθενείς με υπερτροφία αριστερής κοιλίας (ΥΑΚ) μετά από 1 χρόνο θεραπείας με REPLAGAL και παρέμεινε μειωμένη καθ' όλη τη διάρκεια των τεσσάρων ετών, με παρουσίαση μείωσης άνω του 20% της μάζας αριστερής κοιλίας (ΜΑΚ) στο 52% των ασθενών. Επιπλέον, η θεραπεία με REPLAGAL επέφερε κλινική βελτίωση των συμπτωμάτων καρδιακής ανεπάρκειας στο ένα τρίτο περίπου των ασθενών που είχαν ταξινομηθεί για καρδιακή ανεπάρκεια Κλάσης ΙΙΙ κατά ΝΥΗΑ στην αρχική εξέταση (βάση αναφοράς). Μετά από τέσσερα χρόνια θεραπείας με αγαλσιδάση άλφα, μόνο μία ασθενής παρέμεινε στην ταξινόμηση ΙΙΙ κατά ΝΥΗΑ και καμία ασθενής δεν παρουσίασε εξέλιξη σε πιο σοβαρό στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας.

- Άλγος και γενική νοσοεπιβάρυνση
Επιδείχθηκαν σημαντικά οφέλη σχετικά με τη σοβαρότητα της ασθένειας και την ποιότητα ζωής. Ο δείκτης βαθμολογίας σοβαρότητας κατά Mainz (MSSI) βελτιώθηκε σημαντικά μετά από 12 μήνες θεραπείας (p<0,01) και επέδειξε συνεχόμενη βελτίωση μετά από 4 χρόνια. Είναι σημαντικό ότι 12 από 36 ασθενείς (33%) παρουσίασαν μείωση των βαθμολογιών MSSI, με αποτέλεσμα την ταξινόμησή τους σε μικρότερη κλίμακα σοβαρότητας. Παρατηρήθηκε μειωμένη καταγραφή άλγους βραχείας διάρκειας (BPI) στην κλίμακα "χειρότερος δυνατός πόνος": η βαθμολογία κατά την αρχική εξέταση ήταν 4,6± 2,9 και μειώθηκε σε 3,3± 2,9 μετά από 12 μήνες (P=0,001).
Το REPLAGAL ήταν καλά ανεκτό κατά τη διάρκεια της μελέτης. Μία ασθενής παρουσίασε ήπιες αντιδράσεις κατά την έγχυση. Δεν εντοπίστηκαν αντισώματα αντι-αγαλσιδάσης άλφα σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την περίοδο της θεραπείας. Πέντε γυναίκες υπέστησαν εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της μελέτης (τρεις από αυτές είχαν ιστορικό εγκεφαλικών επεισοδίων πριν από την έναρξη της ΘΑΕ).

- Περιορισμοί της μελέτης
Η μελέτη ήταν μια ανοικτή, κλινική δοκιμή παρατήρησης που διεξήχθη σε ένα μόνο κέντρο. Αυτό το κέντρο είναι κέντρο αναφοράς και συνεπώς ο πληθυσμός των ασθενών μπορεί να μην αντιπροσωπεύει το γενικό πληθυσμό γυναικών που πάσχουν από τη νόσο Fabry. Η μελέτη δεν περιλάμβανε ομάδα ελέγχου χωρίς θεραπεία που είχε υποβληθεί παράλληλα σε παρατήρηση, κάτι που περιορίζει την ισχύ των συμπερασμάτων σχετικά με την επίδραση της αγαλσιδάσης άλφα σε όργανα του σώματος-οργανισμό των γυναικών που πάσχουν από τη νόσο Fabry.

- Υπόβαθρο μελέτης
Τα δημοσιευμένα δεδομένα αντιπροσωπεύουν ανάλυση μιας προοπτικής, μονοκεντρικής, ανοικτής κλινικής δοκιμής, η οποία διεξήχθη για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης απόκρισης των γυναικών ασθενών που πάσχουν από τη νόσο Fabry στη θεραπεία αντικατάστασης ενζύμου. Όλες οι ασθενείς που συμμετείχαν υποβλήθηκαν σε θεραπεία με αγαλσιδάση άλφα για 48 μήνες.
Η αγαλσιδάση άλφα (Replagal) χορηγήθηκε σε δόση 0,2mg/kg, μέσω έγχυσης διάρκειας 40 λεπτών κάθε δεύτερη εβδομάδα. Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν κατά την αρχική εξέταση (βάση αναφοράς) και σε 12μηνα διαστήματα. Πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες μετρήσεις κατά την αρχική εξέταση και σε 12μηνα διαστήματα: eGFR και πρωτεϊνουρία, Gb3 πλάσματος και Gb3 ούρων, μάζα αριστερής κοιλίας και λειτουργική βαθμολογία του Συλλόγου Καρδιοπαθειών της Νέας Υόρκης (New York Heart Association - NYHA), καταγραφή άλγους βραχείας διάρκειας (BPI) και δείκτης βαθμολογίας σοβαρότητας κατά Mainz (MSSI).
H eGFR υπολογίστηκε με τη χρήση της απλοποιημένης εξίσωσης MDRD. Πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση αποκριτή που σύγκρινε την τελική αξιολόγηση με την αξιολόγηση της αρχικής εξέτασης και εκφράστηκε ως mL/min/1,73 m2/έτος. Η μέτρηση της πρωτεϊνουρίας βασίστηκε σε συλλογή ούρων σε διάστημα 24 ωρών. Η μάζα αριστερής κοιλίας (ΜΑΚ) αξιολογήθηκε μέσω τυπικών ηχοκαρδιογραφικών τεχνικών, με υπολογισμό κατά Devereux και εκφράστηκε ως LVMi σε g/m2,7.

