Ημερίδα με τίτλο «Κινητοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών και του Επιστημονικού Κόσμου
για ένα Δημόσιο Περιβάλλον Ελεύθερο από Καπνό» -
Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας της κοινής γνώμης
για την απαγόρευση του καπνίσματος από το Γ. Τούντα
( 11/06/09 )

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Οι εργαζόμενοι καπνιστές σε κέντρα εστίασης και διασκέδασης παρουσιάζουν σε πολύ μεγαλύτερη συχνότητα συμπτώματα όπως βήχα (41,8%), συριγμό κατά την αναπνοή (27,5%), φλέγμα (48,2%) και λαχάνιασμα (53,4%) απ' ότι οι μη καπνιστές εργαζόμενοι στα κέντρα αυτά (Σχήμα 1).

 
Σχήμα 1. Κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες είχατε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα (εργαζόμενοι σε κέντρα μαζικής εστίασης & διασκέδασης) (ποσοστά %).

Βέβαια και τα αντίστοιχα ποσοστά των μη καπνιστών εργαζομένων (24,7%, 7,2%, 32,6% και 36,5% αντίστοιχα) είναι σχετικά υψηλά λόγω της πολύωρης έκθεσής τους στο παθητικό κάπνισμα. Τα παραπάνω τόνισε ο κ. Γιάννης Τούντας, αν. καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, μέλος της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής για το Κάπνισμα «Σπύρος Δοξιάδης - Γιώργος Γεννηματάς» και διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας της κοινής γνώμης για την απαγόρευση του καπνίσματος, που έλαβε χώρα στην Ημερίδα με τίτλο «Κινητοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών και του Επιστημονικού Κόσμου για ένα Δημόσιο Περιβάλλον Ελεύθερο από Καπνό» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Κάπα Research, στο διάστημα 12-22 Απριλίου 2009, οι Έλληνες θεωρούν ως πιο σημαντικά μέτρα κατά του καπνίσματος την εκπαίδευση στα σχολεία (83%), την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας (80%), τη δημιουργία ιατρείων διακοπής καπνίσματος (80%), τη χορήγηση των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων από τα ασφαλιστικά ταμεία (70%), τις καμπάνιες ενημέρωσης (69%), την πλήρη απαγόρευση της διαφήμισης τσιγάρων (64%) και την απαγόρευση πώλησης τσιγάρων στους ανήλικους (63%) (Σχήμα 2).


Σχήμα 2. Τα πιο σημαντικά μέτρα κατά του καπνίσματος.

Οι Έλληνες αποδεικνύεται ότι κάνουν διάφορες παρερμηνείες σχετικά με το κάπνισμα. Για παράδειγμα ένα 30% των καπνιστών και ένα 25% των μη-καπνιστών δηλώνουν λανθασμένα ότι τα τσιγάρα light είναι ή μπορεί και να είναι λιγότερο βλαβερά από τα κανονικά τσιγάρα, ενώ όλες οι έρευνες μέχρι τώρα δεν έχουν δείξει κανένα πλεονέκτημα για τα κακώς γνωστά και ως 'ελαφρά' τσιγάρα. Επίσης, ένα 35% των καπνιστών και ένα 22,3% των μη-καπνιστών πιστεύουν λανθασμένα ότι εάν κάποιος καπνίζει ένα πακέτο τσιγάρα καθημερινά επί 20 χρόνια δε θα ωφεληθεί και πολύ εάν κόψει τώρα το κάπνισμα, αν και τα αποτελέσματα μακροχρόνιων ερευνών δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικά οφέλη.
Η πλειοψηφία των καπνιστών (71,5%) πιστεύει ότι το τσιγάρο ηρεμεί τα νεύρα τους (Σχήμα 3)! Η πικρή αλήθεια όμως είναι ότι το κάπνισμα απελευθερώνει επινεφρίνη, μια ορμόνη η οποία δημιουργεί σωματικό στρες στον καπνιστή και όχι χαλάρωση. Η εθιστική ποιότητα της νικοτίνης κάνει τον χρήστη να ηρεμεί. Στην πραγματικότητα το κάπνισμα από μόνο του προκαλεί  εκνευρισμό! Το 50% σχεδόν των καπνιστών δεν θεωρεί το κάπνισμα πιο βλαβερό από άλλα πράγματα που κάνουμε. Αντίθετα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει το κάπνισμα στην Ελλάδα ως το νούμερο 1 παράγοντα κινδύνου νοσηρότητας. Το 23.3% των καπνιστών θεωρεί ότι οι ιατρικές έρευνες τα. παραλένε ενώ το 21% δεν έχει γνώμη. ακόμα! Ένα 9,7% και ένα 20,6% των καπνιστών φαίνεται να πιστεύει ή κρυφά να ελπίζει ότι το γενετικό του υλικό είναι αρκετά δυνατό για να τον προστατεύσει από τους κινδύνους του καπνίσματος! Αυτό είναι ένα πολύ συχνό εμπόδιο στην υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών - το ότι δηλαδή δεν αισθάνονται το ίδιο ευάλωτοι απέναντι στους κινδύνους. Θετικό όμως είναι παρόλα αυτά ότι το 66,3% των καπνιστών θα προτιμούσαν να μην έχουν αρχίσει το κάπνισμα!


Σχήμα 3. Ποσοστό συμφωνίας ή διαφωνίας των καπνιστών με τις παραπάνω φράσεις.

Οι γνώσεις του Ελληνικού πληθυσμού για τους κινδύνους του παθητικού καπνίσματος μεταξύ καπνιστών και μη-καπνιστών διαφέρουν, με τους μη-καπνιστές να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι στις βλάβες που προκαλεί η συστηματική εισπνοή καπνού από τους γύρω μας (Σχήμα 4). Και οι δύο όμως ομάδες υποεκτιμούν την επίδραση του παθητικού καπνίσματος σε άλλους καρκίνους (π.χ καρκίνο του παγκρέατος) και την υπέρταση.


Σχήμα 4. Όσοι απάντησαν ότι η συστηματική εισπνοή καπνού (παθητικό κάπνισμα) από τσιγάρο άλλων, μπορεί να προκαλέσει
ή να επιβαρύνει σοβαρά προβλήματα υγείας. Συγκριτικά Καπνιστές - μη Καπνιστές.

 

Πηγή: Δελτίο Τύπου, 26 Μαΐου 2009, Γιάννης Τούντας