ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) (24/04/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 


Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), παρουσία του Προέδρου, κ. Διονυσίου Σπ. Φιλιώτη, των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων των εταιριών μελών του Συνδέσμου. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Βλάχος απηύθυνε προσφώνηση και κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως. Ο πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης απηύθυνε προσφώνηση και έκλεισε τις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως. Οι δυο επιφανείς ομιλητές τόνισαν την σημασία που έχει ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και υπογράμμισαν την ανάγκη πλήρους εφαρμογής του.
Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛAΔΟΣ (Σ.Φ.Ε.Ε.)

16 Απριλίου 2008
Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος εργάζεται συστηματικά για να συμβάλλει αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς. Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια για την θωράκιση και την προαγωγή της δημοσίας υγείας είναι κοινή ανάμεσα στην Πολιτεία, τους επιστημονικούς φορείς και τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις.
Ο ΣΦΕΕ ως ισότιμος συνομιλητής της Πολιτείας προωθεί με συνέπεια και συστηματική προσπάθεια την επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο και ταυτόχρονα την επίτευξη ουσιαστικής προόδου σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την άμεση πρόσβαση των Ελλήνων πολιτών σε όλα τα φάρμακα, την εύρυθμη λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και την αρίστη και, υπέρ του πολίτη, λειτουργία του συστήματος υγείας. Ο ΣΦΕΕ διαμορφώνει σε «βάθος χρόνου» τις θέσεις του με συγκεκριμένες προτάσεις τόσο για τα άμεσα προβλήματα όσο και για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της φαρμακευτικής αγοράς και την προαγωγή της δημοσίας υγείας στη χώρα μας. Αναδεικνύουμε την ισχυρή και παγκοσμίως αποδεκτή αρχή ότι η φαρμακευτική δαπάνη αποτελεί επένδυση με ηθική και οικονομική διάσταση. Μια κοινωνική επένδυση η οποία αποδίδει πολλαπλάσιο οικονομικό όφελος στην κοινωνία. Και με γνώμονα την ισχυρή αυτή αρχή, εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στη χώρα μας να αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη από την επένδυση αυτή. Η άμεση πρόσβαση όλων των πολιτών σε όλα τα επώνυμα φάρμακα επηρεάζεται αποφασιστικά από την σωστή τιμολογιακή πολιτική και διασφαλίζεται σε βάθος χρόνου από τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την μηχανοργάνωση του συστήματος υγείας. Η σωστή τιμολογιακή πολιτική επηρεάζει την επάρκεια στην αγορά καθώς και το επίπεδο διασφαλίσεως της ποιότητας των φαρμάκων. Η ποιότητα των φαρμάκων διασφαλίζεται τόσο από το συστηματικό ελέγχο της αγοράς όσο και από την θεσμική πρόβλεψη για την συνταγογράφηση με την εμπορική ονομασία. Η εύρυθμη λειτουργία του δικτύου διανομής, όπως και η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας συμβάλλουν καθοριστικά στην υψηλή αξιοπιστία του κλάδου στην συνείδηση επιστημόνων και πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΦΕΕ θέτει μια σειρά από διακριτούς στόχους:
Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή της αγορανομικής διατάξεως σε όλα τα φάρμακα, παλαιά και νέα. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε ενεργά στην άμεση πρόσβαση όλων σε όλα τα φάρμακα καθώς και στην συγκράτηση της αυξήσεως της φαρμακευτικής δαπάνης καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε τα παλαιά, φθηνά και καταξιωμένα φάρμακα να παραμένουν στην αγορά.
Υποστηρίζουμε ολόπλευρα την προώθηση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και της μηχανοργάνωσης του συστήματος υγείας ως την μοναδική, πραγματική και αποδεδειγμένα αποτελεσματική διεθνώς οδό για τον έλεγχο των δαπανών, την εκμηδένιση της σπατάλης και την εξοικονόμηση πόρων. Εργαζόμαστε ώστε ο ΣΦΕΕ να αποτελέσει σύμβουλο και αρωγό της Πολιτείας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ολοκλήρωση του μεγάλου αυτού έργου.
Προχωρούμε σε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες καθώς και στην υποστήριξη όλων των αποφάσεων που θωρακίζουν την ποιότητα των φαρμάκων. Παράλληλα με τις ενέργειες για τους συστηματικούς ελέγχους στην αγορά, υποστηρίζουμε ότι η σημερινή τιμολογιακή πολιτική καθώς και η συνταγογράφηση με την εμπορική ονομασία αποτελούν τους δύο πλέον σημαντικούς και αναντικατάστατους πυλώνες διασφάλισης της ποιότητoς των φαρμάκων.
Εργαζόμαστε συστηματικά για την αποπληρωμή των χρεών των νοσοκομείων - και εκ παραλλήλου για τη διαμόρφωση, σε συνεργασία με την Πολιτεία, μόνιμης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του προβλήματος. Σε ό,τι αφορά τα παράβολα, συνεχίζουμε την προσπάθεια για τον εξορθολογισμό του ύψους των παραβόλων. Και ασφαλώς, συνεχίζουμε με συνέπεια, σαφήνεια και ουσιαστικές προτάσεις και θέσεις την προσπάθεια για την επίλυση του θέματος του rebate.
Παράλληλα, συμμετέχουμε στο διάλογο για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, για την θεσμοθέτηση νέων επιχειρηματικών κινήτρων καθώς και για την εδραίωση των συνθηκών που προωθούν την διεξαγωγή κλινικών μελετών στη χώρα μας.
Αποδίδουμε μέγιστη σημασία στην απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου διανομής. Προωθούμε και ενισχύουμε τις σχέσεις διαλόγου και συνεργασίας με όλους τους παράγοντες και τους φορείς της φαρμακευτικής αγοράς.
Οι πολύπλευρες ενέργειες για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με το πραγματικό ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης (και του διαχωρισμού της από τις πωλήσεις φαρμάκων) καθώς και για το ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ (λόγω της αναθεωρήσεως του ΑΕΠ) απέδωσαν καρπούς.
Και ασφαλώς, αποδίδουμε την μέγιστη σημασία στην τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θεωρούμε ότι θα πρέπει να καθορίζει την επαγγελματική μας πρακτική και δραστηριότητα. Θεωρούμε ότι το κύρος, η ποιότητα της κοινωνικής προσφοράς, η αξιοπιστία και η διαπραγματευτική δύναμη του κλάδου μας εξαρτάται από την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας.

 


Εικόνα 1: Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ,κ Διονύσιος Σπ. Φιλιώτης υποδέχεται τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γεώργιο Βλάχο.


Εικόνα 2: Άποψη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ.


Εικόνα 3: Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ Διονύσιος Σπ. Φιλιώτης
.


Εικόνα 4: Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ,κ Διονύσιος Σπ. Φιλιώτης υποδέχεται τον Πρόεδρο του ΕΟΦ, κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη
.