Δεδομένα διετούς μελέτης φάσης ΙΙΙ που παρουσιάστηκαν
στο 61ο Ετήσιο Συνέδριο της ΑΑΝ δείχνουν θετική έκβαση των δισκίων κλαδριβίνης
σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση
( 27/05/09 )

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

- Επίτευξη του πρωτεύοντος τελικού σημείου με σημαντική μείωση της συχνότητας υποτροπών
- Επίτευξη των δευτερευόντων τελικών σημείων, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων MRI, του ποσοστού των ασθενών ελεύθερων υποτροπών και της εξέλιξης της αναπηρίας
- Η υποβολή για έγκριση των δισκίων της κλαδριβίνης έχει προγραμματιστεί για τα μέσα του 2009

Σιάτλ, Ηνωμένες Πολιτείες/ Γενεύη, Ελβετία, 29/30 Απριλίου 2009 - Η Merck Serono, τμήμα της Merck KGaA, ανακοίνωσε σήμερα αναλυτικά αποτελέσματα της διάρκειας 2 ετών (96 εβδομάδων) ελεγχόμενης με placebo μελέτης CLARITY1 Φάσης III, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν δισκία κλαδριβίνης (Cladribine Tablets - πρωτότυπο ερευνητικό από του στόματος σκεύασμα κλαδριβίνης της Merck Serono) για την αντιμετώπιση ασθενών με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ). Τα αποτελέσματα της βασικής μελέτης έδειξαν ότι η ετήσια βραχυχρόνια θεραπεία με δισκία κλαδριβίνης οδήγησε σε σημαντική μείωση της συχνότητας κλινικών υποτροπών, της εξέλιξης της αναπηρίας και των εγκεφαλικών βλαβών, καθώς και σημαντική αύξηση του ποσοστού των ασθενών που παρέμειναν ελεύθεροι υποτροπών. Τα δεδομένα παρουσιάστηκαν σήμερα για πρώτη φορά ως προφορική ανακοίνωση (όψιμη προσθήκη στο πρόγραμμα), στο 61ο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας (ΑΑΝ) στο Σιάτλ των ΗΠΑ.
«Όλα τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα τελικά σημεία της μελέτης CLARITY ήταν στατιστικώς σημαντικά και έδειξαν ότι η ετήσια βραχυχρόνια θεραπεία με δισκία κλαδριβίνης σε αυτή τη μελέτη ήταν αποτελεσματική σε πολλαπλές σημαντικές κλινικές και MRI παραμέτρους αποτελεσματικότητας», δήλωσε ο Dr. Gavin Giovannoni, κύριος ερευνητής της μελέτης, Ινστιτούτο Κυτταρικής και Μοριακής Επιστήμης, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο.
«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την επιτυχή έκβαση της μελέτης CLARITY», δήλωσε ο Elmar Schnee, Πρόεδρος της Merck Serono. «Πρόκειται για μια συναρπαστική εξέλιξη στην κλινική έρευνα για την Πολλαπλή Σκλήρυνση και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη χορήγηση μιας από του στόματος θεραπεία στους ασθενείς που ζουν με αυτή τη νόσο».
Τα αποτελέσματα από τις δύο ομάδες θεραπείας της μελέτης με δισκία κλαδριβίνης έδειξαν μια στατιστικώς σημαντική μείωση της ετήσιας συχνότητας υποτροπών συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο (πρωτεύον τελικό σημείο). Οι ασθενείς που έλαβαν αγωγή με τη χαμηλή δόση δισκίων κλαδριβίνης εμφάνισαν 58% σχετική μείωση της ετήσιας συχνότητας υποτροπών συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο (0,14 έναντι 0,33 για την ομάδα του εικονικού φάρμακου, p<0,001). Οι ασθενείς που έλαβαν αγωγή με την υψηλή δόση εμφάνισαν 55% σχετική μείωση της συχνότητας υποτροπών συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο (0,15 έναντι 0,33, p<0,001). Το ποσοστό των ασθενών που παρέμειναν ελεύθεροι υποτροπών (ένα από τα δευτερεύοντα τελικά σημεία της μελέτης) ήταν σημαντικά υψηλότερο στις ομάδες θεραπείας με δισκία κλαδριβίνης έναντι της ομάδας του εικονικού φαρμάκου. Στη διάρκεια των δύο ετών της μελέτης, 80% των ασθενών που έλαβαν αγωγή με τη χαμηλή δόση κλαδριβίνης και 79% των ασθενών που έλαβαν αγωγή με την υψηλή δόση, δεν εμφάνισαν κλινική υποτροπή, σε σύγκριση με 61% των ασθενών της ομάδας του εικονικού φαρμάκου (p<0,001 και για τις δύο δοσολογίες). Συνεπώς, ο σχετικός κίνδυνος υποτροπής σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με δισκία κλαδριβίνης ήταν περίπου ο μισός εκείνου που παρατηρήθηκε στους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο.
