Το Εθνικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης (01/04/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο υφυπουργός Γιώργος Κωνσταντόπουλος παρουσίασαν το «Εθνικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης», το οποίο θα εφαρμοστεί στη Δ΄ Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.
Το Σχέδιο Δράσης Ανάπτυξης του Τομέα Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου υλοποιείται με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Αβραμόπουλος ανέφερε τα εξής:
«Η οικοδόμηση της συνεκτικής και δίκαιης κοινωνίας αποτελεί το μέτρο των προσπαθειών μας και τη βαθύτερη αποστολή της πολιτικής μας, που έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο.
Παρουσιάζουμε σήμερα το Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη του νευραλγικού Τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας κατά την Δ' Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.
Οι προτεραιότητες της αναπτυξιακής μας στρατηγικής για την Κοινωνική Μέριμνα και Φροντίδα προωθούνται μέσω του Εθνικού Προγράμματος, το οποίο συνθέτει τις βασικές θεσμικές και επιχειρησιακές αλλαγές για την περίοδο 2007-2013.
Στο πλαίσιο του σύγχρονου, παγκόσμιου περιβάλλοντος, η ευημερία της ελληνικής κοινωνίας εξαρτάται πλέον από ένα σύνθετο πλέγμα παραγόντων. Παράγοντες, όπως η μακροοικονομική ισορροπία, το πλαίσιο λειτουργίας των αγορών, το επίπεδο και η ποιότητα της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του εργατικού δυναμικού, η ικανότητά μας για καινοτομία, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, η επάρκεια και ποιότητα των υποδομών, καθώς και η ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί το «κλειδί» για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ευημερίας της κοινωνίας, επιβάλλοντας την υιοθέτηση μέτρων κοινωνικής συνοχής, που θα συνδυάσουν οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες. Η άσκηση πολιτικής στον τομέα της κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα παρουσίαζε αρκετές αδυναμίες. Αδυναμίες που εντοπίζονταν, κατά κύριο λόγο, στην έλλειψη στοχευμένων στρατηγικών προστασίας, εξαιτίας της παραοικονομίας, της αδήλωτης εργασίας και των υψηλών ποσοστών αυτοαπασχόλησης. Αδυναμίες που δυσκολεύουν τον εντοπισμό των ατόμων σε κατάσταση ανάγκης με αντικειμενικά κριτήρια και εμποδίζουν το σχεδιασμό ολοκληρωμένων ενεργητικών δράσεων εργασιακής και κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που εγκλωβίζονται στην περιστασιακή λήψη επιδοματικών παροχών.
Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ενδυνάμωσης του συμβολαίου τιμής της κυβέρνησης με τον Έλληνα πολίτη για την κοινωνική ευημερία, το Υπουργείο μας σχεδίασε και αναγγέλλει σήμερα πανηγυρικά το Εθνικό Πρόγραμμα «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη».
Το Εθνικό αυτό Πρόγραμμα εισάγει ένα νέο πλέγμα πολιτικών στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας για την περίοδο 2007-2013, με στόχο την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης των λιγότερο ευνοημένων ομάδων και την κατοχύρωση της εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσής τους.
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων οριζόντιας κλίμακας, που επιδιώκουν την κάλυψη των αναγκών κάθε ατόμου, που αντιμετωπίζει προβλήματα συμμετοχής στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας και την ενίσχυση της συμβολής των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας στην αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας.
Το Πρόγραμμα θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς άξονες της Κυβερνητικής μας Πολιτικής για την καταπολέμηση της φτώχειας, αναδεικνύοντας μάλιστα έντονα το κοινωνικό της πρόσωπο, καθώς για πρώτη φορά από το 1950 μέχρι σήμερα εκπονείται μία ολοκληρωμένη Αναπτυξιακή Στρατηγική για τις ευπαθείς ομάδες.
Το Όραμα του Προγράμματος αντιστοιχεί στο θεσμικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό του μοντέλου κοινωνικής πρόνοιας, που θα κατοχυρώνει τη σταδιακή μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο σύστημα φροντίδας και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με γνήσιους αναπτυξιακούς στόχους.
Φιλοδοξία μας αποτελεί η άμβλυνση των επιδοματικών προσανατολισμών των κοινωνικών προγραμμάτων, περιορίζοντας παράλληλα την «εξάρτηση» των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού από ομάδες πίεσης και άτυπα δίκτυα φροντίδας.
Βασικές προτεραιότητες του Προγράμματος είναι:
- Η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού σε όλες του τις διαστάσεις.
- Η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των λιγότερο ευνοημένων ομάδων του πληθυσμού.
- Η κατοχύρωση των δυνατοτήτων ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας, τόσο όσων προσφεύγουν στις υπηρεσίες πρόνοιας όσο και των οικογενειών τους που παραμένουν αναγκαστικά εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος για να παρέχουν φροντίδα.
- Η ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
- Η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στη δημόσια διοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους, την Εκκλησία και τις εθελοντικές οργανώσεις.
Γιατί ο εθελοντισμός αποτελεί τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο Τρίτο Τομέα της οικονομίας και της κοινωνίας. Ο Ελληνικός Κοινωνικός Εθελοντισμός εξελίσσεται σήμερα ραγδαία και συμβάλλει άμεσα στη θεμελίωση του κοινωνικού κράτους που όλοι θέλουμε, πρωταγωνιστώντας με τη θεσμική στήριξη του Υπουργείου μας, στην προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών.
Το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω, ότι το Υπουργείο μας είναι πρώτα Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά Υπουργείο Υγείας. Διότι η Υγεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φυσικής μας ζωής, αλλά και ενός αντίστοιχου πολιτισμένου, κοινωνικά αλληλέγγυου και πάνω απ' όλα ανθρώπινου κοινωνικού περιβάλλοντος. Γιατί το επίπεδο του πολιτισμού μας κρίνεται από τη στάση μας απέναντι στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη.
Και αυτό είναι το πολιτικό στίγμα που συνοδεύει τη διαδρομή μας μέσα στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο.
Μία διαδρομή δημιουργίας και προσφοράς στους πολίτες.
Γι' αυτό μπορούμε να θεμελιώνουμε σήμερα ένα μέλλον υγιές και ελπιδοφόρο για όλους».