ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
20 ΜΑΪΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΣΦΕΕ: Απαιτείται Άμεση Συνεργασία μεταξύ των Δημόσιων
και των Επιστημονικών Φορέων για την αύξηση του μέσου όρου διεξαγωγής κλινικών μελετών στην χώρα μας
(02/06/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Ο ΣΦΕΕ επ'ευκαιρία του εορτασμού της 20ης Μαΐου ως παγκόσμιας ημέρας για τις κλινικές μελέτες επισημαίνει ότι η κλινική έρευνα αποτελεί σήμερα απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο για την ανάπτυξη ενός φαρμάκου αλλά και για την παρακολούθηση της ασφάλειάς του μετά την κυκλοφορία του. Με βάση άλλωστε σχετικά στοιχεία της φαρμακευτικής αγοράς είναι απολύτως σαφές ότι πηγή όλων των νέων ή καινοτόμων φαρμάκων αποτελεί η φαρμακευτική βιομηχανία που την τελευταία 20ετία έχει ανακαλύψει το 90% όλων των νέων φαρμάκων. Το μέγεθος γίνεται ευκολότερα αντιληπτό αν αναλογιστεί κανείς ότι μόνο το 2004 στο σύνολο των 50 δις δολαρίων που δαπανήθηκαν για έρευνα, σχεδόν το 50% διατέθηκε για την διεξαγωγή κλινικών μελετών. Ωστόσο η εικόνα που παρουσιάζει η Ελλάδα σε θέματα διεξαγωγής κλινικών μελετών, εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τα στοιχεία του ΣΦΕΕ, στην Ελλάδα διεξάγονται σε ετήσια βάση μόλις 250 κλινικές μελέτες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι για την ανάπτυξη των Κλινικών Ερευνών στην Ελλάδα απαιτείται το κράτος να συνεπικουρήσει την ευρύτερη ιδιωτική πρωτοβουλία και να δράσει αποτελεσματικά προκειμένου να λυθούν τα διαδικαστικά θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εταιρίες. Σε αυτό το πλαίσιο ο ΣΦΕΕ τονίζει την ανάγκη το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο ΕΟΦ να διευκρινίσουν και να διευθετήσουν τις διαδικαστικές λεπτομέρειες και ορισμούς που απαιτούνται σε συνεργασία με τους Δημόσιους και Επιστημονικούς Φορείς και ειδικότερα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του ΕΣΥ για την εξομάλυνση της αποδοτικότητας του συστήματος. Οι προσπάθειες από πλευράς των εταιριών μελών του ΣΦΕΕ είναι αρκετά σημαντικές καθώς 28 φαρμακευτικές εταιρίες με κατάλληλα επανδρωμένα τμήματα με ιατρούς και λοιπό επιστημονικό προσωπικό επιδίδονται στην κλινική έρευνα. Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί όπως τονίζει ο Σύνδεσμος, ότι οι κινήσεις που έχουν υλοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας, όπως η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική και η εγκαθίδρυση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας Υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη διευθέτηση των διαδικαστικών λεπτομερειών από πλευράς Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ΕΟΦ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της διεξαγωγής των κλινικών μελετών, να αναδείξουν το πολύ καλό επίπεδο ερευνητών της φαρμακοβιομηχανίας και να ενισχύσουν σημαντικά την ανακάλυψη νέων θεραπειών για το κοινό όφελος της χώρας μας.