Η θεραπεία με δισκία κλαδριβίνης είχε ως αποτέλεσμα μείωση άνω του 30% του κινδύνου εξέλιξης της αναπηρίας (άλλο δευτερεύον τελικό σημείο) συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο, στη διάρκεια της διετούς περιόδου της μελέτης (αγωγή χαμηλής δόσης: λόγος κινδύνου=0,67, p=0,018 - αγωγή υψηλής δόσης: λόγος κινδύνου=0,69, p=0,026). Ως εξέλιξη της αναπηρίας θεωρήθηκε η αύξηση κατά 1 ή περισσότερο βαθμό στη Διευρυμένη Κλίμακα Κατάστασης Αναπηρίας (EDSS) που διατηρήθηκε για τουλάχιστον τρεις μήνες (ή τουλάχιστον αύξηση 1,5 βαθμού, αν η αρχική τιμή στην EDSS ήταν 0 - ή αύξηση 0,5 βαθμού, αν η αρχική τιμή στην EDSS ήταν 5,0 και άνω). Παρατηρήθηκαν παρατεταμένες και στατιστικώς σημαντικές μειώσεις διαφόρων ειδών εγκεφαλικών βλαβών, και ήταν σε συμφωνία με τις κλινικές εκβάσεις, όπως μετρήθηκαν από καθένα από τα προκαθορισμένα, βασικά, δευτερεύοντα τελικά σημεία στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI). Κατά τη διετή διάρκεια της μελέτης, και τα δύο δοσολογικά σχήματα των δισκίων κλαδριβίνης έδειξαν στατιστικώς σημαντική μείωση κατά τουλάχιστον 70% του μέσου αριθμού ενεργών βλαβών με πρόσληψη γαδολινίου στις Τ1 ακολουθίες ανά άτομο και ανά απεικόνιση, του μέσου αριθμού ενεργών βλαβών στις Τ2 ακολουθίες ανά άτομο και ανά απεικόνιση, καθώς και του μέσου αριθμού συνδυασμένων μοναδικών βλαβών ανά άτομο και ανά απεικόνιση, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (μειώσεις που κυμαίνονταν από 73% έως 88% ανάλογα με την υπό εξέταση παράμετρο στην MRI και την ομάδα δοσολογίας - p<0,001 για καθεμία από τις μετρήσεις MRI και για τις δύο δοσολογίες).
Συνολικά, η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών κατά την Κατηγορία Συστήματος Οργάνων του MedDRA και στις δύο ομάδες θεραπείας με κλαδριβίνης ήταν παρόμοια με εκείνη που παρατηρήθηκε στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν ήταν κεφαλαλγίες, ρινοφαρυγγίτιδα, λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού και ναυτία. Η λεμφοπενία, ένα αναμενόμενο σύμβαμα, δεδομένου του μηχανισμού δράσης της κλαδριβίνης, ήταν συχνότερη στις ομάδες θεραπείας των δισκίων κλαδριβίνης (αγωγή χαμηλής δόσης: 22%, αγωγή υψηλής δόσης: 31%, εικονικό φάρμακο: 2%). Το συνολικό ποσοστό και η επίπτωση λοιμώξεων σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με δισκία κλαδριβίνης ή εικονικού φαρμάκου ήταν παρόμοια. Αναφέρθηκαν λοιμώξεις από έρπητα ζωστήρα σε 2,3% των ασθενών που έλαβαν δισκία κλαδριβίνης. Αυτές οι ερπητικές λοιμώξεις ήταν εντοπισμένες στο δέρμα και ανταποκρίθηκαν καλά στη θεραπεία.
Τέσσερα περιστατικά κακοήθειας αναφέρθηκαν στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με δισκία κλαδριβίνης, κατά τη διάρκεια της μελέτης (τραχήλου σταδίου 0, μελάνωμα, ωοθηκών και παγκρεατική), ενώ αναφέρθηκε ένα περιστατικό χοριοκαρκινώματος την 14η εβδομάδα κύησης σε μια ασθενή που λάμβανε κλαδριβίνη και έμεινε έγκυος 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της μελέτης. Οι κακοήθειες που παρατηρήθηκαν ήταν μεμονωμένα περιστατικά σε διαφορετικά συστήματα οργάνων. Από τις τρέχουσες κλινικές μελέτες με δισκία κλαδριβίνης θα προκύψουν στοιχεία σε μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θεραπείας προκειμένου να συλλεχθούν πιο λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο ζήτημα ασφάλειας.
Η Merck Serono προτίθεται να υποβάλει τα δισκία κλαδριβίνης για έγκριση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMEA) και στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA) στα μέσα του 2009.
CLARITY: Cladribine tablets treating ms orally (Τα δισκία κλαδριβίνης ως από του στόματος θεραπεία για την ΠΣ)

