15ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.) στη Θεσσαλονίκη ( 13/03/09 )

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας(Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) διοργανώνει για 15η χρονιά το Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας(Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.). Το 15ο Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. θα λάβει χώρα 8-10 Μαΐου 2009 στο ξενοδοχείο Macedonia Palace στη Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώτη φορά μετά το 2004 που το εν λόγω Συνέδριο θα πραγματοπποιηθεί στη Θεσσαλονίκη.
Η Ε.Ε.Φ.Ι.Ε., αριθμώντας επτά παραρτήματα-ένα σε κάθε ιατρική σχολή της χώρας, αποτελεί μία αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής σε θέματα εθελοντισμού, καθώς και στην ενημέρωσή τους σε θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος.
Στα πλαίσια αυτά διοργανώνει κάθε χρόνο μία σειρά εκδηλώσεων επιστημονικού καθώς και κοινωνικού ενδιαφέροντος, έχοντας ως κεντρική της ετήσια εκδήλωση το Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, που αριθμεί 3000 συνέδρους κάθε χρόνο από το σύνολο των Ιατρικών Σχολών της χώρας. Παράλληλα διοργανώνει και το 3ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδας.

Δείτε την Α΄ Ανακοίνωση του συνεδρίου (PDF)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 15ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας και το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.15esfie.gr, www.eefie.org.gr


Πηγή: 10 Μαρτίου 2009, Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας(Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.)