Δελτίο Τύπου: Διαθέσιμο το νέο ουρητηρικό pigtail με άνθρακα (29/02/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Η VIVAMED στην προσπάθειά της για καλυτέρευση των υπηρεσιών της προς τους ουρολόγους ιατρούς στην Ελλάδα,
σας ανακοινώνει ότι από σήμερα είναι διαθέσιμο το νέο ουρητηρικό stent (pigtail) με άνθρακα (Diamond-like carbon coated stent).

Για σχετική βιβλιογραφία, δείτε το Journal of Urology, volume 177, number 5 του Μαΐου 2007. References σελ.1927.
www.nttf.de
www.urovision.de
www.vivamed.gr