«Κάποιος είναι συνεχώς σε επαγρύπνηση. όταν κάποιοι άλλοι κοιμούνται.» ( 15/05/09 )

<<< Προηγούμενη σελίδα


 

Οι νέες εξελίξεις και το σημαντικό έργο της αναισθησιολογίας στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου, παρουσιάστηκαν στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας

Οι νέες εξελίξεις στον τομέα της αναισθησιολογίας, της περιεγχειρητικής προσέγγισης και αντιμετώπισης του χειρουργικού ασθενούς καθώς και τη σημαντική επίδραση της αναισθησιολογίας στη βελτίωση της ποιότητας της υγείας του ασθενούς, παρουσιάσθηκαν στις εργασίες του 18ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αναισθησιολογίας (Ρόδος 6-10 Μαΐου 2009), με μεγάλη διεθνή συμμετοχή. Με εφαλτήριο το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο, η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία και Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορ. Ελλάδας, ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για τη σημασία της αναισθησιολογίας στη σύγχρονη ιατρική. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το όνομα της εκστρατείας, «Κάποιος είναι συνεχώς σε επαγρύπνηση, όταν κάποιοι άλλοι κοιμούνται».
Ιδιαίτερα σημαντική αποδεικνύεται η συμβολή της σύγχρονης αναισθησιολογίας σε όλα τα στάδια προσέγγισης και αντιμετώπισης του χειρουργικού ασθενούς. Η αναισθησιολογική παρέμβαση ξεκινά από τη συμμετοχή του αναισθησιολόγου στη διάγνωση της νόσου, ιδιαίτερα όταν απαιτούνται επώδυνες διαγνωστικές παρεμβάσεις, συνεχίζει την προεγχειρητική περίοδο με την αξιολόγηση και προετοιμασία του ασθενούς ώστε να χειρουργηθεί όταν θα είναι στη βέλτιστη γενική κατάσταση υγείας.
Στόχος του αναισθησιολόγου κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης αλλά και μετεγχειρητικά είναι μέσω της συνεχούς επαγρύπνησης και παρακολούθησης, η διασφάλιση, η προστασία και η υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Έτσι, η σύγχρονη αναισθησιολογία καλύπτει και παρεμβαίνει σε όλο το φάσμα της ιατρικής περίθαλψης κατά την περιεγχειρητική περίοδο και δικαίως μετονομάζεται σε «Περιεγχειρητική Ιατρική».
Η Πρόεδρος της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, κα Ελένη Μαυρομμάτη τονίζει σχετικά, «Το έργο του αναισθησιολόγου σήμερα είναι πολύπλευρο, καθώς η σύγχρονη αναισθησιολογία δεν περιορίζεται και δεν εξασκείται μόνο στο χειρουργείο, αλλά και σε χώρους εκτός χειρουργείου, (αξονικός και μαγνητικός τομογράφος, γαστρεντερολογικά ιατρεία, αγγειογράφος, κ.λπ) βοηθώντας στη διενέργεια πολλαπλών και σημαντικών διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων», ενώ συμπλήρωσε: «Εξαιρετικής σημασίας είναι η προεγχειρητική αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της συνολικής κατάστασης της υγείας του ασθενούς από τον αναισθησιολόγο καθώς και διασφάλιση και προστασία των ζωτικών λειτουργιών αλλά και η αντιμετώπιση του πόνου, της ναυτίας και του εμετού αλλά και των άλλων πιθανών μετεγχειρητικών προβλημάτων».
Τέλος, σήμερα, το έργο της αναισθησιολογίας έχει διευρυνθεί και παίζει πλέον κρίσιμο ρόλο στην επείγουσα και εντατική ιατρική πρωτοστατώντας στη διαχείριση και αντιμετώπιση του βαριά πάσχοντα ασθενή. Ο σύγχρονος αναισθησιολόγος μπορεί να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει τόσο το μετεγχειρητικό όσο και τον οξύ και χρόνιο πόνο με εξειδικευμένες επεμβατικές μεθόδους αλλά και με εξελιγμένες μορφές φαρμακευτικής αγωγής, στο θάλαμο του ασθενούς αλλά και στα ιατρεία πόνου.
Η εκστρατεία ενημέρωσης πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Abbott Ελλάς.

Περισσότερα στοιχεία για την Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία
Σκοπός της εταιρείας είναι η προαγωγή της αναισθησιολογίας και της άσκησής της από γιατρούς αναισθησιολόγους καθώς και η συμβολή της στην προαγωγή της Εντατικής Ιατρικής, της Επείγουσας Ιατρικής και Αναζωογόνησης, της Θεραπείας Πόνου και γενικά της Περιεγχειρητικής Ιατρικής. Επιπλέον, στοχεύει στην προώθηση της έρευνας και τη συμμετοχή και συμβολή σε αντίστοιχες μελέτες, σε συνεργασία με τους αρμόδιους σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση-εξειδίκευση στην Αναισθησιολογία και συναφείς ειδικότητες.

Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η εταιρεία, έχει καθιερώσει τη διοργάνωση τακτικών και εκτάκτων συνεδρίων με κλινικές και πειραματικές εργασίες, επιστημονικές ανακοινώσεις, διαλέξεις κ.λπ., τη διοργάνωση πανελλήνιων και διεθνών συνεδρίων, συμποσίων κ.λπ. Παράλληλα υποστηρίζει την οργάνωση επιστημονικών ημερίδων σε συνεργασία με Ιατρικούς Συλλόγους, Πανεπιστημιακές Σχολές και άλλες επιστημονικές εταιρίες, την έκδοση επιστημονικού περιοδικού αλλά και τη δημοσίευση εργασιών, ανακοινώσεων σε άλλα επιστημονικά έντυπα. Τέλος, προάγει τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς για την περαιτέρω εξέλιξη της ειδικότητας της αναισθησιολογίας.
Περισσότερα στοιχεία για την Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία στο site: anesthesiology.gr & στο τηλέφωνο 210 6444174


Πηγή: Δελτίο Τύπου, 11 Μαΐου 2009, Run Communication