ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
O ΣΦΕΕ υποστηρίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την απαγόρευση της ανασυσυσκευασίας φαρμάκων
ως μέτρο για την καταπολέμηση των πλαστών φαρμάκων
(03/06/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Με στόχο την καταπολέμηση της κυκλοφορίας πλαστών φαρμάκων, τη διασφάλιση της διανομής ασφαλών προϊόντων και την ενίσχυση της ακεραιότητας της αλυσίδας εφοδιασμού, ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας όπως η απαγόρευση της ανασυσκευασίας. Υποστηρίζουμε πλήρως τη θέση ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταπολέμηση των πλαστών φαρμάκων είναι η απαγόρευση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο της ανασυσκευασίας διότι αποτελεί την πόρτα εισόδου πλαστών φαρμάκων στην αγορά. Τόσο ο ΣΦΕΕ όσο και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων και Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων ( EFPIA) στην οποία αποτελεί μέλος, στηρίζουν το απαραβίαστο της εξωτερικής συσκευασίας των φαρμάκων ώστε η συσκευασία να ανοίγεται μόνο από τον τελικό χρήστη (ασθενή, γιατρό ή από το νοσοκομείο).
Στηρίζουμε πλήρως τα μέτρα τα οποία αποβλέπουν στην:
- Διασφάλιση της διακίνησης ασφαλών φαρμάκων.
- Ενίσχυση της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων.
- Συσκευασία ασφαλείας ώστε η συσκευασία των φαρμάκων να ανοίγεται μόνο από τον τελικό χρήστη (ασθενή, γιατρό ή από το νοσοκομείο)
.

Η EFPIA πιστεύει ότι οι κυρώσεις για τα πλαστά φάρμακα πρέπει να είναι ανάλογες των κυρώσεων για τα ναρκωτικά. Παράλληλα οι πολίτες πρέπει να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους που εγκυμονούν τα φάρμακα που διακινούνται μέσω διαδικτύου. Υπογραμμίζουμε ότι η ποιότητα των φαρμάκων είναι ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα διότι παρατηρείται αύξηση της κυκλοφορίας πλαστών φαρμάκων. Υπογραμμίζουμε ακόμα ότι η χώρα μας διαθέτει ένα από τα πλέον αποτελεσματικά συστήματα στην Ευρώπη για την αποτροπή της κυκλοφορίας φαρμάκων αμφιβόλου ποιότητας. Με αφορμή τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κ. Διονύσιος Σπ. Φιλιώτης, Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, ανέφερε: «Η προτεινόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγόρευση της ανασυσκευασίας φαρμάκων σε συνδυασμό με την επώνυμη συνταγογράφηση και την πιστή εφαρμογή της ταινίας γνησιότητος με το διπλό bar code αποτελούν τις ασφαλιστικές δικλείδες έναντι των πλαστών φαρμάκων. Χρειάζεται επίσης ειδική επιπρόσθετη νομοθετική ρύθμιση που θα θωρακίζει επιπλέον το σύστημα». Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Βασίλης Κοντοζομάνης τονίζει χαρακτηριστικά : «Ο ΕΟΦ, πέραν των μηχανισμών ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης της αγοράς, οι οποίοι διασφαλίζουν την κυκλοφορία γνήσιων φαρμάκων στη χώρα μας, εφαρμόζει εδώ και αρκετά χρόνια το σύστημα της ταινίας γνησιότητας φαρμάκων επί της συσκευασίας κάθε προϊόντος. Η χρήση της ταινίας γνησιότητας συμβάλλει στον έλεγχο της αλυσίδας παρακολούθησης παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων. Αποτελεί, δε, εγγύηση ότι το προϊόν κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επομένως, τυχόν φαινόμενα προσπάθειας παραποίησης φαρμάκων εκμηδενίζονται».