ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
5ο Εαρινό Συμπόσιο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV)
(03/06/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

Νέα στοιχεία στηρίζουν τη χρήση της ετανερσέπτης στην καταπολέμηση και τον επιτυχημένο έλεγχο των συμπτωμάτων της ψωρίασης[1-5]
Νέες μελέτες παρέχουν κλινική υποστήριξη για πιο ευέλικτες και εύχρηστες δοσολογικές επιλογές για τους ασθενείς

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, 23 Μαΐου 2008: Νέα δεδομένα από σημαντικές κλινικές δοκιμές παρουσιάσθηκαν στο 5ο Εαρινό Συμπόσιο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV) στην Κωνσταντινούπολη. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η ετανερσέπτη είναι μια εύχρηστη και αποτελεσματική θεραπεία, που βοηθά τους ασθενείς να επιτύχουν διαρκή και επαναλαμβανόμενη ανακούφιση από τις σοβαρές σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της ψωρίασης.[1-5]

Στο συμπόσιο αναφέρθηκαν αποτελέσματα από δύο σημαντικές κλινικές δοκιμές
Η μελέτη CRYSTEL έδειξε ότι η συνεχής θεραπεία με Enbrel είναι τουλάχιστον τόσο αποτελεσματική και ασφαλής όσο και η διακοπείσα θεραπεία σε ασθενείς με ψωρίαση. Και τα δύο θεραπευτικά σχήματα βελτίωσαν τη βαθμολογία στην κλίμακα Συνολικής Ιατρικής Αξιολόγησης (Physician Global Assessment - PGA) και την ικανοποίηση του ασθενούς.[1,2,4,5]
Η μελέτη 318 ερεύνησε ασθενείς με πολύ χαμηλή βαθμολογία στις κλίμακες Αναφοράς Αποτελεσμάτων από Ασθενείς (Patient Reported Outcomes) και έδειξε ότι η χορήγηση 50mg Enbrel μια φορά την εβδομάδα οδήγησε σε σημαντική βελτίωσή τους.[3]

Σχολιάζοντας τη σημασία των αποτελεσμάτων των νέων ερευνών, ο ερευνητής καθ. Christopher Griffiths, Καθηγητής Δερματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Manchester της Μ. Βρετανίας, δήλωσε: "Η ψωρίαση μπορεί να είναι εξαιρετικά στρεσογόνος πάθηση και απαιτεί δια βίου θεραπεία. Υπάρχει πραγματική ανάγκη να εστιαστεί η αντιμετώπιση της νόσου στις ανάγκες των ασθενών, με έγκαιρες και αποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών έρχονται να προστεθούν στα υπάρχοντα δεδομένα που δείχνουν ότι η ετανερσέπτη είναι ασφαλής και αποτελεσματική όταν χρησιμοποιείται είτε ως συνεχής είτε ως διακοπείσα θεραπεία σε ασθενείς με ψωρίαση. Επιπλέον, τα ευρήματα της μελέτης για χρήση μια φορά την εβδομάδα αποτελούν ένδειξη ότι ένα πιο εύχρηστο θεραπευτικό σχήμα είναι μια ρεαλιστική προσδοκία στο πρόσεχες μέλλον."

