Η ίδρυση της πρώτης Ένωσης Εταιριών Βιοτεχνολογίας
είναι πλέον πραγματικότητα στη χώρα μας
( 8/04/09 )

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Η Ένωση αναλαμβάνει άμεσα έργο με την διεξαγωγή του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Βιοτεχνολογίας 8-9 Μαΐου στο Ζάππειο Μέγαρο

 

Αθήνα, 6 Απριλίου 2009. Η ίδρυση της πρώτης Ένωσης Βιοτεχνολογίας Ελλάδος (Ε.ΒΙ.Ε.) ανακοινώθηκε σε σχετική Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αίγλη Ζαππείου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια πραγματική καινοτομία στον κλάδο της Βιοτεχνολογίας για τη χώρα μας. Η Ε.ΒΙ.Ε, όπως ανέφερε σχετικά ο Πρόεδρος της κ. Ι. Βλόντζος, σκοπεύει να εργαστεί συστηματικά για την προώθηση της Βιοτεχνολογίας, αλλά και των Βιοεπιστημών σε όλους τους τομείς εφαρμογής τους όπως η Υγεία, η Γεωργία, το Περιβάλλον και η Βιο-οικονομία. Στους στόχους της Ένωσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
- η ενιαία εκπροσώπηση όλων των εταιριών Βιοτεχνολογίας και Βιοεπιστημών και
- η προβολή των πολλαπλών επιπέδων του έργου τους (επιστημονικό, κοινωνικό, θεσμικό, πολιτικό και νομικό) σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δραστηριότητες της Ένωσης θα συμπεριλάβουν:
- την προβολή της επιστημονικής προόδου και της συμβολής της Βιοτεχνολογίας στη Δημόσια Υγεία και Οικονομία,
- την επιδίωξη συνεργασιών με ευρύτερες ενώσεις ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου και Δημόσιες Αρχές,
- τη σύσταση ομάδων εργασίας,
- την έκδοση επιστημονικών εντύπων,
- τη διοργάνωση εκδηλώσεων με επιστημονικό αντικείμενο,
- τη συμμετοχή και εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκές και διεθνείς ΜΗ.ΚΥ.Ο.,
- την προβολή των θέσεων του ελληνικού κλάδου βιοτεχνολογίας και βιοεπιστημών διεθνώς και
- τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτικά προγράμματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΒΙ.Ε. είναι πενταμελές και εκπροσωπείται από τον κο Ι. Βλόντζο, Πρόεδρο, τον κο Π. Παπαγιαννακόπουλο, 1ο Αντιπρόεδρο, τον κο ¶. Κυπραίο, 2ο Αντιπρόεδρο, τον κο Γ. Χρούσο, Μέλος καθώς και την κα Μ. Τσαμπούλα, Γενική Γραμματέα. Στα μέλη της Ε.ΒΙ.Ε. περιλαμβάνονται εταιρίες, όπως η Merck A.E., Genesis Pharma, Biogenea-Cellgenea και Genzyme.
Σημαντικό άξονα της δράσης της Ε.ΒΙ.Ε. αποτελεί η εκπροσώπηση στην Ελλάδα της EuropaBio, μέσω της Bionova Group S.A., η οποία εκπροσωπεί Ευρωπαϊκές εταιρίες και βιομηχανίες που αναπτύσσουν ή εμπορεύονται εφαρμογές βιοτεχνολογίας στην υγεία, τις αγροτικές καλλιέργειες και το περιβάλλον (Red, Green & White Biotechnology αντίστοιχα).
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ο ενεργός ρόλος των ιδρυτικών μελών της Ε.ΒΙ.Ε στα μεγάλα ακαδημαϊκά γεγονότα, όπως η συμμετοχή της στο Διεθνές Συνέδριο Βιοτεχνολογίας τον Ιούνιο του 2008 στο San Diego, CA και στο EuroBiO 2008 (7-9 Οκτωβρίου) στο Παρίσι. Παράλληλα, στις άμεσες προτεραιότητες της Ε.ΒΙ.Ε εντάσσεται η ενεργή υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Βιοτεχνολογίας (σύμπραξη μεταξύ Bionova Group S.A. και Πανεπιστημίου Cranfield).
Στο πλαίσιο του έργου και των δράσεων που υλοποιεί η Ένωση Βιοτεχνολογίας Ελλάδος διοργανώνεται το 5ο Διεθνές Συνέδριο Βιοτεχνολογίας (www.igbf.gr), το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 9 Μαΐου στο Ζάππειο Μέγαρο. Το IGBF θα παρουσιάσει τις σημαντικότερες σύγχρονες και καινοτόμες επιστημονικές εξελίξεις στους τομείς της Ιατρικής - Βιοϊατρικής, Αγροβιοτεχνολογίας, Βιοκαυσίμων και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας, ενώ φιλοδοξεί να αναδείξει την Ελλάδα ως κόμβο παραγωγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας στον τομέα της βιοτεχνολογίας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Στο φετινό συνέδριο αναμένεται να παρευρεθούν περισσότεροι από 1.500 σύνεδροι και 100 διακεκριμένοι ομιλητές. Αξιοσημείωτη και τιμητική θα είναι η συμμετοχή των τριών βραβευμένων με Nobel Ιατρικής και Φυσιολογίας:
- Dr Andrew V. Schally (Nobel 1977),
- Sir Richard J. Roberts (Nobel 1993) και
- Sir Peter Mansfield (Nobel 2003).
Σημειώνεται ότι τιμητική ομιλία θα πραγματοποιήσει και ο διεθνούς φήμης Professor P. Chambon, Διευθυντής του "Institut de Genetique et de Biologie Moleculaire et Cellulaire" και κάτοχος του Βραβείου Lasker (2004) για τον τομέα της Βασικής Ιατρικής Έρευνας.

