Η δημιουργία τεχνητών ισοδύναμων βλαστικών κυττάρων
βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδιά της και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια εναλλακτική λύση
στην κυτταρική θεραπεία
(12/03/09)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

 

Η δημιουργία των Τεχνητών Ολοδύναμων Βλαστικών Κυττάρων (IPS) από τον ιστό του ίδιου του ασθενούς είναι ένα χρήσιμο εργαλείο εργαστηριακής έρευνας, που βρίσκεται ακόμα στα αρχικά του στάδια και έχει ως σκοπό να βοηθήσει στην κατανόηση της πάθησης ενός ασθενούς, τόνισε ο Colin McGuckin, Καθηγητής της Αναζωογονητικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Newcastle, ένας από τους πρωτοπόρους στην έρευνα για τη χρήση των βλαστικών κυττάρων παγκόσμια και μέλος του Novus Sanguis, μη κερδοσκοπικoύ Οργανισμού, που ερευνά τις χρήσεις των βλαστικών κυττάρων.
Παραδείγματος χάριν, μπορεί στο μέλλον να υπάρξει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα IPS κύτταρα για την ανάπτυξη φαρμάκων ενάντια σε συγκεκριμένες ασθένειες. Εντούτοις, απαιτούνται πολλά έτη για την ανάπτυξη κάποιου φαρμάκου, και έτσι λοιπόν, ενώ τα κύτταρα IPS παρουσιάζουν ενδιαφέρον, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μια εναλλακτική λύση στη κυτταρική θεραπεία. Αφενός, οι γενετικοί χειρισμοί που απαιτούνται για την δημιουργία των IPS έχουν ως αποτέλεσμα τη μη ασφαλή μεταμόσχευση τους. Αφ' ετέρου, χάρις στα βλαστικά κύτταρα που παράγονται από τον ομφάλιο λώρο, είμαστε ήδη σε θέση να θεραπεύσουμε περισσότερες από 70 ασθένειες, συνέχισε ο καθηγητής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των βλαστικών κυττάρων από τον Ομφάλιο Λώρο (UBSCs), των βλαστικών κυττάρων από το μυελό των οστών (BMSCs) και των βλαστικών κυττάρων "συγκεκριμένου-ιστού". Με τα βλαστικά κύτταρα από τον Ομφάλιο Λώρο οι επιστήμονες είναι σε θέση να παράγουν πολλούς περισσότερους τύπους κυττάρων, για πολλές περισσότερες σχετικές με την ιατρική κλινικές εφαρμογές ανάπλασης. Εκτός αυτού, τα βλαστικά κύτταρα, όπως όλα τα άλλα κύτταρα στο ανθρώπινο σώμα, γερνούν, επηρεάζονται από τον χρόνο, τις ασθένειες που αντιμετωπίζει κάποιος στη ζωή του, τους εξωτερικούς παράγοντες, (όπως τα βακτηρίδια, τους ιούς και τις χημικές ουσίες) και, επίσης, από τα φάρμακα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, τα βλαστικά κύτταρα του ομφάλιου λώρου είναι ιδανικά, αφού δεν έχουν επηρεαστεί από τους εξωτερικούς παράγοντες.
Ο Novus Sanguis είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, που ερευνά τις χρήσεις των βλαστικών κυττάρων.
Βασικός σκοπός του Novus Sanguis αποτελεί η εύρεση βιοτεχνολογικών, φαρμακευτικών και θεραπευτικών εφαρμογών μέσω της έρευνας και χρήσης των ομφαλοπλακουντιακών βλαστικών κυττάρων και των ενήλικων βλαστικών κυττάρων.
H έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού ανακοινώθηκε κατά την διάρκεια σχετικής εκδήλωσης στην οποία παρευρέθηκε ο Hans-Gert Pottering, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εκδήλωση τελούσε υπό την Αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποστηριζόταν από το Γαλλικό Υπουργείο Έρευνας.


Πηγή: Δελτίο Τύπου, 3 Μαρτίου 2009, Medexprt