Προληπτική Πληθυσμιακή Παρακολούθηση & Δημιουργία Εθνικού Μητρώου
για τον Καρκίνο του Μαστού
(28/01/09)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

:: Προσκληση Παρουσίασης

Δελτίο Τύπου 26/01/09
Σημαντική πρόοδος για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού από το Εργαστήριο Πληροφορικής της Ακαδημίας Αθηνών

Παρουσίαση 10ετούς λειτουργίας του ψηφιακού διαγνωστικού συστήματος «Ιπποκράτης-μαστού»

Το εργαστήριο Πληροφορικής της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο δεκαετούς έρευνας στον τομέα της υπολογιστικά υποβοηθούμενης διάγνωσης νοσημάτων, θα παρουσιάσει τη μέχρι σήμερα πρόοδο αλλά και τα επόμενα βήματα του ψηφιακού διαγνωστικού συστήματος πρώιμης ανίχνευσης καρκίνου, με την επωνυμία «Ιπποκράτης-μαστού». Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009, ώρα 19:00, στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας και Δ/ντή του Γραφείου Ερευνών της Επιστήμης της Πληροφορικής & Ηλεκτρονικής Καθηγητή Πάνο Λιγομενίδη και τους συνεργάτες του.
Το σύστημα διάγνωσης «Ιπποκράτης-μαστού» αφορά στην ανίχνευση και ανάλυση μικροαποτιτανώσεων του μαστού ενισχύοντας τη διαγνωστική διαδικασία και προσφέροντας ψηφιακά εργαλεία παρατήρησης και επεξεργασίας της μαστογραφίας. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπει την βήμα-βήμα αξιολόγηση της επικινδυνότητας των υπόπτων μικροαποτιτανώσεων, αξιοποιώντας την κατά περίπτωση εμπειρογνωμοσύνη τού χρήστη.
Παράλληλα επιτρέπει την προσμέτρηση και τον συμψηφισμό σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την ηλικία, το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, και τυχόν κλινικές ή εργαστηριακές εξετάσεις της ασθενούς. Επί πλέον, προσφέρει την δυνατότητα ημερολογιακής καταγραφής και αποθήκευσης των σημαδεμένων μαστογραφιών, μαζί με τις αντίστοιχες διαγνωστικές παρατηρήσεις του ιατρού, για κάθε μελλοντική ανασκόπηση και ιατρική εξέταση. Το σύστημα έχει επιδείξει πολύ καλή συμπεριφορά τόσο σε εργαστηριακές δοκιμές όσο και κατά τη διάρκεια της πιλοτικής του αξιολόγησης στη Μονάδα Μαστού του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών.
Η παρουσίαση της εφαρμογής του Διαγνωστικού Συστήματος «Ιπποκράτης-μαστού» γίνεται στο πλαίσιο της πρότασης για την Προληπτική Πληθυσμιακή Παρακολούθηση & Δημιουργία Εθνικού Μητρώου για τον Καρκίνο του Μαστού.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε: κα Κατερίνα Λιγομενίδη τηλ. 6944 421993, 210 6597135.