Στη διάρκεια του Συνεδρίου, οι ομιλίες των συμμετεχόντων θα επικεντρωθούν στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις των τομέων:
- της ιατρικής / βιοϊατρικής
- της αγροβιοτεχνολογίας,
- των βιοκαυσίμων, καθώς και της περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας. Παράλληλα, θα συζητηθούν η βιο-οικονομία και όλες οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζει ο χώρος, με έμφαση στην Ελλάδα, την Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ενώ θα αναζητηθούν τρόποι για τη συμμετοχή των ελλήνων ερευνητών και των ελληνικών επιχειρήσεων σε αυτές.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του IGBF5 πρόκειται να διοργανωθεί ο θεσμοθετημένος διαγωνισμός καλύτερης επιστημονικής ανακοίνωσης (με τρία χρηματικά έπαθλα), που αφορά στην κόκκινη, πράσινη και λευκή βιοτεχνολογία. Τα βραβεία θα παρουσιαστούν στο "Innovation Gallery", όπου και θα αναρτηθούν οι παρουσιάσεις όλων των τελευταίων βιοτεχνολογικών εξελίξεων. Το Συνέδριο θα πλαισιώνεται επίσης από μια μεγάλης εμβέλειας έκθεση (EXPO), η οποία θα φιλοξενήσει παγκοσμίως αναγνωρισμένες εταιρείες και επιχειρήσεις, προωθώντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες του 21ου αιώνα.
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης - ΓΓΕΤ, Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, της EuropaBio - European Association for BioIndustries, του Ε.Ο.Φ., του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιριών Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), της Ένωσης Βιοτεχνολογίας Ελλάδος (Ε.Β.Ι.Ε.),  της European Federation of Biotechnology (EFB), της European Biomass Industry Association (EUBIA) και του ΤΙΙ (Technology Innovation International).
Χορηγοί επικοινωνίας του Συνεδρίου είναι οι εφημερίδες CITY PRESS, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ & ΚΕΡΔΟΣ, τα portals euro2day.gr & iatronet.gr, καθώς και τα περιοδικά MED Review & BIO.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το Συνέδριο
Κλάδος Βιοιατρικής
Οι εργασίες του Συνεδρίου αναφορικά με τον τομέα της Βιοιατρικής θα καλύψουν το πλήρες φάσμα της ιατρικής και βιοϊατρικής έρευνας, εστιάζοντας ειδικότερα στην έγκαιρη και ακριβή διάγνωση, την πρόληψη και τις καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις, περιπτώσεις νεοπλασιών, καρδιαγγειακών νοσημάτων, σακχαρώδους διαβήτη, νευροεκφυλιστικών νόσων, λοιμώξεων, αιματολογικών, μεταβολικών και αυτοάνοσων νοσημάτων. Ανάμεσα στους εισηγητές του Συνεδρίου βρίσκονται διακεκριμένοι επιστήμονες, όπως ο Καθ. Α. Τζάκης, ο Sir Magdi Yacoub, ο Καθ. Δ. Κόκκινος, ο Καθ. Ι. Γεροθανάσης, ο Καθ. Μ. Ελισάφ, ο Καθ. Μ. Κουτσιλιέρης, ο Καθ. Α. Μ. Δημόπουλος, ο Καθ. K.N. Μαλίζος, ο Καθ. Ν. Ανάγνου, ο Καθ. Δ. Μπούμπας, ο Καθ. Α. Αντζακλής, ο Prof. S. Agathos, ο Καθ. Ματσούκας και ο Ομότ. Καθ. Κ. Μοίρας.

