Καθιέρωση βραβείου υγείας της ΕΕ για δημοσιογράφους,
στο πλαίσιο της εκστρατείας «Η Ευρώπη για τους ασθενείς»
(26/02/09)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιερώνει για πρώτη φορά το βραβείο υγείας της ΕΕ για δημοσιογράφους του έντυπου και του ηλεκτρονικού Τύπου. Η απονομή αυτού του διεθνούς κύρους βραβείου αποτελεί σημαντικό στοιχείο της εκστρατείας «Η Ευρώπη για τους ασθενείς» που πρόσφατα τέθηκε σε εφαρμογή. Το βραβείο αποτελεί αναγνώριση αλλά και προβολή της υψηλής ποιότητας δημοσιογραφίας, στον τομέα της υγείας, σε όλη την Ευρώπη. Θα ενθαρρύνει και θα συμβάλλει στη δημόσια συζήτηση σε θέματα υγείας στην ΕΕ , ειδικά για τις πρωτοβουλίες που αφορούν την εκστρατεία «Η Ευρώπη για τους ασθενείς».
Όπως δήλωσε η Επίτροπος Υγείας κ. Ανδρούλλα Βασιλείου: «Το βραβείο αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο και την υπευθυνότητα των δημοσιογράφων όσον αφορά τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της Ευρώπης των πολιτικών και των δράσεων της ΕΕ στον τομέα της υγείας. Οι πρωτοβουλίες που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της εκστρατείας «Η Ευρώπη για τους ασθενείς» - όπως ο πληθυσμιακός έλεγχος για τον καρκίνο, ασφάλεια των ασθενών, δωρεά οργάνων και μεταμόσχευση, χρήση αντιβιοτικών και διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη - μας αφορούν όλους και αντικατοπτρίζουν την προτεραιότητα που δίνει η Επιτροπή στον πολίτη. Υπάρχει μια φυσική περιέργεια και ενδιαφέρον όσον αφορά την υγεία και ελπίζω ότι το βραβείο θα ενθαρρύνει επίσης τη δημόσια συζήτηση σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο».
Θα ληφθούν υπόψη άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στον έντυπο ή ηλεκτρονικό Τύπο στο διάστημα από 2 Ιουλίου 2008, όταν και ξεκίνησε η πρώτη πρωτοβουλία της εκστρατείας «Η Ευρώπη για τους ασθενείς», έως τις 15 Ιουνίου 2009. Καλούνται οι δημοσιογράφοι να υποβάλουν τα άρθρα τους χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής που διατίθεται στην ιστοσελίδα της εκστρατείας «Η Ευρώπη για τους ασθενείς». Στην ιστοσελίδα παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τους όρους.
Η επιλογή του νικητή θα γίνει μέσα από μια διαδικασία δύο φάσεων. Στην πρώτη, εθνικές επιτροπές, υπό την προεδρία της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής και αποτελούμενες από 2 εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας και 2 δημοσιογράφους, θα επιλέξουν την τελική εθνική λίστα σε κάθε κράτος μέλος. Στη δεύτερη φάση θα γίνει η επιλογή του νικητή και 2 επιλαχόντων. Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή σε επίπεδο ΕΕ, υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή για θέματα υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Robert Madelin. Τα ονόματα των εθνικών επιτροπών και της επιτροπής ΕΕ θα δημοσιευτούν, όταν επιβεβαιωθούν, στην ιστοσελίδα της εκστρατείας «Η Ευρώπη για τους ασθενείς».
Οι 27 επιλεγέντες στην τελική φάση θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες, το φθινόπωρο του 2009, σε ένα σεμινάριο σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης και θέματα υγείας στην ΕΕ και μια λαμπρή τελετή απονομής με την παρουσία της Επιτρόπου κ. Βασιλείου. Το πρώτο βραβείο θα είναι 5.000 ευρώ, το δεύτερο βραβείο 3.000 ευρώ και το τρίτο βραβείο 2.000 ευρώ. Το βραβείο υγείας της ΕΕ για δημοσιογράφους και η εκστρατεία «Η Ευρώπη για τους ασθενείς» χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του δεύτερου κοινοτικού προγράμματος για την υγεία 2008-2013. Υπάρχει η πρόθεση το βραβείο της ΕΕ για την υγεία να απονέμεται σε ετήσια βάση και να διευρυνθεί το πεδίο ώστε να συμπεριλαμβάνονται και οπτικοακουστικά μέσα. Αυτό θα εξαρτηθεί από την επιτυχία και τις εμπειρίες του τρέχοντος έτους.

Για την υποβολή άρθρων και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βραβείο υγείας της ΕΕ για δημοσιογράφους
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εκστρατείας «Η Ευρώπη για τους ασθενείς»:

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_en.htm

Για πληροφορίες σχετικά με το δεύτερο κοινοτικό πρόγραμμα για την υγεία 2008-2013:
http://ec.europa.eu/health/ph_programme/pgm2008_2013_en.htm

Επισυνάπτονται περισσότερα στοιχεία στα αγγλικά (PDF)

Πηγή: Δελτίο Τύπου, 19 Φεβρουαρίου 2009, IKON SCS