Λεπτομέρειες της μελέτης CRYSTEL που παρουσιάσθηκαν στο εαρινό συμπόσιο της EADV
Στη μελέτη CRYSTEL, ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση πήραν μέρος με τυχαία κατανομή σε μια ανοιχτή μελέτη και έλαβαν θεραπεία με ετανερσέπτη, είτε συνεχόμενα για 54 εβδομάδες είτε με διακοπές ανάλογα με την ανταπόκρισή τους στη θεραπεία. Η συνεχόμενη θεραπεία με ετανερσέπτη ήταν τουλάχιστον τόσο αποτελεσματική και ασφαλής όσο και η διακοπείσα θεραπεία σε ασθενείς με ψωρίαση - και τα δύο θεραπευτικά σχήματα έδειξαν βελτίωση στην κλίμακα PGA και στο βαθμό ικανοποίησης των ασθενών, ενώ η ικανοποίηση των ασθενών παρέμεινε ίδια και στα διαστήματα χωρίς θεραπεία, στην ομάδα ασθενών που ακολούθησε θεραπευτικό σχήμα με διακοπές.[2]
Οι ασθενείς που ακολούθησαν θεραπεία με ετανερσέπτη έδειξαν διατηρήσιμη βελτίωση του Δείκτη Ποιότητας Ζωής στη Δερματολογία (Dermatology Life Quality Index - DLQI) για for up to 54 εβδομάδες[1] Οι ασθενείς που έλαβαν Enbrel έδειξαν σημαντική βελτίωση στην ψωρίαση των ονύχων ήδη από την 12η εβδομάδα, ενώ τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν μέχρι την 54η εβδομάδα. Μεγαλύτερη βελτίωση στην ψωρίαση των ονύχων είχε η ομάδα ασθενών που έλαβε συνεχόμενη θεραπεία. Ωστόσο και οι δύο ομάδες έδειξαν διαρκή και σημαντική βελτίωση στο σύνολο των 54 εβδομάδων, ενώ η ομάδα που έλαβε διακοπείσα θεραπεία είχε επαναλαμβανόμενη ανταπόκριση κατά την επανάληψη της θεραπείας. [4]
Οι ασθενείς που έλαβαν Enbrel έδειξαν σημαντική βελτίωση στην ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής ήδη από την 3η εβδομάδα, ενώ τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν μέχρι την 54η εβδομάδα. Μεγαλύτερη βελτίωση της ψωρίασης του τριχωτού της κεφαλής (βαθμολογία κατά PSS) έδειξε η ομάδα ασθενών που έλαβε συνεχόμενη θεραπεία. Ωστόσο υπήρξε βελτίωση και στην ομάδα που έλαβε τη διακοπείσα θεραπεία, η οποία διατηρήθηκε και μετά την επανάληψη της θεραπείας.[5]

Λεπτομέρειες της μελέτης για χρήση της ετανερσέπτης μια φορά την εβδομάδα που παρουσιάσθηκαν στο εαρινό συμπόσιο της EADV
Τα δεδομένα μιας ανεξάρτητης μελέτης δείχνουν ότι η νέα εναλλακτική επιλογή για χρήση του Enbrel μια φορά την εβδομάδα μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της ευελιξίας και της ευκολίας χρήσης της θεραπείας, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών με μέτρια προς βαριά ψωρίαση.[3] Οι ασθενείς με μέτρια προς βαριά ψωρίαση έλαβαν μέρος σε αυτήν τη μελέτη έχοντας πολύ χαμηλή βαθμολογία στις κλίμακες Αναφοράς Αποτελεσμάτων από Ασθενείς (PRO), με τον Δείκτη Ποιότητα Ζωής Δερματολογίας (DLQI) να βρίσκεται σε συγκρίσιμα επίπεδα με αυτά ασθενών που υποφέρουν από σοβαρή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.[3] Την 12η εβδομάδα, οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία 50mg μια φορά την εβδομάδα (QW) έδειξαν σημαντική βελτίωση στις κλίμακες Αναφοράς Αποτελεσμάτων από Ασθενείς (PRO) σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν placebo.[3] Μετά από 24 εβδομάδες θεραπείας με ετανερσέπτη, οι ασθενείς είχαν σημαντική βελτίωση στις κλίμακες Αναφοράς Αποτελεσμάτων από Ασθενείς (PRO), η οποία είναι συμβατή με τη βελτίωση σε κλινικούς δείκτες που έχει αναφερθεί αλλού.[3]

