Η Pfizer είναι η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία που λαμβάνει πιστοποίηση
για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κλινική έρευνα
( 20/05/09 )

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Η πιστοποίηση τοποθετεί την Pfizer στην πρώτη γραμμή των υψηλότερων προτύπων ασφάλειας και δεοντολογίας στην κλινική έρευνα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, - Η Pfizer Inc ανακοίνωσε σήμερα πως είναι η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία που λαμβάνει πιστοποίηση από τον Οργανισμό Πιστοποίησης της Προστασίας σε Προγράμματα Έρευνας σε Ανθρώπους (Association for the Accreditation of Human Research Protection Programs, AAHRPP) για τη διασφάλιση της προστασίας των ανθρώπων που συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες πρώιμου σταδίου.
Η διαπίστευση του AAHRPP χορηγήθηκε στις μονάδες κλινικών ερευνών της Pfizer στο New Haven (Connecticut ΗΠΑ), στις Βρυξέλλες, και τη Σιγκαπούρη, όπου η εταιρεία διεξάγει την πλειονότητα των κλινικών της ερευνών Φάσης Ι. Η Pfizer, για να αποκτήσει την εν λόγω διαπίστευση, συμμετείχε σε μια σχολαστική διαδικασία ελέγχου των πρακτικών κλινικής έρευνας στις παραπάνω μονάδες διάρκειας δεκαπέντε μηνών. Ο AAHRPP είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός πιστοποίησης, ο οποίος προωθεί την ασφαλή έρευνα υψηλής ποιότητας. Οι οργανισμοί που επιθυμούν να λάβουν την πιστοποίηση θα πρέπει να παράσχουν αποδείξεις μέσω των πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών που εφαρμόζουν για τη διασφάλιση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κλινική έρευνα.
"Η Pfizer είναι προσηλωμένη στη διατήρηση των υψηλότερων δυνατών προτύπων δεοντολογίας σε όλες τις κλινικές έρευνες που διεξάγει," δήλωσε ο Martin Mackay, PhD, Πρόεδρος Έρευνας & Ανάπτυξης της Pfizer. "Η διαπίστευση AAHRPP αποτελεί απόδειξη της συνεχούς δέσμευσής μας στη διατήρηση των υψηλότερων παγκόσμιων προτύπων στην έρευνα, μέσω της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ατόμων που συμμετέχουν στις κλινικές μελέτες πρώιμου σταδίου."
Οι Μονάδες Κλινικής Έρευνας της Pfizer στελεχώνονται από ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι συνεργάζονται στενά με τα κατά τόπους νοσοκομειακά ιδρύματα, με σκοπό την ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και την επικοινωνία των βέλτιστων πρακτικών. Οι μελέτες Φάσης Ι είναι οι πρώτες μελέτες ερευνητικών φαρμάκων σε ανθρώπους. Σε αυτές τις μελέτες χορηγούνται μικρές δόσεις ερευνητικών φαρμακευτικών προϊόντων σε υγιείς εθελοντές, υπό στενή ιατρική επιτήρηση. Με αυτόν τον τρόπο οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν την ανταπόκριση στο ερευνητικό φάρμακο, να καθορίσουν τον τρόπο απορρόφησης από τον οργανισμό και το χρονικό διάστημα παραμονής του στη ροή του αίματος, καθώς και να αξιολογήσουν την ασφάλεια και την ανοχή των διαφόρων δόσεων.
Η Pfizer ζήτησε εθελουσίως την εν λόγω πιστοποίηση για να αποδείξει τη δέσμευσή της στην ακεραιότητα των ερευνών της και επειδή επιθυμεί να βρίσκεται μεταξύ των καλύτερων πανεπιστημίων, νοσοκομείων, επιτροπών δεοντολογίας (IRB), συμβαλλόμενων ερευνητικών οργανισμών (CRO) και άλλων οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο, που διαθέτουν την πιστοποίηση AAHRPP. Η διαδικασία περιελάμβανε επιτόπου επισκέψεις στα ερευνητικά κέντρα, συνεντεύξεις και τη σχετική αίτηση η οποία υπερέβη τις 1.000 σελίδες.
"Η ασφάλεια και η επιστημονική αριστεία είναι οι σταθερές αξίες της εργασίας μας," δήλωσε η Rachel Harrigan, MD, αντιπρόεδρος Έρευνας και Ανάπτυξης της Pfizer. "Αυτή η διαπίστευση αναγνωρίζει τη δέσμευση των ιατρών και του υπόλοιπου προσωπικού της Pfizer στην καλή υγεία των εθελοντών μας και τις προσπάθειές μας να διεξάγουμε κλινικές μελέτες υψίστης ποιότητας σε όλα τα στάδια."
Η ανάπτυξη φαρμάκων είναι μια παγκόσμια προσπάθεια και οι κλινικές μελέτες διεξάγονται σε πολλές χώρες, προσφέροντας έτσι εμπειρία σε διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών και αντικατοπτρίζοντας την επίπτωση και τον επιπολασμό των νόσων για τις οποίες η Pfizer αναπτύσσει φάρμακα. Η Pfizer δημοσιεύει τις βασικές εταιρικές πολιτικές της που σχετίζονται με την προστασία των συμμετεχόντων στην έρευνα στη σελίδα http://pfizer.com/sciencepolicy.

Σχετικά με την AAHRPP
Ο AAHRPP πιστοποιεί τα υψηλής ποιότητας προγράμματα προστασίας στην έρευνα σε ανθρώπους με σκοπό την προώθηση της άριστης δεοντολογικά και ασφαλούς έρευνας. Μέσω της συνεργασιών της με ερευνητικούς οργανισμούς, ερευνητές, χορηγούς και το κοινό, η AAHRPP προάγει τα αποτελεσματικά, αποδοτικά και καινοτόμα συστήματα προστασίας των ανθρώπων που συμμετέχουν σε έρευνες. Η AAHRPP, μέσω των διαπιστευμένων ερευνητικών προγραμμάτων παγκόσμια, διασφαλίζει ότι όλοι οι συμμετέχοντες σε ερευνητικά προγράμματα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και προστατεύονται από άσκοπες βλάβες.

Pfizer Inc: Μαζί για έναν υγιέστερο κόσμοT
Η Pfizer, η οποία ιδρύθηκε το 1849, είναι η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία του κόσμου που βασίζεται στην έρευνα, υιοθετώντας νέες προσεγγίσεις για μια καλύτερη υγεία. Ανακαλύπτουμε, αναπτύσσουμε, παρασκευάζουμε και διαθέτουμε ποιοτικά, αποτελεσματικά και με καλό προφίλ ασφάλειας συνταγογραφούμενα φάρμακα για την αντιμετώπιση και την πρόληψη παθήσεων τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα. Συνεργαζόμαστε επίσης με παροχείς υπηρεσιών υγείας, κυβερνήσεις και τοπικές κοινωνίες ανά τον κόσμο με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στα φάρμακά μας και την παροχή ιατρικής φροντίδας υψηλότερης ποιότητας και υποστήριξης των συστημάτων υγείας. Στην Pfizer οι περισσότεροι από 80.000 συνεργάτες σε περισσότερες από 90 χώρες εργάζονται καθημερινά για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να παραμείνουν χαρούμενοι και υγιείς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να μειώσουν το οικονομικό βάρος που επιφέρουν οι παθήσεις παγκοσμίως.

Πηγή: Δελτίο Τύπου, 18 Μαΐου 2009, STRATCOM