Παρουσίαση συστήματος Τηλεψυχιατρικής στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Ψυχική Υγεία & Τηλεματικές Εφαρμογές»
( 11/06/09 )

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Η εταιρία VIDAVO AE παρουσίασε στα πλαίσια του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ψυχική Υγεία & Τηλεματικές Εφαρμογές», που διεξήχθη στις 17 Μαΐου 2009 στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Athens Electra Palace, σύστημα τηλεψυχιατρικής (vidaψ), το οποίο αξιοποιήθηκε από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Χανίων κατά την αποασυλοποίηση ψυχικά νοσούντων.
Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή (web based) ηλεκτρονικού ψυχιατρικού φακέλου, με παράλληλη μετάδοση δεδομένων, εικόνας και ήχου μεταξύ του ΚΨΥ Χανίων και των Κέντρων Υγείας Κανδάνου σε πρώτη φάση και στη συνέχεια Κισσάμου και Βάμου. Για κάθε ασθενή τηρείται ψυχιατρικός φάκελος, που ενδεικτικά περιλαμβάνει δημογραφικά στοιχεία, ατομικό & οικογενειακό ιστορικό, διάγνωση τρέχουσας νόσου βάσει κωδικοποίησης DSM -IV-TR, παρούσα ψυχική κατάσταση, φαρμακευτική ψυχιατρική αγωγή σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ. κ.α. Η εφαρμογή vidaψ παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλες συναφείς υπάρχουσες εφαρμογές οι οποίες μπορούν να δρουν συμπληρωματικά, όπως Πληροφορικά Συστήματα Νοσοκομείων, Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς, Έξυπνη Κάρτα Υγείας.
Σύμφωνα με το σενάριο λειτουργίας το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, κοινωνικοί λειτουργοί κ.λπ.) στο απομακρυσμένο σημείο εισάγει και διαχειρίζεται μέσω εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο σύστημα τα στοιχεία των ασθενών, εκδίδοντας και αιτήματα τηλεσυνεδριών. Ο ειδικός ιατρός αποδέχεται ή απορρίπτει το αίτημα για τη διεξαγωγή τηλεσυνεδρίας. Κατά τη διεξαγωγή της τηλεσυνεδρίας και πάλι μέσω εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ο ιατρός συμπληρώνει/τροποποιεί τα στοιχεία του ιστορικού του ασθενούς, προσθέτοντας διάγνωση και φαρμακευτική αγωγή, αν είναι απαραίτητο.
Στα πλαίσια της πιλοτικής λειτουργίας υποστηρίχθηκε η οργάνωση και διαχείριση τηλεσυνεδριών και τηλεγνωματεύσεων ενώ παράλληλα εκπονήθηκε οικονομική αξιολόγηση καταδεικνύοντας ότι το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας νέων μονάδων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας με τη χρήση μεθόδων τηλεϊατρικής είναι μικρότερο από το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας  κινητής μονάδας (ψυχικής) υγείας για το σύστημα Δημόσιας Υγείας.
Το συνέδριο διοργάνωσε η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ» με την ευκαιρία της «Παγκόσμιας Ημέρας Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας».

Πηγή: Δελτίο Τύπου 26 Μαΐου 2009, VIDAVO