Οι επιπτώσεις της ψωρίασης
Σε όλη την Ευρώπη υπολογίζεται ότι 5,1 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από ψωρίαση, μια στρεσογόνο χρόνια φλεγμονώδη ασθένεια. Περίπου 80% αυτών των ασθενών έχουν ψωρίαση κατά πλάκας, που χαρακτηρίζεται από ερυθρές πλάκες του δέρματος που καλύπτονται από αργυρόχροα λέπια.[7] Η ψωρίαση μπορεί να είναι εξαιρετικά στρεσογόνος και έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Είναι μια πάθηση που εξασθενεί σωματικά και ψυχολογικά τους ασθενείς - στους ενήλικες σχετίζεται επίσης μια αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2, ηπατικής νόσου και κλινικής κατάθλιψης.[8]
Η Mara Maccarone, Πρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Οργάνωσης Ασθενών με Ψωρίαση (PE.Pso.POF) αναφέρει: "Πρόσφατα, μελέτη που πραγματοποιήσαμε με τη μορφή πανευρωπαϊκής έρευνας των ασθενών με ψωρίαση ανέδειξε τις πολύ μεγάλες επιπτώσεις που έχει η ψωρίαση στην καθημερινή ζωή των ασθενών και πόσο αργά αναζητούν θεραπεία πολλοί ασθενείς. Είναι σημαντικό για τους ασθενείς να τους παρέχονται κατάλληλες και αποτελεσματικές θεραπείες όσο το δυνατόν νωρίτερα. Με την έλευση νέων συστηματικών θεραπειών, οι ασθενείς με ψωρίαση έχουν περισσότερες επιλογές που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες τους και να τους βοηθήσουν να επιτύχουν κάθαρση του δέρματος που βελτιώσει δραματικά τις ζωές τους. Η έρευνά μας δείχνει ότι πολλοί ασθενείς που είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για βιολογικές θεραπείες δεν τις λαμβάνουν με αποτέλεσμα να παραμένουν για μακρές περιόδους σε θεραπευτικά σχήματα που είναι λιγότερο κατάλληλα για αυτούς."

Bιβλιογραφία
1. Griffiths C et al. Sustained Improvements in Disease-Specific Quality of Life With Etanercept Therapy for up to 54 Weeks in Patients with Moderate to Severe Psoriasis: Results of the CRYSTEL Study. Presented at the 5th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Spring Symposium, Istanbul, Turkey; Abstract XX
2. Ortonne J et al. Efficacy and Safety of Continuous Versus Intermittent Etanercept in Patients with Moderate-to-Severe Psoriasis Over 54 Weeks: Improved Efficacy Demonstrated in the CRYSTEL Study. Presented at the 5th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Spring Symposium, Istanbul, Turkey; Abstract XX
3. Siegfried S et al. Etanercept 50 mg once weekly improves patient-reported outcomes in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis. Presented at the 5th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Spring Symposium, Istanbul, Turkey; Abstract XX
4. Giannetti A et al. Sustained Improvement in Nail Psoriasis With Etanercept Therapy for up to 54 Weeks in Patients with Moderate to Severe Psoriasis: Results of the CRYSTEL Study. Presented at the 5th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Spring Symposium, Istanbul, Turkey; Abstract XX
5. Ortonne J et al. Etanercept Treatment for up to 54 Weeks Sustains Scalp Improvements in Patients With Moderate to Severe Psoriasis: Results of the CRYSTEL Study. Presented at the 5th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Spring Symposium, Istanbul, Turkey; Abstract XX
6. Christophers E. Psoriasis - Epidemiology and Clinical Spectrum. Clin Exp Dermatol 2001;26:314-320
7. National Psoriasis Fund. Plaque Psoriasis. December 2005. Available at http://www.psoriasis.org/about/psoriasis/plaque.php. Accessed May 2008.
8. Mrowietz, U et al. The importance of disease associations and concomitant therapy for the long-term management of Psoriasis patients Arch Dermatol Res (2006)
9. Enbrel EMEA SPC. http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/Enbrel/H-262-PI-en.pdf) Last accessed 14 April 2008