Συνεργασία του τομέα Υγείας του ΙΕΚ ΔΟΜΗ με την μονάδα Ψυχικής Υγείας «μεταΒΑΣΙΣ» ( 26/03/09 )

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Ο τομέας Υγείας του ΙΕΚ ΔΟΜΗ, στο πλαίσιο της δυναμικής ανάπτυξης των ακαδημαϊκών του  δραστηριοτήτων, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη Μονάδα Ψυχικής Υγείας Α.Μ.Κ.Ε. «μεταΒΑΣΙΣ» και το μηνιαίο περιοδικό «Δρόμοι Ζωής». Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Ομίλου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης ΔΟΜΗ, κος Γεώργιος Τσατσαμπάς και ο Πρόεδρος της Α.Μ.Κ.Ε. «μεταΒΑΣΙΣ», κος Νικόλαος Παπαδάκης, παρουσία συνεργατών τους.
Η νέα αυτή διαδραστική συνεργασία, θα ενδυναμώσει την διασύνδεση του τομέα Υγείας του ΙΕΚ ΔΟΜΗ με νέους κοινωνικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της Υγείας, καθώς και το θεσμό της πρακτικής άσκησης για τους σπουδαστές και τους αποφοίτους του. Η διοίκηση του  ΙΕΚ ΔΟΜΗ, αξιολογεί και ιεραρχεί τις συνεργασίες της με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξίζει να σημειωθεί ότι η «μεταΒΑΣΙΣ», είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σκοποί της συνεργασίας είναι η πρακτική άσκηση των σπουδαστών, η προώθηση των αποφοίτων του ΙΕΚ ΔΟΜΗ στη «μεταΒΑΣΙΣ» καθώς και σε άλλους φορείς του δικτύου στο οποίο συμμετέχει, η συμμετοχή των σπουδαστών σε ημερίδες, συνέδρια και άλλες διοργανώσεις του επιστημονικού προσωπικού της «μεταΒΑΣΙΣ», η συμμετοχή και η συνδιοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και άλλων πολιτιστικών δρώμενων καθώς και η συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού του ΙΕΚ ΔΟΜΗ, στην ύλη του περιοδικού «Δρόμοι Ζωής». Η υλοποίηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης είναι ευθύνη της Α.Μ.Κ.Ε. «μεταΒΑΣΙΣ» και του επιστημονικού της προσωπικού, η οποία θα χορηγεί αντίστοιχη βεβαίωση, κοινοποιώντας τους συμμετέχοντες σπουδαστές στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που έχει και την γενική εποπτεία της μονάδας.
Η συνεργασία αφορά το σύνολο των ειδικοτήτων του τομέα Υγείας του ΙΕΚ ΔΟΜΗ και πιο συγκεκριμένα τους σπουδαστές των ειδικοτήτων Φυσικοθεραπείας, Στελεχών Φαρμακείου, Διαιτολόγων, τους σπουδαστές της ειδικότητας Ιατρικής Πληροφορικής κι ακόμη τους σπουδαστές των νέων ειδικοτήτων του τομέα Υγείας του ΙΕΚ ΔΟΜΗ. Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι συνεκτιμούν ότι η μεταξύ τους συνεργασία θα αποτελέσει πρόγραμμα πιλότο και πρότυπο για την ανάπτυξη νέων δράσεων συνέργιας και ανάπτυξης καλών πρακτικών που θα είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν.

Πηγή: Δελτίο Τύπου, 12 Μαρτίου 2009, ΙΕΚ ΔΟΜΗ