- Σχετικά με τη μελέτη CLARITY
Η μελέτη CLARITY ήταν μια διετής (96 εβδομάδων) τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμκο διεθνής μελέτη. Τυχαιοποιήθηκαν 1.326 ασθενείς με υποτροπιάζουσα- διαλείπουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) σύμφωνα με τα αναθεωρημένα κριτήρια McDonald2. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη είχαν τυχαιοποιηθεί σε μία από τις τρεις ομάδες θεραπείας, οι οποίες περιλάμβαναν δύο διαφορετικά δοσολογικά σχήματα (δισκίων κλαδριβίνης) ή αντίστοιχων δισκίων εικονικών φαρμάκων (λόγος 1:1:1). Τα δισκία κλαδριβίνης χορηγήθηκαν σε δύο από τους τέσσερις θεραπευτικούς κύκλους το πρώτο έτος, όπου κάθε κύκλος συνίστατο σε μία ημερήσια χορήγηση για τέσσερις έως πέντε διαδοχικές ημέρες - δηλαδή, οι ασθενείς της μελέτης έλαβαν δισκία κλαδριβίνης για 8 έως 20 ημέρες στη διάρκεια του έτους. Το δεύτερο χρόνο, χορηγήθηκαν δύο θεραπευτικές αγωγές σε όλες τις ομάδες ασθενών. Το πρωτεύον τελικό σημείο της μελέτης CLARITY ήταν η συχνότητα των υποτροπών στις 96 εβδομάδες. Τα δευτερεύοντα τελικά σημεία περιλάμβαναν τα τελικά σημεία της MRI, το ποσοστό των ασθενών χωρίς κλινικές υποτροπές και την εξέλιξη της αναπηρίας στις 96 εβδομάδες. Από τους 1.326 ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν, 90% από εκείνους που έλαβαν θεραπεία με δισκία κλαδριβίνης ολοκλήρωσαν τη μελέτη (92% στην ομάδα της χαμηλής συνολικής δόσης και 89% στην ομάδα της υψηλής συνολικής δόσης) συγκριτικά με 87% των ασθενών στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