Κλάδος Αγροβιοτεχνολογίας
Αναφορικά με τον τομέα της Αγροβιοτεχνολογίας θα συζητηθούν τα ζητήματα της διαχείρισης αποβλήτων, της βιο-αποικοδόμησης και των βιο-καυσίμων, θέματα που στην Ελλάδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Παράλληλα θα αναφερθούν όλες οι εξελίξεις στην αγρο-βιοτεχνολογία και στην βιο-ασφάλεια ζητήματα που πλέον βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Το 5ο Διεθνές Συνέδριο Βιοτεχνολογίας προσφέρει μία πολύπλευρη και εμπεριστατωμένη επιστημονική προσέγγιση, δίνοντας τον λόγο σε διακεκριμένους επιστήμονες στους εν λόγω τομείς, όπως ο Καθ. G. Grassi, ο κ. C. Patermann, ο Καθ. Χ. Ζερεφός, ο κ. Ν. Λίαπης, ο κ. Σ. Κυρίτσης, ο κ. Α. Τσαυτάρης, ο κ. Θ. Καρτσιώτης, η κ. Α. Καραγκούνη- Κύρτσου και οι κύριοι Hanan Emil Habeb (Dubai) και ο Καθ. E. Oreshkin (Russia).

Κλάδος Βιο-οικονομίας
Τέλος αναφορικά με τον τομέα της Βιο-οικονομίας, το 5ο Διεθνές Συνέδριο Βιοτεχνολογίας σκοπεύει να αξιοποιήσει την πλούσια ελληνική και ευρωπαϊκή τεχνογνωσία σε ζητήματα μεταφοράς τεχνολογίας, δημιουργίας και διαχείρισης Cluster και Τεχνολογικών Πάρκων προκειμένου να συμβάλλει τα μέγιστα στην καλύτερη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας με την παραγωγή. Ο κλάδος της Βιο-οικονομίας λειτουργεί λοιπόν ως καταλύτης νέων συνεργασιών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, με τη συμβολή διακεκριμένων επιστημόνων, όπως ο Prof. Turner, ο Dr. A. Rapaggliosi, ο κ. Κ. Μίχαλος, ο Dr. Vanhemelrijck, ο Δρ. Χ. Βασιλάκος, ο Prof. E. Mohamed, ο κ. Ε. Mossialos, η κ. Μ. Κοντούλη-Γείτονα, ο κ. Ε. Σταυρόπουλος, ο Καθ. Γ. Αυλωνίτης, ο Καθ. Δ. Μπουραντάς, ο Dr. S. Hogan, o Dr. J. Schwiezer, o Prof. B. Clark και ο Dr.A. Strobel.

Πηγή: Δελτίο Τύπου, Αθήνα 7 Απριλίου 2009, V+O Communication.

 


Εικόνα 1. Το πάνελ των ομιλητών-απεικονίζονται από αριστερά οι κκ.:η Κα Μαρία Τσαμπούλα, Γενική Γραμματέας Ένωσης Βιοτεχνολογίας Ελλάδος, Πρόεδρος Αστικής Εταιρίας Βιοτεχνολογίας, Βιοεπιστημών & Πολιτισμού, ο Κος Ιωάννης Βλόντζος, Πρόεδρος Ε.ΒΙ.Ε., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Merck Α.Ε., ο Καθ. Γεώργιος Π. Χρούσος, Καθηγητής & Διευθυντής Α' Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του 5ου Διεθνές Συνεδρίου Βιοτεχνολογίας, ο Καθ. Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του 5ου Διεθνές Συνεδρίου Βιοτεχνολογίας, η Δρ. Έμμυ Ρογκκάκου, Mol. & Cell Biologist, Director, Technology Transfer BU.