Ερευνητική Συνεργασία VIDAVO - MIT ( 26/06/09 )

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Η εταιρεία τηλεματικών εφαρμογών στην Υγεία VIDAVO A.E. και το MΕDIA LAB του Massachussetts Institute of Technology (MIT) ξεκίνησαν ερευνητική συνεργασία στον τομέα της προσωποποιημένης υγείας. Το πρώτο έργο αυτής της συνεργασίας ονομάζεται CLAP και στοχεύει στην εφαρμογή του εγχειρήματος One Laptop per Child (OLPC) στο χώρο της υγείας. Το OLPC αποτελεί μία πρωτοβουλία του MIT Media Lab για τη διάδοση της τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες και συγκεκριμένα τον εξοπλισμό των παιδιών με φορητούς υπολογιστές, έτσι ώστε να μπορέσουν να πειραματιστούν & να εκφραστούν. Το έργο CLAP έχει στόχο να διευρύνει το σκοπό του One Laptop per Child και σε συνδυασμό με αισθητήρες ποιότητας ζωής σκοπεύει να δώσει τη δυνατότητα παρακολούθησης και καλυτέρευσης της ζωής πληθυσμιακών ομάδων που διαβιούν σε υποβαθμισμένες συνθήκες περιβάλλοντος και υγείας. Η δημιουργία μιας κοινότητας ενημερωμένης, ευαισθητοποιημένης και με δυνατότητες έξυπνης διαχείρισης θεμάτων υγειούς διαβίωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης ασθενειών είναι μια καινοτομική ιδέα, την οποία η κοινή ερευνητική ομάδα των δύο οργανισμών θα προσπαθήσει να υλοποιήσει με επιτυχία. H VIDAVO, εξειδικευμένη εταιρία τηλεματικής στην υγεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, έχει όραμα την αξιοποίηση της διεθνούς τάσης που επικρατεί στο χώρο της υγείας και υπαγορεύει τη διατήρηση της ψυχικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής του ατόμου σε υψηλά επίπεδα, μέσω σωστής παρακολούθησης της φυσικής του κατάστασης, και την ενεργό εμπλοκή του πολίτη στην παρακολούθηση και διασφάλιση της υγείας του, εστιάζοντας στην πρόληψη.
Το MIT Media Lab (http://media.mit.edu) αποτελεί ένα πρότυπο εργαστήριο βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, όπου έμφαση δίδεται στη δημιουργική χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου στο πλούσιο πληροφοριακό περιβάλλον του μέλλοντος.

 

Πηγή: Δελτίο Τύπου, Θεσσαλονίκη, 18 Ιουνίου 2009, VIDAVO