- Σχετικά με τα Δισκία Κλαδριβίνης
Το πρωτότυπο από του στόματος σκεύασμα κλαδριβίνης (Cladribine Tablets) της Merck Serono βρίσκεται υπό αξιολόγηση σε κλινική μελέτη Φάσης ΙΙΙ, ως θεραπεία για ασθενείς με υποτροπιάζουσες μορφές πολλαπλής σκλήρυνση (ΠΣ). Η κλαδριβίνη είναι ένα μικρό μόριο το οποίο πιθανότατα επηρεάζει τη συμπεριφορά και τον πολλαπλασιασμό ορισμένων λευκών αιμοσφαιρίων, ιδιαίτερα λεμφοκυττάρων, τα οποία πιστεύεται ότι συμμετέχουν στην παθολογική διεργασία της ΠΣ.
Το πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης των δισκίων κλαδριβίνης περιλαμβάνει:
- Τη μελέτη επέκτασης CLARITY (CLAdRIbine Tablets Treating MS OrallY): μια διετής ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο επέκταση της μελέτης CLARITY, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να παράσχει στοιχεία σχετικά με τη μακροχρόνια ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της παρατεταμένης χορήγησης δισκίων κλαδριβίνης για διάστημα μέχρι 4 έτη.
- Η μελέτη ORACLE MS (ORAl CLadribine in Early MS): μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης ΙΙΙ, η οποία έχει σχεδιαστεί προκειμένου να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των δισκίων κλαδριβίνης ως μονοθεραπεία σε ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο να εμφανίσουν ΠΣ (ασθενείς που έχουν εμφανίσει ένα πρώτο επεισόδιο ενδεικτικό ΠΣ). Η μελέτη αυτή ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο του 2008.
- Η μελέτη ONWARD (Oral Cladribine Added ON To Rebif New Formulation in Patients With Active Relapsing Disease): μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης ΙΙ, η οποία έχει σχεδιαστεί για να αξιολογήσει, πρωτίστως, την ασφάλεια και την ανεκτικότητα προσθήκης θεραπείας με δισκία κλαδριβίνης σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες μορφές ΠΣ, οι οποίοι εμφάνισαν υποτροπή της νόσου ενώ λάμβαναν την καθιερωμένη θεραπεία με ιντερφερόνη βήτα. Η μελέτη αυτή ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2007.
Τα δισκία κλαδριβίνης έχουν λάβει έγκριση για ταχεία διαδικασία αδειοδότησης από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, βάσει της ανάγκης για μια από στόματος θεραπεία σε ένα υποσύνολο ασθενών με υποτροπιάζουσες μορφές πολλαπλής σκλήρυνσης

- Σχετικά με τη Merck Serono και τη πολλαπλή σκλήρυνση
Η Merck Serono είναι πρωτοπόρος στην πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ) με το RebifR (ιντερφερόνη βήτα -1α), ένα τροποποιητικό της νόσου φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση υποτροπιαζουσών μορφών της ΠΣ και είναι εγκεκριμένο σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως. Μπορείτε να λάβετε τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες αυτού του προϊόντος επικοινωνώντας με την Εταιρεία ή με μια επίσκεψη στον διαδικτυακό της τόπο. Στη Merck Serono βρίσκονται υπό ανάπτυξη πρόσθετες θεραπευτικές επιλογές, μεταξύ των οποίων τα δισκία κλαδριβίνης, που σήμερα βρίσκονται στη Φάση ΙΙΙ και πιθανώς να αποτελέσουν την πρώτη από στόματος θεραπεία για τη ΣΚΠ, καθώς και διάφορα προϊόντα στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Επίσης, η Merck Serono αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην έρευνα για την κατανόηση του ρόλου της γενετικής στην ΠΣ