- Σχετικά με τη νόσο Fabry
Η νόσος Fabry είναι μια διαταραχή λυσοσωμικής αποθήκευσης (lysosomal storage disorder (LSD)) που παρεμβαίνει στην ικανότητα του σώματος να διασπάσει ορισμένες λιπώδεις ουσίες που συσσωρεύονται εντός του σώματος, λόγω ανεπάρκειας ενός συγκεκριμένου ενζύμου. Η νόσος Fabry επηρεάζει τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες και μπορεί να εκδηλωθεί μέσω διαφόρων σημείων και συμπτωμάτων ποικίλης σοβαρότητας, όπως είναι ο έντονος πόνος ή το αίσθημα καύσου, η έλλειψη ανεκτικότητας στη θερμότητα, οι δερματικές αλλοιώσεις, οι γαστρεντερικές δυσφορίες, η απώλεια ακοής, τα προβλήματα όρασης και η καρδιαγγειακή ή και νεφρική δυσλειτουργία. Η φύση, η σοβαρότητα και ο χρόνος εκδήλωσης των σημείων και συμπτωμάτων σε ασθενείς με τη νόσο Fabry μπορεί να ποικίλλει σε αξιοσημείωτο βαθμό. Η νόσος Fabry επηρεάζει κατά προσέγγιση 8.000 έως 10.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και οι πάσχοντες διατρέχουν κίνδυνο νεφρικής, καρδιακής, ή εγκεφαλοαγγειακής νοσηρότητας και πρώιμου θανάτου.

- Σχετικά με το REPLAGAL (αγαλσιδάση άλφα) 0,2mg/kg, ενδοφλέβιας (iv) έγχυσης
Το REPLAGAL (αγαλσιδάση άλφα, Shire Human Genetic Therapies, Inc., Cambridge, MA, USA) 0,2mg/kg iv είναι μια ανθρώπινη μορφή του GALA που παρασκευάζεται σε ανθρώπινη κυτταρική γραμμή μέσω ενεργοποίησης γονιδίου που λείπει ή είναι ανεπαρκές σε ασθενείς με τη νόσο Fabry, μια εξελικτική γενετική ασθένεια που καταβάλλει τον οργανισμό και παρεμβαίνει στην ικανότητα διάσπασης και μεταβολισμού του σφαιροτριαοζυλοκεραμιδίου (Gb3) από τον οργανισμό. Το REPLAGAL είναι μια ΘΑΕ που ενδείκνυται για μακροπρόθεσμη ΘΑΕ σε ασθενείς με επιβεβαιωμένη διάγνωση της νόσου Fabry (ανεπάρκεια άλφα-γαλακτοσιδάση Α). Η ΘΑΕ είναι γενικά καλά ανεκτή και επιδεικνύει ωφέλιμη επίδραση σε μεγάλο εύρος εκδηλώσεων της νόσου Fabry.
Το REPLAGAL 0,2mg/kg iv είναι εγκεκριμένο σε περισσότερες από 40 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών χωρών, του Καναδά, της Αργεντινής και της Ιαπωνίας. Το REPLAGAL δεν είναι εγκεκριμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το REPLAGAL 0,2mg/kg iv έχει επιδείξει ότι παρέχει σημαντική μακροχρόνια προστασία της καρδιακής και νεφρικής δομής και λειτουργίας και ότι μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας. Επιπλέον, το REPLAGAL 0,2mg/kg βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής μέσω μείωσης του άλγους στους άνδρες, γυναίκες και παιδιά (>7 ετών) που πάσχουν από τη νόσο Fabry. Το REPLAGAL 0,2mg/kg συνδυάζει αποδεδειγμένη μακροχρόνια ανεκτικότητα με ευκολία χρήσης: μικρή χρονική διάρκεια έγχυσης και μικρός όγκος έγχυσης

Βιβλιογραφία
Whybra C, Kampmann C, Krummenauer F, Ries M et al. Ο δείκτης σοβαρότητας Mainz: ένα νέο εργαλείο για την ποσοτικοποίηση του φαινοτύπου της νόσου Anderson-Fabry και της απόκρισης των ασθενών στην θεραπεία αντικατάστασης ενζύμου. Clin Genet 2004; 65:299 -307

 

Πηγή: Δελτίο Τύπου, 18 Ιουνίου 2009, Τhe Mastermind Group