Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.)
( 16/04/09 )

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Την Παρασκευή 10 Απριλίου 2009, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Φ.Ε.Ε., το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Πρόεδρος εξελέγη ομόφωνα ο κ. Διονύσιος Φιλιώτης
(Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.)

- Αντιπρόεδροι εξελέγησαν οι κ. κ.:
Πασχάλης Αποστολίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, ABBOTT Lab. ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Μάρκος Γερασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής, SANOFI-AVENTIS A.E.B.E.
Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.,
Κατερίνα Καρέλλα, Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνουσα Σύμβουλος και Γενική Διευθύντρια, PFIZER HELLAS Α.Ε.
Γιώργος Kατζουράκης, Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος, GLAXOSMITHKLINE Α.Ε.Β.Ε.
Βασίλης Νειάδας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος CANA Α.Ε.

- Γενικός Γραμματέας εξελέγη ομόφωνα o κ. Παναγιώτης Zερβακάκης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, WYETH HELLAS Α.Ε.Β.Ε.)

- Ταμίας εξελέγη ομόφωνα ο κ. Ιωάννης Βλόντζος (Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος MERCK Α.Ε.)

- Μέλη εξελέγησαν οι κ. κ.:
Μάριος Κάτσικας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.
Κωνσταντίνος Κοφινάς, Γενικός Διευθυντής, SOLVAY PHARMA Μ.ΕΠΕ
Γιώργος Κωνσταντέλλης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής, BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
Γιώργος Μουτουσίδης, Γενικός Διευθυντής, CHIESI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Cyril Schiever, Γενικός Διευθυντής, SCHERING-PLOUGH ΑΦΒΕΕ
Κωνσταντίνος Φρουζής, Αντιπρόεδρος, NOVARTIS HELLAS Α.Ε.

O Πρόεδρος, κ. Δ. Φιλιώτης υπογράμμισε ότι ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.) παραμένει σταθερός στο όραμα της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος λειτουργίας που θα διέπεται από δίκαιους, σύγχρονους και κυρίως σεβαστούς από όλους προκαθορισμένους κανόνες με πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Με σύμπνοια και συνεννόηση, με την Πολιτεία, τους επιστημονικούς φορείς και τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, όλες οι πλευρές θα πρέπει να συνεργάζονται προς την ίδια κατεύθυνση, με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας στον Έλληνα Πολίτη. Ο Σ.Φ.Ε.Ε., με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ελληνική κοινωνία προωθεί θέσεις που υπηρετούν και προάγουν το κοινό συμφέρον των πολιτών, της Πολιτείας και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.