Ετήσιος απολογισμός Μεταμοσχευτικής Δραστηριότητας στη χώρα μας
Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων για τα Ελληνικά δεδομένα το 2008
Σημαντικότατη η συμβολή των Μ.Ε.Θ. και του Υ.Υ.Κ.Α.
(13/01/09)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Το κλείσιμο του 2008 αναδεικνύει τη δραστηριότητα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων ως μια από τις επιτυχέστερες για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας, καθώς σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 54% στον αριθμό των δοτών οργάνων και 89% στις πραγματοποιούμενες μεταμοσχεύσεις, σε σχέση με το 2007.
Πιο συγκεκριμένα από τις αρχές του 2008 οι 97 εκλιπόντες δότες χάρισαν ζωή σε 264 ασθενείς, που μεταμοσχεύτηκαν με νέα καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ ή νεφρούς, ενώ το Νοέμβριο η μεταμοσχευτική κοινότητα της χώρας έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ μεταμοσχεύσεων, τις 211 δηλαδή μεταμοσχεύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί το 2005.
Κάνοντας ένα γενικότερο απολογισμό της δραστηριότητας του Ε.Ο.Μ. από το 2001, που ξεκίνησε ουσιαστικά τη λειτουργία του, παρατηρείται η εντυπωσιακή αύξηση, ακόμα και για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, των μεταμοσχεύσεων από εκλιπόντες δότες, της τάξεως του 172%, αφού το 2001 μεταμοσχεύτηκαν μόλις 97 ασθενείς, ενώ φέτος 264.
Συγκεκριμένα το 2008 πραγματοποιήθηκαν 184 μεταμοσχεύσεις νεφρού, 58 ήπατος, 16 καρδιάς, 3 πνευμόνων, 2 διπλές μεταμοσχεύσεις νεφρού-παγκρέατος και 1 διπλή μεταμόσχευση ήπατος-νεφρού.
Σύμφωνα με τη γεωγραφική προέλευση των δοτών, 20 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) της Αθήνας, έχουν δώσει 49 δότες, 4 Μ.Ε.Θ. της Θεσσαλονίκης έχουν δώσει 14 δότες, ενώ από τη λοιπή περιφέρεια από 14 Μ.Ε.Θ. έχουν προκύψει 34 δότες οργάνων. Ιδιαίτερα ευχάριστο είναι το γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ευαισθητοποιηθεί και κινητοποιηθεί σημαντικά οι περισσότερες Μ.Ε.Θ. της χώρας και μάλιστα της Αθήνας. Τα αισιόδοξα αυτά αποτελέσματα άλλωστε, προκύπτουν λόγω της αυξανόμενης διεύρυνσης της δεκτικότητας των οικογενειών των εκλιπόντων στη δωρεά των οργάνων τους καθώς και λόγω των εντατικών προσπαθειών των Ιατρών και Συντονιστών των Μ.Ε.Θ. σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Μ., προς την κατεύθυνση αυτή.
Στα σημαντικά γεγονότα της χρονιάς που πέρασε ο Ε.Ο.Μ. συνυπολογίζει με ιδιαίτερο σεβασμό και το περιστατικό της Δωρεάς Οργάνων από τον 20χρονο Αυστραλό Ντουζόν Ζάμιτ, που το γενναίο παράδειγμα της οικογένειάς του, ευαισθητοποίησε σημαντικά την Ελληνική κοινωνία, δίνοντας το μήνυμα ότι ο θεσμός της Δωρεάς Οργάνων αποτελεί την ύψιστη μορφή αλτρουισμού, μέσα από την οποία παίρνουν θετικό νόημα ακόμα και τραγικά γεγονότα.
Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, Καθηγητής κος Αλκιβιάδης Κωστάκης, επισημαίνει σε σχετική δήλωσή του: « Το μεταμοσχευτικό ρεκόρ του 2008 οφείλεται κατά κύριο λόγο στο σημαντικό έργο που επιτελούν οι Μ.Ε.Θ. εντοπίζοντας, ελέγχοντας και αξιοποιώντας τα όργανα των δυνητικών δοτών, με τη σύμφωνη πάντα γνώμη της οικογένειάς τους, καθώς και στις άοκνες προσπάθειες της μεταμοσχευτικής κοινότητας της χώρας και του Ε.Ο.Μ. Η στήριξη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο έργο του Ε.Ο.Μ. κατά τη χρονιά που πέρασε υπήρξε καθοριστική για την επιτυχία μας, και ιδιαίτερα το προσωπικό ενδιαφέρον του Υπουργού, κ. Δ. Αβραμόπουλου, για την αναβάθμιση του μεταμοσχευτικού προγράμματος της Ελλάδας, έδωσε σημαντική ώθηση στις προσπάθειές μας. Είμαστε σίγουροι ότι τα θετικά αποτελέσματα τις προηγούμενης χρονιάς θα συνεχιστούν, καθώς τα εντυπωσιακά νούμερα δεν είναι τυχαία, αλλά είναι αποτέλεσμα εντατικής και οργανωμένης δουλειάς. Οι Έλληνες ευαισθητοποιούνται ολοένα και περισσότερο απέναντι στη Δωρεά Ιστών και Οργάνων και αυτό αποτυπώνεται και στα νούμερα. Για το 2009 επιφορτιζόμαστε, περισσότερο με το όραμα, παρά με το καθήκον, να πραγματοποιήσουμε ακόμα περισσότερες μεταμοσχεύσεις.»

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) ιδρύθηκε το 1999 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Στόχος του Ε.Ο.Μ. σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι η ανάπτυξη του μεταμοσχευτικού προγράμματος της χώρας μας καθώς και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού γύρω από την Ιδέα της Δωρεάς Ιστών και Οργάνων με στόχο την αύξηση των μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων και μυελού των οστών.

Ενημερωτικό Παράρτημα:

Έτος

Εκλιπόντες Δότες

Σύνολο Μεταμοσχεύσεων

Πτωματικές Μεταμοσχεύσεις

Νεφρού

Ήπατος

Καρδιάς

Πνευμόνων

Πάγκρεας - Νεφρό

Ήπαρ -Νεφρό

2007 έως(31/12)

63

140

101

32

5

2

0

0

2008
έως(31/12)

97

264

184

58

16

3

2

1

Αύξηση τάξεως

54%

89%

82%

81%

220%

50%

 

 


Πηγή: Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008, Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων.