6ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Αlzheimer &
Συγγενών Διαταραχών - Πρόγραμμα
(22/01/09)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Πηγή: Θεσσαλονίκη, 19/01/2009, Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών