Τα πλεονεκτήματα των βλαστικών κυττάρων του ομφαλίου λώρου (11/02/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

Οι Future Health και Αμερικανική Ομοσπονδία Τραπεζών Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων (AFCBB) χαιρετίζουν τη γνωμοδότηση του Αμερικανικού Συλλόγου Μαιευτήρων & Γυναικολόγων (ACOG) αναφορικά με την αναγνώριση της θεραπευτικής αξίας των βλαστικών κυττάρων αίματος ομφαλίου λώρου και την ανάγκη έγκυρης ενημέρωσης.
Οι Νέες Οδηγίες αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα των βλαστικών κυττάρων ομφάλιου λώρου και στηρίζουν τις Συστάσεις του Ιατρικού Ινστιτούτου σχετικά με την έγκυρη ενημέρωση.
Με πρόσφατη δήλωσή, τόσο η Οικογενειακή Τράπεζα Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων Future Health, όσο και η Αμερικανική Ομοσπονδία Τραπεζών Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις νέες συστάσεις αναφορικά με τις Τράπεζες Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων, που προτάθηκαν από το Αμερικανικό Σύλλογο Μαιευτήρων & Γυναικολόγων (ACOG).
Η γνωμοδότηση του Αμερικανικού Συλλόγου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (ACOG), που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Φεβρουαρίου του περιοδικού Obstetrics & Gynaecology, αναγνωρίζει ότι το αίμα του ομφαλίου λώρου προσφέρει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με το μυελό των οστών ή το περιφερικό αίμα κατά τη χρήση του στη μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων και τονίζει ότι οι ιατροί θα πρέπει να δίνουν στους μέλλοντες γονείς έγκυρες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν για τη φύλαξη του αίματος σε οικογενειακές τράπεζες Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων κατά τη συζήτηση του θέματος.
Η παροχή ολοκληρωμένων και ισορροπημένων πληροφοριών πάνω στις διαθέσιμες επιλογές στις τράπεζες Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων, όπως τόνισε ο κος Γιώργος Μακρίδης, Γεν. Διευθυντής της Future Health, συνάδει με την αρχή της ενημερωμένης επιλογής που προτάθηκε από το Ιατρικό Ινστιτούτο (IoM) το 2005. Η αρχή αυτή αναγνωρίζει την ανάγκη κάθε μέλλουσας μητέρας να δέχεται έγκυρες πληροφορίες πριν τον τοκετό, ώστε να λάβει μία ενημερωμένη απόφαση σχετικά με τις επιλογές στη διάθεσή της: να διατηρήσει τα βλαστικά κύτταρα για μελλοντική χρήση από την οικογένεια, σε ιδιωτική οικογενειακή τράπεζα, να τα δωρίσει για δημόσια χρήση ή έρευνα σε δημόσια τράπεζα ή απλά να τα απορρίψει. Τα βλαστικά κύτταρα είναι η πηγή ζωής και η λύση στην αντιμετώπιση πολλών ασθενειών σήμερα και ίσως όλων στο μέλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες η Future Health και η Αμερικανική Ομοσπονδία Τραπεζών Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων (AFCBB) προτείνουν στους μέλλοντες γονείς να επισκεφτούν το ανεξάρτητο website www.ParentsGuideCordBlood.org.