Υποστήριξη παιδιών μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής  Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056
Καταγγελίες Διάρκεια 1/1/08 - 30/4/08
(27/05/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Μέσω της γραμμής γίνονται δεκτές ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες που αφορούν περιστατικά κακοποίησης παιδιών ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως εργαλείο συμβουλευτικής παιδιών γονέων και εφήβων.

Η γραμμή λειτουργεί 24 ώρες και 7 ημέρες την εβδομάδα.

Αναφέρεται ότι κατά το διάστημα από 1/1/08 έως και 30/ 4 /08  μέσω της Εθνικής  τηλεφωνικής γραμμής καταγράφηκαν  συνολικά 159 καταγγελίες σοβαρών περιστατικών κακοποίησης παιδιών.
Από αυτές οι:
-
148 ( 93%) ήταν ανώνυμες
- 11 (7%)  ήταν επώνυμες


Γράφημα 1. Σχηματική απεικόνιση ανά είδος καταγγελίας.

Ειδικότερα  για το παραπάνω διάστημα  οι καταγγελίες αφορούσαν στo σύνολο τους 324 παιδιά εκ των οποίων:
- 142 (44%) αγόρια
- 126 (39%) κορίτσια
- 56 ( 17%) παιδιά για τα οποία δεν ήταν γνωστό το φύλο ή η ηλικία τους.


Γράφημα 2. Ποσοστιαία απεικόνιση των παιδιών ανά φύλο.

Πίνακας διαχωρισμού παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο:

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ  ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
0-6 ετών 36 35 8 79 (24%)
7-12 ετών 57 52 1 110 (34%)
13-18 ετών 36 28 - 64 (20%)
Άγνωστη ηλικία / φύλο - - 34 34 (11%)
Άγνωστη ηλικία 13 11 13 37 (11%)
ΣΥΝΟΛΟ 142 (44%) 126 (39%) 56 (17%) 324


Γράφημα 3. Διαχωρισμός παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα.

Πίνακας διαχωρισμού ανά είδος κακοποίησης και φύλο παιδιού:

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
Σωματική Κακοποίηση παιδιού 71 56 18 145 (45%)
Σεξουαλική κακοποίηση παιδιού - - 6 (2%)
Παραμέληση/ Εγκατάλειψη 61 48 33 142 (44%)
Εξώθηση σε επαιτεία 2 6 - 8 (2%)
Εξώθηση σε πορνεία ανηλίκου - 4 8 (2%)
Ψυχολογική / Συναισθηματική Κακοποίηση 8 6 1 15 (5%)
ΣΥΝΟΛΟ 142 (44%) 126 (39%) 56 (17%) 324


Γράφημα 4. Ποσοστιαίος διαχωρισμός αναφορικά με το είδος της καταγγελίας και τον αριθμό κακοποιημένων παιδιών.

 

Πίνακας σχέσεις θύματος - θύτη:
Αναφορικά με την σχέση μεταξύ θύματος και θύτη στο σύνολο των 159 καταγγελιών προέκυψαν τα ακόλουθα στοιχεία:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΟΝΕΙΣ (αφορά και τους δύο) 55 (35%)
ΜΗΤΕΡΑ 63 (39%)
ΠΑΤΕΡΑΣ 36 (23%)
ΑΛΛΟ 5 (3%)
ΣΥΝΟΛΟ 159


Γράφημα 5. Σχηματική απεικόνιση αναλογίας θυτών σε σχέση με τα συνολικά περιστατικά.