- Σχετικά με την πολλαπλή σκλήρυνση
Η πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ) είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος και αποτελεί τη συχνότερη, μη τραυματικής αιτιολογίας νευρολογική διαταραχή που προκαλεί αναπηρία στους νεαρούς ενήλικες. Εκτιμάται ότι περισσότερα από δύο εκατομμύρια άτομα πάσχουν από ΠΣ παγκοσμίως. Τα συμπτώματα της νόσου ποικίλλουν, ωστόσο, τα συνηθέστερα συμπτώματα της ΠΣ είναι μεταξύ άλλων η θολή όραση, το μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα των άκρων και προβλήματα δύναμης και συντονισμού. Οι υποτροπιάζουσες μορφές της ΠΣ είναι οι συχνότερες.

- Σχετικά με τη Merck Serono
Η Merck Serono είναι το τμήμα της Merck, ενός πολυεθνικού ομίλου φαρμακευτικών και χημικών, που ασχολείται με καινοτόμα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα. Με έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας, η Merck Serono ανακαλύπτει, αναπτύσσει, παρασκευάζει και εμπορεύεται καινοτόμα μικρά μόρια και βιοφαρμακευτικές ουσίες για να βοηθήσει ασθενείς με ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Το τμήμα της εταιρείας που αφορά τη Βόρειο Αμερική λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά ως EMD Serono.
Η Merck Serono διαθέτει κορυφαία σκευάσματα για ασθενείς με καρκίνο (ErbituxR, κετουξιμάμπη), πολλαπλής σκλήρυνσης (RebifR, ιντερφερόνη βήτα-1α), υπογονιμότητα (Gonal-fR, θυλακιοτροπίνη άλφα), ενδοκρινολογικές και μεταβολικές διαταραχές (SaizenR και SerostimR, σωματροπίνη), (KuvanR, διϋδροχλωρική σαπροπτερίνη), καθώς και καρδιομεταβολικές διαταραχές (GlucophageR, μετφορμίνη), (ConcorR, βισοπρολόλη), (EuthyroxR, λεβοθυροξίνη). Δε διατίθενται όλα τα προϊόντα σε όλες τις αγορές.
Με ετήσιες δαπάνες που φθάνουν το 1 δισ. ευρώ, η Merck Serono δεσμεύεται να αναπτύξει την επιχειρηματική της δραστηριότητα σε εξειδικευμένους θεραπευτικούς τομείς μεταξύ των οποίων οι νευροεκφυλιστικές παθήσεις, η ογκολογία, η γονιμότητα και η ενδοκρινολογία, καθώς και σε νέους τομείς που είναι δυνατό να αναδειχθούν μέσα από την έρευνα και την ανάπτυξη στα αυτοάνοσα και φλεγμονώδη νοσήματα.

- Σχετικά με τη Merck
Η Merck είναι ένας πολυεθνικός όμιλος φαρμακευτικών και χημικών με συνολικά έσοδα 7,6 δισ. ευρώ το 2008, μια ιστορία που ξεκίνησε το 1668 και ένα μέλλον που διαμορφώνεται από 32.700 εργαζόμενους σε 60 χώρες. Η επιτυχία της χαρακτηρίζεται από καινοτομίες που προέρχονται από εργαζόμενους με επιχειρηματικό πνεύμα. Οι δραστηριότητες της Merck, με έδρα το Ντάρμσταντ της Γερμανίας, υπό την αιγίδα της Merck KGaA, στην οποία η οικογένεια Merck έχει συμφέροντα περίπου 70%, ενώ ανεξάρτητοι μέτοχοι κατέχουν το εναπομένον 30% περίπου. Το 1917 η θυγατρική Merck & Co. στις Ηνωμένες Πολιτείες αποσπάστηκε και από τότε αποτελεί ανεξάρτητη εταιρεία.


Πηγή: Δελτίο Τύπου, 18 Μαΐου 2009, UON